سیستم حضور و غیاب

RollCall system > Go paperless !

چرا باید از سیستم حضوروغیاب الکترونیکی استفاده کنیم؟

سیستم حضوروغیاب الکترونیکی سیستم حضوروغیاب الکترونیکی
حفظ محیط زیست

حفظ محیط زیست

با کنار گذاشتن برگه های حضوروغیاب در حفظ محیط زیست برای فرزندانمان سهیم خواهیم بود.

بدون اطلاع والدین غیبت ممنوع

در صورت عدم حضور زبان آموزان غیبت ها به والدین ایشان نیز اطلاع رسانی می گردد. این اطلاع رسانی کاملا خودکار انجام می شود.

بدون اطلاع والدین غیبت ممنوع
صرفه جویی در زمان و هزینه

صرفه جویی در زمان و هزینه

با ثبت حضوروغیاب توسط خود افراد اساتید و کارمندان مشغول امور حضوروغیاب نخواهند شد، در نتیجه در زمان و هزینه آموزشگاه صرفه جویی می شود.

محاسبه هوشمند حقوق اساتید و کارمندان

از محاسبه هوشمند حقوق اساتید و کارمندان لذت ببرید. حقوق افراد به صورت دقیق و سیستمی طبق ساعت کاری به صورت هوشمند محاسبه می شود.

محاسبه هوشمند حقوق اساتید و کارمندان
دقت سیستم حضوروغیاب

دقت سیستم حضوروغیاب

با استفاده از دستگاه های کارتی و اثرانگشت سرعت و دقتِ حضوروغیاب افزایش می یابد. همچنین جهت سهولت بیشتر و عدم تجمع در کنار دستگاه می توان برای هر کلاس یک دستگاه نصب نمود.