1 جستجو در کلاس ها

ویدئو آموزشی جستجو در کلاس ها با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی جستجو در کلاس ها با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش کلاس ها شده و سپس بر روی جستجو در کلاس ها کلیک نمایید.
این فرم در واقع لیست کلاس ها را به شما ارائه می کند تا بتوانید بررسی بر روی آن انجام دهید و بتوانید خروجی های مختلفی را از آن دریافت کنید.
در بالای فرم فیلترهای متنوعی برای شما گذاشته شده است تا بتوانید خروجی های خود را دریافت کنید. به عنوان مثال ممکن است شما بخواهید لیست کلاس های ترم خاصی را پرینت بگیرید تا از وضعیت ثبت نام و ظرفیت ها مطلع شوید و آن را در اختیار پرسنل ثبت نام قرار دهید تا بسته به کلاس هایی که ظرفیت دارند ثبت نام را انجام دهند.
همچنین در صورتی که بخواهید لیست کلاس های یک استاد را داشته باشید می توانید در این قسمت از فیلتر استاد استفاده کرده و آن لیست را در اختیار استاد قرار دهید.
با استفاده از فیلترها در این فرم می توان گزارش های متنوعی به دست آورد.
در صورتی که نیاز به چاپ نیز داشته باشید می توانید فیلتر های خود را اعمال کرده و بر روی چاپ کلیک نمایید.