4تعریف سطوح آموزشی

ویدئو آموزشی تعریف سطوح آموزشی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف سطوح آموزشی با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت سطوح از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف سطوح آموزشی" انتخاب کنید
سطوح آموزشی همان سطحوح بین الملی می باشد که مشخص می کند فرد متقاضی یادگیری زبان در چه سطحی می باشد. پیشنهاد می کنیم در این بخش سطوح را مطابق چارت بین المللی تعریف کنید. توجه داشته باشید که منظور از سطح متقاضی ، دوره و ترمی که تحصیل می کند نمی باشد و یک درجه توصیفی برای میزان تسلط زبان شخص می باشد.
از آنجایی که سطوح در سیلابس آموزشی مورد استفاده خواهند گرفت توصیه می شود در ورود اطلاعات تامل بیشتری بفرمایید.
برای ثبت سطوح آموزشی بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال سطح آموزشی شما ثبت خواهد شد
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود. اولویت نیز ترتیب سطوح می باشد که سطح آغازین برابر با 1 خواهد بود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید سطح آموزشی بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید سطح آموزشی که در سیلابس آموزشی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.