1مدیریت گروه های تخفیف

ویدئو آموزشی مدیریت گروه های تخفیف با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی مدیریت گروه های تخفیف با کیفیت عالی

برای ورود به فرم مدیریت گروه های تخفیف می توانید از منوی مالی وارد بخش مدیریت تنظیمات مالی شوید و سپس بر روی مدیریت گروه های تخفیف کلیک نمایید.
گروه های تخفیف در زمانی برای شما کاربرد دارد که می خواهید هر تخفیف به صورت مشخص به اشخاص اختصاص داده شود و همچنین در پایان بتوانید گزارش های متنوعی از گروه های تخفیف دریافت کنید. به عنوان مثال مشخص می کنید که زبان آموز X در دسته ی تخفیف کمیته امداد می باشد و برای کمیته امداد 20 درصد تخفیف منظور می کنید. در این حالت دیگر پرسنل شما نیاز نیست که از درصد تخفیف کمیته امداد مطلع شوند و فقط کافی است در هنگام ثبت نام گروه تخفیف کمیته امداد را انتخاب کنند.
برای افزودن مورد جدید بر روی + کلیک نمایید.
در اینجا می توانید با ورود عنوان و درصد تخفیف و سپس وضعیت مورد جدیدی را ثبت کنید. توجه داشته باشید در صورتی که می خواهید تخفیف را به صورت مبلغی وارد کنید می توانید در همان فیلد درصد مبلغ را وارد کنید و سیستم به صورت اتوماتیک تشخیص خواهد داد.
در فرم مدیریت تخفیف ها شما می توانید بر روی گزینه ویرایش در جلوی نام هر مورد ثبت شده کلیک کنید تا درصد و یا عنوان تخفیف مورد نظر را ویرایش کنید. توجه داشته باشید که با ویرایش درصد تخفیف ، تخفیف های داده شده به کاربران با این گروه تخفیف تغییری نخواهد کرد و از این به بعد تخفیف جدید محاسبه خواهد شد.
برای حذف نیز می توانید از آیکن مربوطه در جلوی نام آن استفاده کنید. توجه داشته باشید در صورتی که این تخفیف به کاربران ارائه شده باشید قابلیت حذف را نخواهد داشت. پیشنهاد می شود به جای حذف به ویرایش رفته و وضعیت آن را غیرفعال کنید.
توجه داشته باشید که برای اختصاص تخفیف فقط وضعیت های فعال نمایش داده خواهد شد.