5تنظیمات ثبت نام

ویدئو آموزشی تنظیمات ثبت نام با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تنظیمات ثبت نام با کیفیت عالی

به منظور ورود به تنظیمات ثبت نام ابتدای از منوی ثبت نام وارد بخش تنظیمات سیستم می شوید. سپس از منوی بالا بر روی تب ثبت نام کلیک می کنید.
این بخش تنظیمات مربوط به فرم ثبت نام در موسسه می باشد لذا در ورود اطلاعات دقت کنید تا از مشکلات آتی جلوگیری شود
در ادامه هر یک از فیلدها را به اختصار توضیح می دهیم
انتقال به فرم تعیین سطح بعد از ثبت نام : این گزینه مربوط به موسساتی می باشد که پس از ورود شخص به موسسه همان لحظه تعیین سطح نیز انجام می شود و می خواهند بلافاصله بعد از ورود شخص به فرم ثبت نتیجه تعیین سطح منتقل شوند. در صورتی که مایلید این گزینه فعال باشد می توانید بر روی دکمه کنار آن کلیک کنید تا به حالت فعال در آید.
گزینه بعد مربوط به دریافت هزینه تعیین سطح پس از ثبت نتیجه می باشد : این گزینه زمانی برای شما کاربرد خواهد داشت که شما مبلغ آزمون را وارد کرده باشید و بخواهید بلافاصله پس از ثبت نتیجه تعیین سطح فرم دریافت وجه نیز برای شما باز شود تا اطلاعات مالی مربوط به شخص تعیین سطح شده را وارد کنید
هزینه پیشفرض آزمون تعیین سطح: این گزینه مربوط به هزینه تعیین سطح در موسسه شما می باشد که شما مایلید از زبان آموزان دریافت کنید در صورتی که این گزینه را وارد کنید هنگام تعیین سطح مبلغ به صورت پیشفرض به این مقدار خواهد بود البته توجه داشته باشید که در فرم تعیین سطح مبلغ نیز قابل تغییر است.
هزینه ثبت نام در موسسه : در صورتی که شما برای زبان آموزان مبلغ ورودی دریافت می کنید باید این مبلغ را در اینجا تنظیم کنید تا بلافاصله بعد از ثبت اطلاعات شخص در سیستم ، شخص به سیستم بابت هزینه ثبت نام در موسسه به این مبلغ بدهکار شود. در صورتی که شما هزینه ورودی ندارید این مبلغ را برابر با 0 قرار دهید.
اجباری بودن وارد کردن معرف در ثبت نام : در صورتی که شما مایلید حتما پرسنل شما هنگام ثبت اطلاعات شخص ، معرف را وارد کنند باید این گزینه را فعال کنید.
ارسال پیامک هنگام غیرفعالسازی زبان آموز : غیرفعالسازی زبان آموز در سیستم در واقع به منزله ریزش می باشد . در صورتی که مایل هستید به محض غیرفعالسازی هر شخص شما نیز مطلع شوید باید این گزینه را فعال کنید. توجه داشته باشید که گیرنده این پیام سوپروایزور که در اطلاعات آموزشگاه تعریف شده می باشد.
پس از ثبت نام زبان آموز در آموزشگاه فرم ثبت نام چاپ شود : در صورتی که مایلید پس از ثبت نام در موسسه ، فرم آن به صورت اتوماتیک چاپ شود این گزینه را فعال کنید
پرسش چاپ فرم ثبت نام پس از ثبت نام زبان آموز در آموزشگاه : در صورتی که تمایل دارید بعد از هر ثبت اطلاعات زبان آموز در سیستم ، از شما سوالی پرسیده شود مبنی بر تمایل شما به چاپ فرم ثبت نام شخص ، این گزینه را فعال کنید
فیلد های پیشفرض ثبت نام
استان : در صورتی که تمایل دارید در فرم ثبت اطلاعات اشخاص استان به صورت پیشفرض انتخاب شده باشد این گزینه را انتخاب کنید
شهر : در صورتی که تمایل دارید در فرم ثبت اطلاعات اشخاص شهر به صورت پیشفرض انتخاب شده باشد این گزینه را انتخاب کنید.
از آنجایی که بیشتر زبان آموزان در موسسه شما در شهر شما ساکن هستند پیشنهاد میشود استان و شهر خود را در این قسمت وارد کنید تا کار ثبت نام آسان تر گردد. توجه داشته باشید در فرم ثبت نام قابلیت انتخاب سایر استان و شهرها وجود دارد و فقط این بخش در هنگام وارد شدن به فرم یک استان و شهر را انتخاب می کند
وضعیت شغلی : در صورتی که تمایل دارید وضعیت شغلی شخص به صورت پیشفرض در این فرم انتخاب شود این گزینه را انتخاب کنید.
از آنجایی که بیشتر زبان آموزان دانش آموز هستند پیشنهاد می شود این گزینه را دانش آموز انتخاب کنید
فیلد هایی که به عنوان اطلاعات مهم تلقی می شوند:
این فیلدها مربوط به وضعیت تکمیل اطلاعات در قسمت هشدارها و گزارش ها میشود.
در صورتی که شما تمایل دارید برخی از اطلاعات حتما در سیستم شما وارد شوند و در صورت عدم ورود در لیست اطلاعات ناقص باشد ، باید فیلدهایی که برای شما مهم است را در این قسمت فعال کنید. پیشنهاد می شود مواردی چون اطلاعات تماس ، عکس و کدملی در این قسمت فعال شود تا در بخش هایی که این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند مشکلی برای شما ایجاد نشود.
توجه داشته باشید در صورتی که تمام اطلاعات کامل وارد شوند مطمئنا خروجی بهتری نیز خواهید داشت
بعد از انجام تنظیمات دلخواه بر روی کلید تایید کلیک نمایید تا اطلاعات شما ثبت شود