5تعریف مکان های برگزاری

ویدئو آموزشی تعریف مکان های برگزاری با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعریف مکان های برگزاری با کیفیت عالی

برای تعریف و مدیریت مکان های برگزاری از منوی تنظیمات ، وارد بخش اطلاعات پایه شده و سپس نوع داده ای را "تعریف مکان های برگزاری" انتخاب کنید
مکان های برگزاری کلاس ، همان اتاق هایی می باشد که شما در آنها کلاس ها را برگزار می کنید و مورد استفاده در برنامه هفتگی می باشد. در صورتی که برای کلاس های خود نام گذاری کرده اید می توانید آن را در سیستم ثبت کنید و در غیر اینصورت به صورت عددی وارد کنید(کلاس 1).
برای ثبت مکان های برگزاری بر روی کلید + کلیک نموده و سپس با ورود عنوان و زدن تیک فعال مکان برگزاری شما ثبت خواهد شد. مبلغ نیز مربوط به هر ساعت اجاره مکان می باشد که در امکانات آینده نرم افزار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آدرس نیز برای موسساتی کاربرد دارد که چند ساختمان دارند و مایل هستند آدرس را نیز برای مکان خود ثبت کنند.
شرح نیز مربوط به اطلاعات اضافی میشود که فقط در همین بخش نشان داده می شود.
برای ویرایش نیز می توانید از جدول موجود بر روی آیکن ویرایش کلیک کرده و سپس اطلاعات را ویرایش نمایید.
برای حذف نیز از جدول موجود می توانید مکان برگزاری بلااستفاده را حذف نمایید. توجه فرمایید مکانی که در برنامه هفتگی قبلا استفاده شده باشد قابلیت حذف را ندارد.