21 لیست تکی از نمرات

ویدئو آموزشی لیست تکی از نمرات با کیفیت معمولی

ویدئو آموزشی لیست تکی از نمرات با کیفیت عالی

برای ورود به این فرم از منوی آموزشی وارد بخش گزارش ها شده و سپس بر روی چاپ تکی مهارت ها کلیک نمایید.
در صورتی که قصد داشته باشید فقط یک مورد از مهارت های کلاس و یا نمره یک آزمون در کلاس را چاپ کنید می توانید از این فرم استفاده کنید. به عنوان مثال در صورتی که قصد داشته باشید که نمرات میانترم را چاپ کرده و در بورد آموزشی نصب کنید می توانید ابتدا گزینه کلاس مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس بر روی میانترم کلیک کنید و در نهایت بر روی چاپ کلیک نمایید.
همچنین قالب چاپ نیز در این فرم قابل انتخاب می باشد.