11 برنامه هفتگی زبان آموزی

ویدئو آموزشی برنامه هفتگی زبان آموزی با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی برنامه هفتگی زبان آموزی با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی برنامه هفتگی زبان آموز کلیک نمایید.
در صورتی که بخواهید به زبان آموزان خود در شروع هر ترم برنامه هفتگی به صورت جداگانه ارائه کنید می توانید از این فرم اقدام کنید.
برای اینکار کافی است تا کلاس خود را انتخاب کرده و سپس با انتخاب زبان آموزان و طرح مورد نظر خود بر روی کلید چاپ کلیک نمایید.