نمودار رشد زبان آموزان

نمودار رشد زبان آموزان

نمودار رشد یکی از جذاب ترین امکانات برای زبان آموزان خواهد بود زیرا با مشاهده این نمودار کم کاری ها ، معایب ، نقاط قوت و ... به صورت دقیق و گرافیکی مشخص خواهد شد و زبان آموز یا والدین با یک نگاه سطحی وضعیت فراگیری هر مهارت را متوجه خواهد شد.
فراهم کردن چنین امکاناتی برای زبان آموزان در جذب موسسه نیز تاثیر به سزایی خواهد شد و می تواند جزو مزیت های موسسه به شمار آید.
البته که در روند آموزشی و کنترل زبان آموزان برای ریزش و مشاوره نیز تاثیر گذار خواهد بود و قبل از افت زبان آموز می توان به آن هشدارهایی ارسال کرد تا قبل از آنکه فراگیری به صورت کامل دچار مشکل شود ، با مشاوره هایی دوباره زبان آموز را در مسیر پیشرفت قرار داد تا از فراگیری زبان دلسرد و مایوس نشود. همچنین زبان آموزانی که پیشرفت محسوسی دارند را نیز می توان تشویق کرد تا این روند ادامه یابد و در آینده جزو مبلغین موسسه شما شوند.
لیمس در تلاش است از هر ابزاری برای پیشرفت موسسات زبان استفاده کند تا علاوه بر کمک به مدیران آموزشگاه های زبان ، در جذب بیشتر زبان آموز در موسسات تاثیر گذار باشد.

اپلیکیشن اندروید اساتید

امروزه با وجود ابزارهای هوشمند ، انجام فرایندهای اداری به صورت سنتی ، منطقی نمی باشد زیرا علاوه بر هزینه های زمانی بالا بر محیط زیست نیز لطمه وارد می کند. اپلیکیشن هوشمند لیمس چه مزایایی برای آموزشگاه های زبان فراهم می کند؟

مزایای هوشمندی آموزشگاه ها چیست؟

در دنیای امروزی و با پیشرفت تکنولوژی همه ی مدیران به دنبال استفاده از ابزارهای هوشمند برای مدیریت مجموعه خود هستند. اما مزایای هوشمندی چیست ؟ هوشمندی چه تاثیری بر درآمد موسسات زبان دارد؟

پورتال زبان آموزی لیمس چه مزایایی برای موسسات زبان دارد؟

امروزه داشتن پورتال زبان آموزی یک امری اجتناب ناپذیر می باشد و همه ی موسسات دیر یا زود مجبور به استفاده از این امکان خواهند بود. اما پورتال زبان آموزی لیمس چه ویژگی هایی دارد و چگونه به موسسات زبان کمک می کند؟

محیط کاربری آموزشگاهی و مدرن

سیستم ثبت نام آموزشگاه ها باید دارای محیطی جذاب ، روان و با گرافیک بالا باشد . زیرا روزانه پرسنل ساعت های زیادی را با سیستم کار می کنند و در صورتی که محیط کاربری سریع و انعطاف پذیر نباشد باعث تجمع در موسسه شده و دوباره مجبور به استفاده از ملزومات اداری خواهیم بود. محیط کاربری لیمس چگونه است؟