خانواده هوشمند لیمس

لیمس در سراسر ایران

از رقبا پیشی بگیرید و هوشمند شوید

پک 1

کلام
مدیریت: آقای عبدالهی
فارس - شیراز
پک 1
پک 3

گویش نوین
مدیریت: آقای زنگوئی
خراسان جنوبی - بیرجند
پک 3
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 3
 • پک 1

  دانا سخن
  مدیریت: خانم افشارزاده
  اصفهان
  پک 1
  پک 1

  پارسه
  مدیریت: خانم کریمیان
  اصفهان - میمه
  پک 1
  پک 1

  پارادایس
  مدیریت: آقای رفیعی
  اصفهان - دهاقان
  پک 1
  پک 1

  ایرانیان
  مدیریت: آقای گوهری
  ایلام
  پک 1
  پک 1

  دورهمی
  مدیریت: آقای فرخ زاده
  آذربایجان شرقی - اهر
  پک 1
  پک 1

  پروین اعتصامی
  مدیریت: آقای موذنی
  اصفهان - قهدریجان
  پک 1
   

  گویش نوین
  مدیریت: آقای هاشمی
  تهران
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 5
 • پک 1

  عرش دانش
  مدیریت: آقای پاکدامن
  هرمزگان - بندرعباس
  پک 1
  پک 1

  امین
  مدیریت: آقای نعلبندی
  آذربایجان غربی - ارومیه
  پک 1
  پک 3

  کالج زبان
  مدیریت: آقای علیزاده
  خراسان شمالی - آشخانه
  پک 3
  پک 4

  احسان
  مدیریت: آقای خورانی
  ایلام
  پک 4
  پک 3

  ایده آل
  مدیریت: آقای قرقانی
  اصفهان - شهرضا
  پک 3
 • ارتقا یافته از Basic به پک 3
 • پک 3

  توبی
  مدیریت: آقای صادقی
  تهران
  پک 3
  پک 3

  کالینگ
  مدیریت: آقای جاشوئی
  هرمزگان - بندرلنگه
  پک 3
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 3
 • پک 1

  باورفراز
  مدیریت: آقای بیگدلو
  زنجان
  پک 1
  پک 3

  لوتوس
  مدیریت: آقای خورشیدی
  یزد
  پک 3
  پک 4

  زبان اول
  مدیریت: آقای عرفانی
  تهران
  پک 4
 • ارتقا یافته از Basic به پک 4
 • پک 3

  بیان برتر
  مدیریت: آقای کفاشی
  زنجان
  پک 3
  پک 3

  نورالقرآن و العترت
  مدیریت: آقای نوعی
  تهران
  پک 3
  پک 3

  نسیم سخن
  مدیریت: آقای فرزین
  اصفهان
  پک 3
  پک 1

  سپهر
  مدیریت: آقای میرراستگو
  تهران
  پک 1
  پک 1

  کیش
  مدیریت: آقای صیادی
  تهران
  پک 1
  پک 1

  بوعلی
  مدیریت: آقای خرمی راد
  همدان
  پک 1
  پک 1

  آرام
  مدیریت: آقای باباخانی
  کردستان - سنندجج
  پک 1
  پک 1

  باران
  مدیریت: آقای جامعی
  سمنان - شاهرود
  پک 1
  پک 1

  پاسارگاد
  مدیریت: آقای مهدی آبادی
  تهران
  پک 1
  پک 1

  ایران
  مدیریت: آقای علیزاده
  تهران
  پک 1
  پک 1

  دیانا
  مدیریت: خانم یارمحمدی
  البرز - کرج
  پک 1
  پک 1

  طنین گفتار
  مدیریت: آقای کنعانی زاده
  تهران
  پک 1
  پک 4

  زبانسرا خورشید
  مدیریت: آقای فیروزپور
  کردستان - سنندجج
  پک 4
  پک 4

  هزاره
  مدیریت: آقای شم آبادی
  قم
  پک 4
  پک 1

  امید
  مدیریت: آقای جوذری
  هرمزگان - بندرعباس
  پک 1
  پک 1

  سیب
  مدیریت: آقای عرب سرخی
  تهران
  پک 1
   

  راه روشن
  مدیریت: آقای مهران راد
  مرکزی - اراک
  پک 5
  پک 3

  صفا
  مدیریت: آقای مدنی
  تهران - اندیشه
  پک 3
  پک 1

  ایران
  مدیریت: آقای اسکندری
  قم
  پک 1
   

  شایگان
  مدیریت: آقای عارف زاده
  قم
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 4 به پک 5
 • پک 1

  رسا
  مدیریت: آقای عابدپور
  آذربایجان غربی - ارومیه
  پک 1
  پک 1

  آسیا
  مدیریت: آقای کمانگر
  اصفهان - بهاران شهر
  پک 1
  پک 2

  اکسیر سخن
  مدیریت: آقای لشگری
  تهران
  پک 2
  پک 1

  بین الملل
  مدیریت: آقای هراتی
  همدان
  پک 1
  پک 1

  افق
  مدیریت: آقای اردستانی
  اصفهان - اردستان
  پک 1
  پک 1

  ملکی
  مدیریت: آقای ملکی
  آذربایجان شرقی - کلیبر
  پک 1
  پک 2

  سپند
  مدیریت: خانم فقیه کمالی
  تهران
  پک 2
  پک 1

  آموزه
  مدیریت: آقای رستمی
  اصفهان
  پک 1
  پک 1

  پردیس
  مدیریت: آقای پروانه
  کرمانشاه - سنقر
  پک 1
   

  فرد
  مدیریت: آقای عباد
  کرمان
  پک 5
   

  اِنجل
  مدیریت: آقای مشایخ
  فارس - شیراز
  پک 5
  پک 4

  دهکده دانش
  مدیریت: آقای خدیر
  تهران - ری
  پک 4
  پک 3

  نوآوران
  مدیریت: آقای رضایی
  مازندران - آمل
  پک 3
  پک 3

  همگام
  مدیریت: آقای کابلی
  قم
  پک 3
  پک 1

  گوی
  مدیریت: آقای جوانفر
  تهران - آپادانا
  پک 1
  پک 1

  تاک
  مدیریت: آقای احمدزاده
  آذربایجان شرقی - تبریز
  پک 1
  پک 1

  پیغام
  مدیریت: آقای حامدی
  مرکزی - شازند
  پک 1
  پک 1

  سفیر بیان
  مدیریت: آقای فیاض
  اصفهان
  پک 1
  پک 4

  سپهر
  مدیریت: آقای حسن پور
  تهران
  پک 4
  پک 1

  سفیر
  مدیریت: آقای اسماعیلیان
  اصفهان - میمه
  پک 1
  پک 4

  وَستا
  مدیریت: آقای محمودآبادی
  فارس - شیراز
  پک 4
  پک 1

  آتی و بین الملل
  مدیریت: آقای نقشبندی
  سردشت
  پک 1
  پک 1

  مازیار
  مدیریت: خانم زمانی
  تهران
  پک 1
  پک 1

  دنیای زبان
  مدیریت: آقای موسوی
  تهران
  پک 1
  پک 1

  نواندیشان
  مدیریت: آقای مطور
  هرمزگان - بندرعباس
  پک 1
  پک 1

  مهرماندگار
  مدیریت: آقای زمانی
  اصفهان - شاهین شهر
  پک 1
  پک 1

  حافظ
  مدیریت: آقای دهقان
  یزد - آزاد شهر
  پک 1
  پک 3

  گویش
  مدیریت: آقای طوبی
  اصفهان - آران وبیدگل
  پک 3
  پک 1

  زبان آفرین
  مدیریت: آقای قلی زاده
  کرمان - رفسنجان
  پک 1
  پک 2

  ارتباط آسان
  مدیریت: آقای سیفی
  تهران - بهارستان
  پک 2
  پک 4

  ذهن نو
  مدیریت: آقای فرجی ممبر
  کردستان - سنندجج
  پک 4
  پک 3

  مکث مکالمه قشم
  مدیریت: آقای خجسته نیا
  هرمزگان - قشم
  پک 3
  پک 3

  ایرانیان
  مدیریت: خانم ابولی
  بوشهر - بندرکنگان
  پک 3
  آوا

  آوا
  مدیریت: آقای نوری خضرآباد
  یزد
  Basic
  پک 1

  پارسیان
  مدیریت: خانم محمدی
  اصفهان - نجف آباد
  پک 1
  پک 3

  پیک زبان
  مدیریت: آقای پوربهی
  بوشهر - برازجان
  پک 3
 • ارتقا یافته از پک 2 به پک 3
 • شریف

  شریف آموز
  مدیریت: خانم بیابانی
  یزد
  Basic
  کندو

  کندو
  مدیریت: آقای حرزاده
  یزد
  Basic
  لید

  لید
  مدیریت: آقای قدوسی
  زنجان
  Basic
  زبان

  زبان دانش
  مدیریت: آقای داوری
  تهران
  Basic
  اکسیر

  اکسیر
  مدیریت: آقای مهرعلیان
  تهران
  Basic
  اندیشه

  اندیشه
  مدیریت: خانم عمرانی
  بوشهر - بندردیر
  Basic
  نخبگان

  نخبگان
  مدیریت: آقای بلدی
  اصفهان - فلاورجان
  Advanced
  اوج

  اوج
  مدیریت: آقای بهرامی
  سیستان بلوچستان - چاه بهار
  Basic
  ترقی

  ترقی
  مدیریت: آقای چاره جو لنگرودی
  تهران
  Basic
  برنا

  برنا
  مدیریت: خانم غفارخمسه
  تهران - پردیس
  Basic
  ستاک

  ستاک
  مدیریت: آقای ارشادیفر
  یزد
  Basic
  سما

  سما
  مدیریت: آقای ضیایی
  یزد - میبد
  Advanced
  سما

  سما
  مدیریت: آقای ضیایی
  یزد - میبد
  Advanced
  نوید

  نوید آریا
  مدیریت: آقای اثمرپور
  تهران - اسلامشهر
  Basic
  وستا

  وستا
  مدیریت: آقای کفیری
  یزد
  Basic
  پک 3

  قلم برتر
  مدیریت: آقای دهباشی
  هرمزگان - بستک
  پک 3
  كلمه

  كلمه
  مدیریت: آقای احمدی
  زنجان
  Advanced
  مهرداد

  مهرداد
  مدیریت: آقای مولودی
  تهران
  Advanced
  سفیر

  سفیر
  مدیریت: آقای حسین پور
  خوزستان - بندرماهشهر
  Basic
  رایا

  رایا
  مدیریت: آقای توکلی شاندیز
  خراسان رضوی - شاندیز
  Basic
  سورن

  سورن
  مدیریت: آقای جلالی
  مرکزی - دلیجان
  Basic
  گویش

  گویش
  مدیریت: آقای حسنی
  تهران - دماوند
  Basic
  سرور

  سرور
  مدیریت: خانم سیفی
  کردستان - سنندجج
  Basic
  مهر

  مهر
  مدیریت: آقای عباسی
  فارس - اقلید
  Advanced
  سپهر

  سپهر
  مدیریت: آقای برادران حسن زاده
  تهران
  Advanced
  سپاس

  سپاس
  مدیریت: آقای ستوده
  فارس - شیراز
  Basic
  كیش

  كیش و كارن
  مدیریت: آقای غلامیان
  خراسان شمالی - بجنورد
  Advanced
  THE

  THE HOME OF LANGUAGE
  مدیریت: آقای LASHANI
  SHAZAND
  Basic
  خانه

  خانه زبان
  مدیریت: آقای LASHANI
  مرکزی - شازند
  Basic
  امپریال

  امپریال
  مدیریت: آقای حسینی
  تهران - پاکدشت
  Basic
  امید

  امید و طلیعه دانش
  مدیریت: آقای حسینی
  کهگیلویه و بویراحمد - گچسارانن
  Basic
  نالج

