تمام آموزشگاه را به لیمس مجهز کنید

لیمس، لمس یک مدیریت ساده

لیمس نقش مهمی در خودکار سازی فرایند ها، عملکرد یکپارچه و نظم در امور موسسه ایفا می کند. نمیتوان از مدیریت پیشرو صحبت کرد اما ابزاری شبیه به لیمس در اختیار نداشت.

با ما همراه باشید تا در ادامه شما را با مهمترین ویژگی ها و راهکار هایی لیمس از جمله کمک به مدیریت هوشمند موسسه، تصمیم گیری مبتنی بر داده و چگونگی داده محور شدن کسب و کار شما آشنا کنیم.


چرا مدیریت هوشمند؟

شاید پیش ‌از این، مدیریت به معنی حضور همیشگی در آموزشگاه و غرق شدن در بین کاغذها و کارتابل‌ها بود؛ اما سیستم لیمس، معنای مدیریت آموزشگاه را عوض کرده است.
مدیریت هوشمند لیمس یعنی هرکجا که باشید، اطلاعات آموزشگاه در دسترس شماست، اطلاعاتی که به تصمیم گیری بهتر و سریعتر می انجامند. شما می‌توانید فقط با چند کلیک، به روند انجام وظایف نظارت کنید، گزارش‌های رشد آموزشگاه را مشاهده کنید و برای ادامهٔ مسیر مجموعه برنامه بچینید.


مدیریت هوشمند آموزشگاه در لیمس:

  • آنالیز دائمی اتفاقات و شرایط و اطلاع رسانی به مدیریت
  • دسترسی آسان برای انجام مهمترین امورات موسسه از هر کجا
  • دستیار تمام وقت جهت پیگیری وظایف و روتین های برنامه ریزی شده
  • گرد آوری اطلاعات با ارزش موسسه و ارائه گزارش های نتیجه محور برای تصمیم سازی

قابلیت‌های ویژه لیمس برای مدیر آموزشگاه زبان

لیمس به روایت اعداد

تصاویری از محیط کاربری نرم افزار لیمس

ارسال انواع پیامک های گروهی و کلاسی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اطلاع رسانی ریزش های بیش از حد مجاز اساتید

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اطلاع رسانی قسط ها پیش از موعد بصورت خودکار

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان تعریف ساعت کاری پرسنل

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان تعریف موارد مزایا و کسورات در فیش حقوقی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان تعریف موارد مزایا و کسورات در فیش حقوقی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان فروش کتاب و فایل

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان مدیریت روزهای تعطیل

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امور صندوق داری و گزارش صندوق روزانه

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امور صندوق داری و گزارش صندوق روزانه

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

انتقال جلسه و استاد جایگزین

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

انتقال جلسه و استاد جایگزین

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

بلاک مالی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

پرداخت به زبان آموز

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

تعریف و مدیریت انواع جلسات آنلاین و حضوری در تقویم آموزشی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت حضور و غیاب

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت نام زبان اموزان1

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت نام زبان اموزان2

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت ورود و خروج پرسنل با اتصال به دستگاه حضوروغیاب

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ارسال انواع پیامک های گروهی و کلاسی
اطلاع رسانی ریزش های بیش از حد مجاز اساتید
اطلاع رسانی قسط ها پیش از موعد بصورت خودکار
امکان تعریف ساعت کاری پرسنل
امکان تعریف موارد مزایا و کسورات در فیش حقوقی
امکان تعریف موارد مزایا و کسورات در فیش حقوقی
امکان فروش کتاب و فایل
امکان مدیریت روزهای تعطیل
امور صندوق داری و گزارش صندوق روزانه
امور صندوق داری و گزارش صندوق روزانه
انتقال جلسه و استاد جایگزین
انتقال جلسه و استاد جایگزین
بلاک مالی
پرداخت به زبان آموز
تعریف و مدیریت انواع جلسات آنلاین و حضوری در تقویم آموزشی
ثبت حضور و غیاب
ثبت نام زبان اموزان1
ثبت نام زبان اموزان2
ثبت ورود و خروج پرسنل با اتصال به دستگاه حضوروغیاب

رضایت مشتریان لیمس

تمام نیازهای آموزش آنلاین یعنی: جلسات آنلاین و مجازی، آپلود تکالیف، ثبت نمره و حتی ضبط و تماشای مجدد کلاس‌ها، فقط با نرم افزار لیمس و سرورهای اختصاصی و قوی آن می‌توانست با این کیفیت و سرعت ممکن شود.

