این بروز رسانی در تاریخ 1397/10/29 انجام شد.

نرم افزار ویندوز 1.0.4.42


1 قابلیت جدید5 ارتقاء و بهبود

1  قابلیت جدید:
توسعه پیام کوتاه

اتصال سرویس پیام کوتاه سریع و چند منظوره به لیمس

5  ارتقاء و بهبود:
گزارش گیری

قابلیت چاپ لیست در فرم تماس های تلفنی

گزارش گیری

قابلیت چاپ لیست در فرم ورود و خروج اتاق بازی

گزارش گیری

قابلیت چاپ لیست در فرم جستجوی نمرات پایانی

پنل زبان آموز

قابلیت چاپ رسید در قسمت مبالغ دریافت شده از پنل زبان آموز

پنل زبان آموز

قابلیت چاپ رسید در قسمت سوابق مالی از پنل زبان آموز

دیگر بروزرسانی ها: