5ثبت امور مالی

ویدئو آموزشی ثبت امور مالی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی ثبت امور مالی با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم باید از منوی مالی وارد بخش امور مالی شوید.
این فرم به شما در ثبت سریع اسناد مالی بدون نیاز به داشتن دانش حسابداری کمک می کند.
در این فرم عملیات های مختلفی انجام است که هر کدام را به صورت مجزا شرح می دهیم.

هزینه های عمومی : این گزینه برای هزینه های جاری و عمومی آموزشگاه مثل هزینه اجاره ، قبوض و ... می باشد.
برای ثبت هزینه های عمومی تنها کافی است ابتدا نوع هزینه را انتخاب کرده و سپس مبلغ و تاریخ را وارد نموده و در نهایت نحوه پرداخت آن را مشخص کنید.
توجه داشته باشید برای پرداخت از هر صندوقی ، آن صندوق باید موجودی کافی را داشته باشد.
همچنین برای هزینه های عمومی می توانید از چک های خود استفاده کنید و یا چک های موجود را خرج نمایید.

بانک به بانک : این گزینه برای نقل و انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر می باشد.که شما باید از بانک و به بانک را انتخاب نمایید و مبلغ را وارد نمایید تا انتقال انجام شود.

بانک به صندوق : زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید وجهی را از حسابی به صندوق اصلی موسسه یا همان موجودی موسسه ، منتقل کنید. در این مورد فقط شما باید حسابی که از آن وجه منتقل می شود را انتخاب کرده و سپس مبلغ و تاریخ انتقال را وارد نمایید.

صندوق به بانک : زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید از موجودی موسسه یا همان صندوق اصلی موسسه وجهی را به حسابی منتقل کنید. در این مورد شما فقط باید حساب مقصد را انتخاب کرده و سپس با ورود مبلغ و تاریخ انتقال این کار را انجام دهید.

کارمزد بانک : نوعی هزینه می باشد که پس از نقل و انتقالات بانکی از حساب شما کسر می شود که می توانید آن را نیز وارد نمایید.

بیمه : بیمه پرسنل و یا اساتید می باشد که شما می توانید با انتخاب طرف حساب و ورود مبلغ و تاریخ و همچنین محلی که از آن پرداخت انجام شده است ، این کار را انجام دهید.