موارد آموزشی در بخش تنظیمات پایه مالی

1مدیریت گروه های تخفیف

ویدئو آموزشی مدیریت گروه های تخفیف با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مدیریت گروه های تخفیف با کیفیت عالی

برای ورود به فرم مدیریت گروه های تخفیف می توانید از منوی مالی وارد بخش مدیریت تنظیمات مالی شوید و سپس بر روی مدیریت گروه های تخفیف کلیک نمایید.
گروه های تخفیف در زمانی برای شما کاربرد دارد که می خواهید هر تخفیف به صورت مشخص به اشخاص اختصاص داده شود و همچنین در پایان بتوانید گزارش های متنوعی از گروه های تخفیف دریافت کنید. به عنوان مثال مشخص می کنید که زبان آموز X در دسته ی تخفیف کمیته امداد می باشد و برای کمیته امداد 20 درصد تخفیف منظور می کنید. در این حالت دیگر پرسنل شما نیاز نیست که از درصد تخفیف کمیته امداد مطلع شوند و فقط کافی است در هنگام ثبت نام گروه تخفیف کمیته امداد را انتخاب کنند.
برای افزودن مورد جدید بر روی + کلیک نمایید.
در اینجا می توانید با ورود عنوان و درصد تخفیف و سپس وضعیت مورد جدیدی را ثبت کنید. توجه داشته باشید در صورتی که می خواهید تخفیف را به صورت مبلغی وارد کنید می توانید در همان فیلد درصد مبلغ را وارد کنید و سیستم به صورت اتوماتیک تشخیص خواهد داد.
در فرم مدیریت تخفیف ها شما می توانید بر روی گزینه ویرایش در جلوی نام هر مورد ثبت شده کلیک کنید تا درصد و یا عنوان تخفیف مورد نظر را ویرایش کنید. توجه داشته باشید که با ویرایش درصد تخفیف ، تخفیف های داده شده به کاربران با این گروه تخفیف تغییری نخواهد کرد و از این به بعد تخفیف جدید محاسبه خواهد شد.
برای حذف نیز می توانید از آیکن مربوطه در جلوی نام آن استفاده کنید. توجه داشته باشید در صورتی که این تخفیف به کاربران ارائه شده باشید قابلیت حذف را نخواهد داشت. پیشنهاد می شود به جای حذف به ویرایش رفته و وضعیت آن را غیرفعال کنید.
توجه داشته باشید که برای اختصاص تخفیف فقط وضعیت های فعال نمایش داده خواهد شد.2مدیریت هزینه ها

ویدئو آموزشی مدیریت هزینه ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مدیریت هزینه ها با کیفیت عالی

برای ورود به فرم مدیریت هزینه ها می توانید از منوی مالی وارد بخش تنظیمات مالی شوید و سپس بر روی مدیریت هزینه ها کلیک نمایید.
در این قسمت شما باید انواع هزینه که در موسسه خود دارید را وارد نمایید.
برای افزودن بر روی کلید + کلیک نمایید.
پس از ورود عنوان می توانید مورد جدیدی را ثبت کنید. فیلد توضیحات نیز فقط مربوط به همین بخش می باشد و در مکان دیگری از نرم افزار کاربرد ندارد و فقط برای توضیحات اضافی برای یادآوری می باشد.
در جدول هزینه ها شما می توانید آنها را مدیریت کنید. البته تعدادی هزینه به صورت سیستمی ثبت شده است که قالبیت ویرایش و حذف را ندارد.
توجه داشته باشید که نوع هزینه ای که در امور مالی و ثبت اسناد از آن استفاده شده باشد ، قابلیت حذف را ندارد.3مدیریت تخفیف اتوماتیک

ویدئو آموزشی مدیریت تخفیف اتوماتیک با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مدیریت تخفیف اتوماتیک با کیفیت عالی

برای ورود به فرم مدیریت تخفیف اتوماتیک می توانید از منوی مالی وارد بخش تنظیمات مالی شوید و سپس بر روی مدیریت تخفیف اتوماتیک کلیک نمایید.
در این قسمت شما می توانید به افراد در هر ترم گروه تخفیفی را نسبت دهید تا شخص درصورت ثبت نام اینترنتی و یا در هنگام ثبت نام در سیستم ویندوز ، به صورت اتوماتیک گروه تخفیف خود را دریافت کند.
برای افزودن مورد جدید بر روی کلید + کلیک نمایید.
ابتدا باید زبان آموز مورد نظر و یا زبان آموزان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس گروه تخفیف مد نظر خود را انتخاب کنید.
بعد از آن ترمی را که می خواهید زبان آموز در آن این تخفیف را دریافت کند انتخاب کنید و در صورتی که تمایل دارید زبان به صورت دائمی از این گروه تخفیف استفاده کند ترم را هیچ گزینه ای انتخاب نکنید.
برای ویرایش موارد ثبت شده می توانید از کلید ویرایش استفاده نمایید و برای حذف نیز از آیکن مربوطه اقدام کنید.
توجه داشته باشید ویرایش و حذف فقط قبل از تخصیص کاربرد خواهد داشت و در صورتی که زبان آموز با استفاده از این تخفیف ثبت نام شده باشد ، اطلاعات آن باقی خواهد ماند و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.4سند افتتاحیه و اختتامیه

