10 تعیین سطح

ویدئو آموزشی تعیین سطح با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تعیین سطح با کیفیت عالی

تعیین سطح
به منظور ثبت و مدیریت نتایج تعیین سطح از منوی کاربران وارد بخش تعیین سطح می شویم.
در این فرم لیست سوابق آزمون تعیین سطح نمایش داده می شود که می توانید آنها را مدیریت نمایید.
همچنین در بالای فرم فیلترهای مختلفی وجود دارد که می توانید از آنها به عنوان گزارش استفاده کنید.
برای ثبت آزمون تعیین سطح جدید در بالای فرم بر روی کلید + کلیک کرده تا فرم افزودن برای شما باز شود.
در این فرم در بخش سمت راست فیلدهای افزودن می باشد و در سمت چپ سوابق تعیین سطح شخصی که شما انتخاب کنید نمایش داده خواهد شد.
در ادامه فیلدهای فرم را به صورت مختصر توضیح می دهیم
زبان آموز : شخصی که می خواهید برای آن نتیجه آزمون تعیین سطح را ثبت کنید
نمره : نمره آزمون از 100 نمره
سطح : سطح توصیفی شخص
تاریخ : تاریخ ثبت نتیجه
ترم های پیشنهادی : ترمی که به شخص پیشنهاد می شود برای ثبت نام. شما می توانید به شخص چند ترم را نیز پیشنهاد کنید تا در صورت در دسترس بودن هر ترم ، شخص را در آن ثبت نام کنید. (توجه کنید که این ترم ها منظور به ترم بندی می باشد که در آموزشی جداگانه به صورت کامل نحوه ی ثبت آن توضیح داده شده است). این فیلد در تشکیل کلاس نیز شما را راهنمایی خواهد کرد بنابراین برای زبان آموزان ثبت نامی جدید بهتر است که این مقدار را وارد کنید.
آزمون گیرنده : شخصی که آزمون تعیین سطح را گرفته است
مبلغ : هزینه ای که شخص باید بابت تعیین سطح بپردازد
پس از ورود مقادیر بر روی تایید کلیک کنید.
در صورتی که مبلغ را بزرگتر از صفر وارد کرده باشید و در تنظیمات(تنظیمات-> تنظیمات سیستم - > بخش ثبت نام) گزینه دریافت
هزینه برای آزمون تعیین سطح را فعال کرده باشید ، فرم دریافت هزینه باز خواهد شد که با ورود اطلاعات خواهید توانست هزینه را در همین قسمت دریافت کنید. نحوه کار با این فرم در آموزش های بعدی ارائه خواهد شد.
پس از ثبت می توانید به فرم مدیریت تعیین سطح ها رفته و مدیریت و سایر عملیات مربوطه را انجام دهید.
گزینه اول مربوط به دریافت هزینه می باشد که بازدن آن فرم دریافت هزینه باز خواهد شد و شما قادر به دریافت وجه از شخص خواهید بود.توجه داشته باشید در صورتی که شخص در این قسمت بدهکار نباشد مبلغ در سرفصل مبالغ نامشخص ثبت خواهد شد.
گزینه بعد مربوط به ویرایش است که می توانید نتایج ثبت شده را ویرایش کنید.
گزینه بعد مربوط به حذف سوابق آزمون می باشد . توجه داشته باشید که با زدن این کلید اطلاعات مالی مربوط به تعیین سطح شخص نیز حذف خواهد شد.
گزینه بعد مربوط به عملیات اضافه می باشد که با زدن آن برای شما 2 گزینه باز می شود
گزینه اول اصلاح مبالغ دریافتی است که با زدن آن ، اسناد دریافت شده مربوط به این آزمون برای شما باز می شود که می توانید آنها را اصلاح کنید.
گزینه دوم مربوط به نمایش ترم های پیشنهادی است ، که با زدن بر روی این گزینه ترم های مشخص شده شخص را به شما نمایش می دهد.
توجه داشته باشید در این فرم به صورت پیشفرض بازه تاریخی یک ماهه انتخاب شده است ، که برای نمایش سوابق گذشته می توانید بازه تاریخی دیگری را انتخاب کنید.