9صندوق داری

ویدئو آموزشی صندوق داری با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی صندوق داری با کیفیت عالی

برای ورود به این بخش از منوی مالی وارد بخش امکانات بیشتر شده و سپس بر روی صندوق داری کلیک نمایید.
این فرم در واقع به شما ورودی هر صندوق را در پایان روز می دهد. شما می توانید برای کنترل حساب ها در پایان روز از این گزینه استفاده نمایید.
در بالای فرم ابتدا باید شما بازه تاریخی خود را انتخاب کنید و سپس تیک دریافت و یا پرداخت را فعال نمایید .توجه داشته باشید در صورتی که هیچ کدام را انتخاب نکنید هر 2 مورد در گزارش نمایش داده خواهد شد.
همچنین در صورتی که بخواهید وضعیت ثبت اسناد براساس ثبت کننده سند که پرسنل شما می باشد را نیز ملاحظه کنید می توانید از بالای فرم فیلتر ثبت کننده را نیز اضافه کنید.
در پایین فرم ، 2 جدول وجود دارد که جدول سمت راست مربوط به اشخاص می باشد و جدول سمت چپ مربوط به صندوق ها و نحوه های پرداخت می باشد.
همچنین در بالای فرم 2 گزینه تحت عنوان فقط زبان آموزان و همه افراد وجود دارد . در صورتی که فقط زبان آموزان زده شود لیست دریافتی و پرداختی های زبان آموزان فقط نمایش داده خواهد شد.