2مشخص سازی مهرات های کلاسی

ویدئو آموزشی مشخص سازی مهرات های کلاسی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مشخص سازی مهرات های کلاسی با کیفیت عالی

به منظور ثبت نمرات نهایی یا نمرات کلاسی به تفکیک هر مهارت می بایست مهارت ها به کلاس اختصاص داده شود.
برای این منظور پس از ثبت کلاس از منوی آموزشی وارد مدیریت کلاس ها شوید و در انتهای نام هر کلاس بر روی مهارت ها کلیک نمایید.
توجه داشته باشید ، در صورتی که شما در قسمت ترم بندی ، مهارت ها را برای ترم مشخص کرده باشید ، پس از ثبت کلاس ، سیستم به صورت اتوماتیک آن مهارت ها را به کلاس اختصاص خواهد داد و شما در این قسمت می توانید مهارت های کلاس را ثبت و مدیریت کنید.
برای افزودن مهارت جدید کافی است از قسمت چپ فرم ، مهارت مورد نظر خود را انتخاب کرده و با ورود بازه نمره مورد نیاز خود و سپس مشخص سازی وضعیت نمایش به استاد بر روی افزودن کلیک کنید. منظور از بازه نمره حداقل نمره برای آن مهارت می باشد که معمولا باید در حالت عادی آن را 0 قرار دهید و حداکثر نمره مربوط به تاثیر نمره در نمره نهایی کلاس می شود به عنوان مثال 20 . و گزینه نمایش به استاد نیز مربوط به پنل اساتید و نرم افزار اندروید می باشد که شما مجوز نمره دهی به این مهارت را در اختیار استاد قرار می دهید.
در سمت راست فرم مهارت های ثبت شده نمایش داده می شود که شما می توانید آن ها را حذف کنید . توجه داشته باشید در صورتی که برای این کلاس نمره کلاسی و یا پایانی ثبت شده باشد و شما مهارت آن را حذف کنید ، نمرات این مهارت برای همه زبان آموزان آن کلاس حذف خواهد شد لذا در استفاده از این گزینه دقت کافی را داشته باشید.
پس از تنظیم موارد دلخواه بر روی تایید کلیک نمایید.