آموزشگاه نوآوران علم کاشان
نوآوران علم
کاشان

مدیریت: آقای رضازاده
امتیاز به لیمس : 100 از 100
شروع همکاری از مرداد 1394

آموزشگاه سرای دانش بندرعباس
سرای دانش
بندرعباس

مدیریت: آقای ابراهیمی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از مرداد 1395

آموزشگاه گویش زنجان
گویش
زنجان

مدیریت: آقای یوسفیه
امتیاز به لیمس : 85 از 100
شروع همکاری از آذر 1395

آموزشگاه وستا البرز
وستا
البرز

مدیریت: خانم صالح خیل
امتیاز به لیمس : 90 از 100
شروع همکاری از اسفند 1396

آموزشگاه پارمیس و پیشرفت فلاورجان
پارمیس و پیشرفت
فلاورجان

مدیریت: آقای شیخی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از اردیبهشت 1397

آموزشگاه آزادی تهران
آزادی
تهران

مدیریت: آقای آزادی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1397

آموزشگاه مترجم شاهین شهر
مترجم
شاهین شهر

مدیریت: آقای حبیبی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از مهر 1397

آموزشگاه راه روشن اراک
راه روشن
اراک

مدیریت: خانم مهران راد
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از مهر 1397

آموزشگاه کیان تهران
کیان
تهران

مدیریت: آقای بوربور
امتیاز به لیمس : 98 از 100
شروع همکاری از بهمن 1395

آموزشگاه فاخر ارومیه
فاخر
ارومیه

مدیریت: آقای آقازاده
امتیاز به لیمس : 50 از 100
شروع همکاری از دیماه 1396

آموزشگاه احسان ایلام
احسان
ایلام

مدیریت: آقای خورانی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از دیماه 1396

آموزشگاه زبان اول تهران
زبان اول
تهران

مدیریت: آقای عرفانی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از بهمن 1396

آموزشگاه شکوه پویان شهر رضا
شکوه پویان
شهر رضا

مدیریت: آقای طبیبیان
امتیاز به لیمس : 80 از 100
شروع همکاری از اسفند 1396

آموزشگاه پاسارگاد رشت
پاسارگاد
رشت

مدیریت: آقای باباهادی
امتیاز به لیمس : 80 از 100
شروع همکاری از تیر 1397

آموزشگاه خورشید سنندج
خورشید
سنندج

مدیریت: آقای فیروزپور
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از مرداد 1397

آموزشگاه گفتارنو کاشان
گفتارنو
کاشان

مدیریت: آقای جمعدار
امتیاز به لیمس : 90 از 100
شروع همکاری از مرداد 1397

آموزشگاه هزاره قم
هزاره
قم

مدیریت: خانم شم آبادی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1397

آموزشگاه هدف یزد
هدف
یزد

مدیریت: آقای قانع
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1397

آموزشگاه بین الملل کاشان
بین الملل
کاشان

مدیریت: آقای حسن زاده
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آبان 1397

آموزشگاه شایگان قم
شایگان
قم

مدیریت: آقای عارف زاده
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آذر 1397

آموزشگاه گویش نوین بیرجند
گویش نوین
بیرجند

مدیریت: آقای زنگوئی
امتیاز به لیمس : 30 از 100
شروع همکاری از اردیبهشت 1396

آموزشگاه سیمرغ اندیمشک
سیمرغ
اندیمشک

مدیریت: خانم پیرنیا
امتیاز به لیمس : 50 از 100
شروع همکاری از مرداد 1396

آموزشگاه پارادایس دهاقان
پارادایس
دهاقان

مدیریت: خانم رفیعی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1396

آموزشگاه کالج زبان آشخانه
کالج زبان
آشخانه

مدیریت: آقای علیزاده
امتیاز به لیمس : 90 از 100
شروع همکاری از آذر 1396

آموزشگاه پیک زبان برازنجان
پیک زبان
برازنجان

مدیریت: آقای پوربهی
امتیاز به لیمس : 70 از 100
شروع همکاری از دیماه 1396

آموزشگاه صدر بهاباد
صدر
بهاباد

مدیریت: آقای حسنیان
امتیاز به لیمس : 95 از 100
شروع همکاری از بهمن 1396

آموزشگاه کالینگ بندرلنگه
کالینگ
بندرلنگه

مدیریت: آقای جاشوئی
امتیاز به لیمس : 88 از 100
شروع همکاری از بهمن 1396

آموزشگاه لوتوس یزد
لوتوس
یزد

مدیریت: آقای خورشیدی
امتیاز به لیمس : 35 از 100
شروع همکاری از بهمن 1396

آموزشگاه اعتماد سنندج
اعتماد
سنندج

مدیریت: آقای اعتماد
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از بهمن 1396

آموزشگاه ملت بهارستان
ملت
بهارستان

مدیریت: آقای عبدالملکی
امتیاز به لیمس : 80 از 100
شروع همکاری از بهمن 1396

آموزشگاه توبی تهران
توبی
تهران

مدیریت: آقای صادقی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از اسفند 1396

آموزشگاه ایده آل شهرضا
ایده آل
شهرضا

مدیریت: آقای قرقانی
امتیاز به لیمس : 50 از 100
شروع همکاری از اسفند 1396

آموزشگاه بیان برتر زنجان
بیان برتر
زنجان

مدیریت: خانم کفاشی
امتیاز به لیمس : 100 از 100
شروع همکاری از فروردین 1397

آموزشگاه نورالقرآن و العترت تهران
نورالقرآن و العترت
تهران

مدیریت: خانم نوعی
امتیاز به لیمس : 90 از 100
شروع همکاری از اردیبهشت 1397

آموزشگاه کن دو رفسنجان
کن دو
رفسنجان

مدیریت: آقای شریفی نژاد
امتیاز به لیمس : 80 از 100
شروع همکاری از اردیبهشت 1397

آموزشگاه نسیم سخن اصفهان
نسیم سخن
اصفهان

مدیریت: خانم فرزین
امتیاز به لیمس : 70 از 100
شروع همکاری از اردیبهشت 1397

آموزشگاه کیهان دلیجان
کیهان
دلیجان

مدیریت: آقای اصغری
امتیاز به لیمس : 95 از 100
شروع همکاری از تیر 1397

آموزشگاه صفای دانش شهر اندیشه
صفای دانش
شهر اندیشه

مدیریت: خانم مدنی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آبان 1397

آموزشگاه بشارت علم کاشان
بشارت علم
کاشان

مدیریت: خانم نمدیان مجرد
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آذر 1397

ایرانیان
ایلام

مدیریت: خانم گوهری
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1396

پروین اعتصامی
قهدریجان

مدیریت: آقای موذنی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1396

اکثیر سخن
تهران

مدیریت: آقای لشگری
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آذر 1397

کلام
شیراز

مدیریت: آقای عبدالهی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از بهمن 1395

راه نو
کرمان

مدیریت: آقای تاج پور
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از تیر 1396

دانا سخن
اصفهان

مدیریت: خانم افشارزاده
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1396

پارسه
میمه

مدیریت: خانم کریمیان
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1396

سنا
بجنورد

مدیریت: آقای بیدکی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1396

دورهمی
اهر

مدیریت: آقای فرخ زاده
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1396

پارسیان
بوشهر

مدیریت: آقای بوستانی
امتیاز به لیمس : 100 از 100
شروع همکاری از مهر 1396

عرش دانش
بندرعباس

مدیریت: خانم پاکدامن
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از مهر 1396

کندو
بندرعباس

مدیریت: خانم اعتمادی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آبان 1396

امین
ارومیه

مدیریت: آقای نعلبندی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آذر 1396

باورفراز
زنجان

مدیریت: خانم بیگدلو
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از بهمن 1396

مهر آموز
یزد

مدیریت: آقای لایقی
امتیاز به لیمس : 90 از 100
شروع همکاری از اردیبهشت 1397

سپهر
تهران

مدیریت: آقای میرراستگو
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از اردیبهشت 1397

کیش
تهران

مدیریت: آقای صیادی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از اردیبهشت 1397

دانش فرهنگ
تهران

مدیریت: آقای بخشی
امتیاز به لیمس : 50 از 100
شروع همکاری از اردیبهشت 1397

بوعلی
همدان

مدیریت: آقای خرمی راد
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از خرداد 1397

آرام
سنندج

مدیریت: خانم باباخانی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از خرداد 1397

باران
شاهرود

مدیریت: خانم جامعی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از تیر 1397

پاسارگاد
تهران

مدیریت: آقای مهدی آبادی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از تیر 1397

مبین
بندرعباس

مدیریت: آقای سکوتیان
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از تیر 1397

امید
بندرعباس

مدیریت: آقای جوذری
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1397

سیب
تهران

مدیریت: خانم عرب سرخی
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1397

فراسو
کرج

مدیریت: آقای مقدم
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از شهریور 1397

فرهنگ
اراک

مدیریت: آقای بهادری
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آبان 1397

ایران
قم

مدیریت: آقای اسکندری
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آبان 1397

رسا
ارومیه

مدیریت: آقای عابدپور
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آذر 1397

آسیا
بهاران

مدیریت: آقای کمانگر
امتیاز به لیمس : --
شروع همکاری از آذر 1397

لیمس در سراسر ایران

از رقبا پیشی بگیرید و هوشمند شوید