لیمس با پشتیبانی عالی و سرورهای قوی که دارد، بهترین تجربه آموزش آنلاین را برای ما رقم زد؛ به طوری‌که در دوره پاندمی کرونا، تعداد زبان‌آموزانِ ما افزایش یافت. به همین دلیل لیمس، برای ما فقط یک انتخاب نبود، بلکه بهترین انتخاب بود.

لیمس، نسخه‌ای اختصاصی‌شده‌ از بیگ بلوباتن ارائه کرده است که امکانات کاربردی و مهمی را در اختیار ما گذاشت. کنترل کامل کلاس‌ها، پخش فایل صوتی و ویدئویی در کلاس، یک‌بار بارگذاری فایل و استفاده همیشگی از آن از جمله‌ی این امکانات است.

مدیران با لیمس، چه تغییراتی را تجربه می‌کنند؟

1

دریافت منظم شهریه‌ها

پیگیری بدهکاران به صورت خودکار، یکی از ویژگی‌های قابل توجه سیستم لیمس است. شما می‌توانید با تعاریف دلخواه و لازم، پیگیری بدهکاران را به سیستم هوشمند لیمس بسپارید.

اطلاعات بیشتر درباره پیگیری بدهکاران
2

نظارت کامل بر آموزشگاه با دستیار هوشمند لیمس

دستیار هوشمند لیمس در تمام ساعات شبانه‌روز، اطلاعات زبان‌آموزان، پرسنل و آموزشگاه را دریافت و ثبت می‌کند. هوشمندانه داده‌ها را تحلیل می‌کند و گزارش صادر می‌کند و اتفاقات مهم را با ارسال هشدار و پیامک اطلاع‌رسانی می‌کند.

اطلاعات بیشتر درباره عملکرد دستیار هوشمند
3

گزارش منظم از روند رشد آموزشگاه

شما برای اطمینان از روند رشد آموزشگاه به KPI هایی مانند دریافتی ماهانه صندوق، تعداد ثبت نامی ها، تعداد ریزش ها و ... سایر معیار های کلیدی نیاز دارید که بصورت دوره ای آن ها را بررسی نمایید. با داشبورد مدیریت این نظارت به آسانی قابل انجام است.

4

حذف کاغذ از روند اداری

با کنار گذاشتن کاغذ از فرایند های اداری از مشکلات بایگانی، دوباره کاری ها، سرعت عمل پایین و حتی هزینه های چاپ عبور می کنید.

اطلاعات بیشتر درباره حذف کاغذ
5

مدیریت یکپارچه آموزشگاه

از هر نرم افزار پیام رسان، سیستم پرداخت و هر برنامه دیگری که بصورت جزیره ای آن ها را مدیریت می کنید بی نیاز شده و هر آنچه برای برگزاری کلاس و مدیریت آموزشگاه نیاز دارید بصورت یکپارچه در لیمس آماده است.

6

نظارت از راه دور بر آموزشگاه

شما از طریق پورتال یا اپلیکیشن می‌توانید در هر جایی و در هر زمانی ( حتی ساعات نیمه‌ شب) در جریان وقایع موسسه قرارگرفته، برای پرسنل وظایفی را مشخص کرده و گزارش های مناسب آن را دریافت کنید.

اطلاعات بیشتر درباره مدیریت از راه دور
7

گزارش دقیق از عملکرد اساتید

حضور و غیاب کلاس ها، نمرات کلاسی، رسیدگی به تکالیف، رضایت شاگردان از تدریس و ... در هر مرحله از فعالیت های استاد تحت نظر و گزارش مدیریت قرار می گیرد.

8

افزایش رضایت زبان‌آموزان

در لیمس، باشگاه مشتریان ایجاد کنید؛ براساس رفتار مشتری، مشتریان وفادار را مشخص کنید و مزایای خاصی به آنها اختصاص دهید.

تکنیک های وفادارسازی زبان آموزان
تیم لیمس

شما می توانید برای ارتباط با واحد فروش لیمس با شماره های زیر تماس بگیرید:

0902-202-4949031-91091022

اگر در مورد خرید لیمس نیاز به مشاوره دارید، اطلاعاتتون رو وارد کنید تا با شما تماس بگیریم: