مدیریت هوشمند

به منظورمدیریت هوشمند و اطمینان خاطر حاصل کردن از فرآیند های اداری، مالی، آموزشی و تبلیغاتی آموزشگاه های زبان، بهره گیری از نرم افزاری هوشمند و تخصصی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

تصمیم گیری

همچنین جهت تصمیم گیری های صحیح و مدیریتی در اختیار داشتن تصویر جامعی از وضعیت مالی آموزشگاه، نتایج تبلیغات و کارایی اساتید و کارمندان ضروری است.

زمان بندی و سیاست گذاری

از جمله محورهای اصلی این چرخ حیاتی توانمندی در برنامه ریزی و زمانبندی مجموعه ی آموزشی جهت تبیین سیاست های بازاریابی و کنترل برنحوه اجرای صحیح امور در راستای رسیدن به اهداف آموزشگاه می باشد.

لیمس!

موارد ذکر شده را با دقت و هماهنگی بالا در یک سیستم جامع گردآوری کرده ایم، برای موفقیت لیمس را امتحان کنید!

web design

راه اندازی وب سایت مدیریتی جامع و هماهنگ با نرم افزار

ثبت نام و پرداخت شهریه، برنامه هفتگی، حضور و غیاب و هرآنچه که شما نیاز دارید از طریق وب سایت هم قابل انجام است

نقطه قوت نرم افزار این است که صرفا برای مدیریت آموزشگاه های زبان طراحی شده و هیچ یک از مشکلات نرم افزارهای مشابه در این سیستم وجود ندارد.

نقاط قوت نرم افزار مدیریت آموزشگاه زبان

پشتیبانی آموزشی

تمام افتخار LIMS هوشمند بودن آن است، ضمن اینکه کاربر به سادگی می تواند با آن ارتباط برقرار کند و همه ی بخش ها را به سادگی کنترل نماید. نرم افزار قابلیت اتصال به همه ی سیستم ها و نرم افزارهای جانبی را دارد و به همین علّت تمام محدودیت ها را مرتفع خواهد نمود.

هوشمندی نرم افزار مدیریت آموزشگاه زبان

ارائه گزارش های دقیق مالی، تبیغاتی و آموزشی

یکی از موضوعاتی که ذهن مدیران را به خود مشغول می کند، تبلیغات و بررسی اثر بخش بودن یا عدم موفقیت آن است که نرم افزار هوشمند لیمس در دو این بخش جداگانه معرف ها(افرادی که بیشترین تبلیغ حضوری را برای آموزشگاه داشته اند) و تبلیغات عمومی (نشان دهنده میزان اثربخشی تبلیغات عمومی) این مهم را آسان نموده و مدیران را در برنامه ریزی و بودجه بندی تبلیغاتی راهنمایی می کند.

قابلیت اتصال

قابلیت اتصال به سایت، موبایل و ...

کنترل کیفیت آموزشی همیشه دغدغه اصلی مدیران و ناظران آموزش بوده است که کاری بس سخت و زمان بر می باشد، امّا با توانایی های هوشمند نرم افزار لیمس (ارائه سوابق تحصیلی، نتایج آموزشی، پشتیبانی آموزشی، تقویم آموزشی) کنترل کیفیت آموزشی امری ارزان و آسان خواهد بود.

کیلیپ های معرفی لیمس

کاتالوگ تصویری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

باماهوشمندباشید...