ویدئو آموزشی سند افتتاحیه و اختتامیه با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی سند افتتاحیه و اختتامیه با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم باید از منوی مالی وارد تنظیمات مالی شده و سپس بر روی سند افتتاحیه و اختتامیه کلیک نمایید.
این فرم برای بستن سال مالی قبل و انتقال باقیمانده اسناد آن به سال مالی جدید می باشد.
برای انجام این کار شما تنها باید سال مالی مبدا یعنی همان سال مالی که قرار است بسته شود و سال مالی مقصد یعنی سال مالی جدیدی که اسناد نتایج مانده اسناد قرار است به آن منتقل شود را انتخاب کنید. پس از انتخاب می توانید بر روی تایید کلیک کنید.
توجه داشته باشید در صورتی که سال مالی بسته شود دیگر اسناد آن قابلیت ویرایش را نداشته و همچنین دیگر امکان ثبت سند در آن وجود ندارد بنابراین در صورتی که این کار را انجام می دهید باید تمام اسناد مالی سال قبل یا همان مبدا به صورت صحیح ثبت شده باشد.5ثبت امور مالی

ویدئو آموزشی ثبت امور مالی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی ثبت امور مالی با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم باید از منوی مالی وارد بخش امور مالی شوید.
این فرم به شما در ثبت سریع اسناد مالی بدون نیاز به داشتن دانش حسابداری کمک می کند.
در این فرم عملیات های مختلفی انجام است که هر کدام را به صورت مجزا شرح می دهیم.

هزینه های عمومی : این گزینه برای هزینه های جاری و عمومی آموزشگاه مثل هزینه اجاره ، قبوض و ... می باشد.
برای ثبت هزینه های عمومی تنها کافی است ابتدا نوع هزینه را انتخاب کرده و سپس مبلغ و تاریخ را وارد نموده و در نهایت نحوه پرداخت آن را مشخص کنید.
توجه داشته باشید برای پرداخت از هر صندوقی ، آن صندوق باید موجودی کافی را داشته باشد.
همچنین برای هزینه های عمومی می توانید از چک های خود استفاده کنید و یا چک های موجود را خرج نمایید.

بانک به بانک : این گزینه برای نقل و انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر می باشد.که شما باید از بانک و به بانک را انتخاب نمایید و مبلغ را وارد نمایید تا انتقال انجام شود.

بانک به صندوق : زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید وجهی را از حسابی به صندوق اصلی موسسه یا همان موجودی موسسه ، منتقل کنید. در این مورد فقط شما باید حسابی که از آن وجه منتقل می شود را انتخاب کرده و سپس مبلغ و تاریخ انتقال را وارد نمایید.

صندوق به بانک : زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید از موجودی موسسه یا همان صندوق اصلی موسسه وجهی را به حسابی منتقل کنید. در این مورد شما فقط باید حساب مقصد را انتخاب کرده و سپس با ورود مبلغ و تاریخ انتقال این کار را انجام دهید.

کارمزد بانک : نوعی هزینه می باشد که پس از نقل و انتقالات بانکی از حساب شما کسر می شود که می توانید آن را نیز وارد نمایید.

بیمه : بیمه پرسنل و یا اساتید می باشد که شما می توانید با انتخاب طرف حساب و ورود مبلغ و تاریخ و همچنین محلی که از آن پرداخت انجام شده است ، این کار را انجام دهید.6ثبت سند دستی

ویدئو آموزشی ثبت سند دستی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی ثبت سند دستی با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد بخش امکانات بیشتر شده و سپس بر روی ثبت سند دستی کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید اسناد مالی را به صورت دستی ثبت نمایید. توجه داشته باشید که انجام این کار فقط باید توسط حسابدار انجام شود. همچنین برای امور سیستمی نظیر شهریه و حقوق نیز نباید از این طریق ثبت شود زیرا سیستم اسناد دستی را در سیستم حسابداری تشخیص نخواهد داد. و فقط اسنادی که به صورت سیستمی و از فرم مربوطه ثبت شود در سیستم حسابداری تشخیص داده خواهد شد. در واقع این فرم فقط برای مواردی است که در سیستم مشابه آن وجود ندارد به عنوان مثال قرض دادن ، وام و یا ...
در ابتدای فرم باید شرح ، تاریخ سند و سال مالی که سند در آن باید ثبت شود انتخاب شود.
شرح فیلدی نمایشی می باشد که در گزارش ها نشان داده خواهد شد.
برای افزودن آیتم جدید به سند ، باید از + بالای جدول استفاده شود.
در ادامه باید موارد درخواستی مربوط به ثبت سند دستی وارد شود.توجه داشته باشید تمامی این فیلدها مربوط به اسناد حسابداری می باشد و فقط شخص حسابدار توانایی ثبت آن را دارد.
پس از پر کردن موارد مورد نیاز بر روی تایید کلیک نمایید. شما می توانید هر تعداد که نیاز داشته باشید ، مورد جدید اضافه کنید.
در پایین فرم وضعیت ورود اسناد شما را مشخص می کند و در صورتی که سند شما تراز نباشد از پایین فرم می توانید پیگیری نمایید.
پس از ورود ریز اسناد می توانید بر روی تایید کلیک نمایید تا سند شما ثبت شود.7تایید اسناد

ویدئو آموزشی تایید اسناد با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تایید اسناد با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد بخش امکانات بیشتر شده و سپس بر روی تایید اسناد کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید اسناد مالی تایید کرده تا دیگر اسناد تایید شده قابل ویرایش نباشند. در واقع وقتی سند شما دائمی و تایید می شود دیگر دسترسی آن برای ویرایش به هیچ شخصی داده نمی شود و به صورت دائمی در سیستم حسابداری قرار می گیرد.
شما می توانید با انتخاب بازه زمانی در بالای فرم ، اسناد تایید نشده در آن بازه را ملاحظه کنید و سپس اقدام به تایید کنید. توجه داشته باشید گزینه ویرایش و حذف فقط قبل از تایید قابل استفاده می باشد و بعد از آن برای کلیه افراد سیستم دسترسی برای تغییر و حذف وجود نخواهد داشت.8لیست بلاک های مالی

ویدئو آموزشی لیست بلاک های مالی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی لیست بلاک های مالی با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد بخش امکانات بیشتر شده و سپس بر روی لیست بلاک های مالی کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید افرادی را که سیستم به علت مشکلات مالی بلاک کرده است را ویرایش کرده و از حالت بلاک خارج کنید.
این فرم در مدیریت افرادی که مشکلات مالی داشته اند به شما کمک می کند تا بتوانید در سیستم مالی نظم دهی کنید. در واقع سیستم افرادی که مشکل مالی دارند ، را به عنوان بلاک مالی تشخیص خواهد داد و از شرایط پرداخت چک و قسط را از آنها صلب خواهد نمود. نحوه بلاک کردن که از طریق پنل زبان آموزی و یا توسط سیستم به صورت اتوماتیک انجام می پذیر در ادامه توضیح داده خواهد شد.
شما در جلوی هر آیتم در این فرم می توانید از گزینه آزادسازی استفاده کنید. در صورتی که آزادسازی انجام گیرد قابلیت پرداخت چک و قسط برای وی مجدد فعال خواهد شد اما در سوابق وی ، این مشکل مالی باقی خواهد ماند. در صورتی که از حذف در جلوی هر آیتم استفاده کنید علاوه بر آزاد سازی ، این مورد از سوابق وی نیز حذف خواهد شد.9صندوق داری

ویدئو آموزشی صندوق داری با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی صندوق داری با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد بخش امکانات بیشتر شده و سپس بر روی صندوق داری کلیک نمایید.
این فرم در واقع به شما ورودی هر صندوق را در پایان روز می دهد. شما می توانید برای کنترل حساب ها در پایان روز از این گزینه استفاده نمایید.
در بالای فرم ابتدا باید شما بازه تاریخی خود را انتخاب کنید و سپس تیک دریافت و یا پرداخت را فعال نمایید .توجه داشته باشید در صورتی که هیچ کدام را انتخاب نکنید هر 2 مورد در گزارش نمایش داده خواهد شد.
همچنین در صورتی که بخواهید وضعیت ثبت اسناد براساس ثبت کننده سند که پرسنل شما می باشد را نیز ملاحظه کنید می توانید از بالای فرم فیلتر ثبت کننده را نیز اضافه کنید.
در پایین فرم ، 2 جدول وجود دارد که جدول سمت راست مربوط به اشخاص می باشد و جدول سمت چپ مربوط به صندوق ها و نحوه های پرداخت می باشد.
همچنین در بالای فرم 2 گزینه تحت عنوان فقط زبان آموزان و همه افراد وجود دارد . در صورتی که فقط زبان آموزان زده شود لیست دریافتی و پرداختی های زبان آموزان فقط نمایش داده خواهد شد.10دفتر روزنامه

ویدئو آموزشی دفتر روزنامه با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی دفتر روزنامه با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد منوی دفتر روزنامه شوید.
این فرم لیست اسناد حسابداری به نمایش گذاشته می شود و در صورتی که بخواهید اسناد را بررسی کنید این فرم به شما کمک خواهد کرد.
در بالای این فرم شما می توانید فیلترهای متنوعی بر روی اسناد قرار دهید تا بتوانید به اسناد مورد نظر خود دست پیدا کنید.
پس از اعمال فیلتر شما باید بر روی کلید جستجو کلیک نمایید تا فیلترها اعمال شود.
در پایین فرم نیز مجموع اسناد به نمایش گذاشته می شود و منظور از مجموع جاری ، مجموع اسناد نمایشی در جدول می باشد.
همچنین در صورتی که می خواهید سندی را ویرایش کنید می توانید به روی آن 2 بار کلیک انجام دهید تا به فرم مدیریت اسناد رفته و آن را ویرایش کنید.