7تایید اسناد

ویدئو آموزشی تایید اسناد با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی تایید اسناد با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد بخش امکانات بیشتر شده و سپس بر روی تایید اسناد کلیک نمایید.
در این فرم شما می توانید اسناد مالی تایید کرده تا دیگر اسناد تایید شده قابل ویرایش نباشند. در واقع وقتی سند شما دائمی و تایید می شود دیگر دسترسی آن برای ویرایش به هیچ شخصی داده نمی شود و به صورت دائمی در سیستم حسابداری قرار می گیرد.
شما می توانید با انتخاب بازه زمانی در بالای فرم ، اسناد تایید نشده در آن بازه را ملاحظه کنید و سپس اقدام به تایید کنید. توجه داشته باشید گزینه ویرایش و حذف فقط قبل از تایید قابل استفاده می باشد و بعد از آن برای کلیه افراد سیستم دسترسی برای تغییر و حذف وجود نخواهد داشت.