16 آمار ثبت نام ترم

ویدئو آموزشی آمار ثبت نام ترم با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی آمار ثبت نام ترم با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی آمار ثبت نام ترم کلیک نمایید.
در صورتی که بخواهید به صورت کلی یک ترم خاص را مورد ارزیابی قرار دهید می توانید از این فرم این کار را انجام دهید. این فرم به صورت کلی آمار ثبت نام را بر اساس رده ی سنی و سایر موارد آموزشی به شما نشان خواهد داد.