  نالج
  مدیریت: آقای حسینی
  مازندران - بابلسر
  Basic
  زبانسرا

  زبانسرا آبادان
  مدیریت: خانم رئیسی
  خوزستان - آبادان
  Basic
  معرفت

  معرفت
  مدیریت: آقای فاتحی
  تهران - اندیشه
  Advanced
  سروش

  سروش
  مدیریت: خانم عباسی
  کردستان - سنندجج
  Basic
  سروش

  سروش مهر
  مدیریت: خانم عباسی
  کردستان - سنندجج
  Basic
  پویان

  پویان انگلیش
  مدیریت: آقای خاتمی
  پیرانشهر
  Basic
  پویان

  پویان انگلیش
  مدیریت: آقای خاتمی
  پیرانشهر
  Basic
  پک 3

  مبین
  مدیریت: آقای تقوی
  اردبیل - نمین
  پک 3
  شهروند

  شهروند
  مدیریت: آقای شکوهی
  کرمان - سیرجان
  Basic
  آکادمی

  آکادمی زبان افق
  مدیریت: آقای شکوهی
  کرمان - سیرجان
  Basic
  خانه

  خانه ریاضیات
  مدیریت: آقای امینی
  هرمزگان - بندر عباس
  Basic
  مركز

  مركز تخصصی دوزبانه كودك و آینده
  مدیریت: خانم خامسی
  خراسان جنوبی - بیرجند
  Basic
  گروه

  گروه آموزشی سلطانی
  مدیریت: خانم سلطانی گردفرامرزی
  یزد
  Basic
  پارسیان

  پارسیان و فراگیر
  مدیریت: آقای ارجمند
  کردستان - مریوان
  Standard
  زبانکده

  زبانکده اروند نگار
  مدیریت: خانم حمید
  خوزستان - خرمشهر
  Basic
  آوا

  آوا
  مدیریت: آقای ابراهیمی
  تهران - چهاردانگه
  Basic
  آموزش

  آموزش خصوصی
  مدیریت: آقای پورتولری
  فارس - شیراز
  Basic
  آکادمی

  آکادمی زبان دیاکو
  مدیریت: آقای صبور
  تهران
  Advanced
  مرکز

  مرکز زبانهای خارجی فرهنگ آریا
  مدیریت: خانم شاه میری
  خوزستان - شوش
  Basic
  نوین

  نوین گرایان دانش
  مدیریت: آقای سعدی
  خوزستان - شوشتر
  Basic
  امیرکبیر

  امیرکبیر
  مدیریت: آقای آقابابایی
  چهارمحال و بختیاری - هفشجان
  Basic
  آموزشگاه

  آموزشگاه زبان گویش
  مدیریت: آقای دهقان حداد
  مازندران - آمل
  Standard
  آكادمى

  آكادمى زبان لاتیدان
  مدیریت: آقای میرزاده
  هرمزگان - بندر عباس
  Advanced
  موسسه

  موسسه فرازگستران و آموزشگاه زبانهای خارجی اوج
  مدیریت: آقای سایه میری
  ایلام
  Advanced
  ایران

  ایران مهر
  مدیریت: آقای مهاجری
  سمنان - گرمسار
  Advanced
  سپهر

  سپهر
  مدیریت: آقای جهان پناه
  تهران - تهرات
  Basic
  ایران

  ایران مهر نوین
  مدیریت: آقای خادمیان
  سمنان - دامغان
  Basic
  ایران

  ایران مهر نوین
  مدیریت: آقای خادمیان
  سمنان - دامغان
  Basic
  زبانسرای

  زبانسرای دیر
  مدیریت: آقای عمرانی
  بوشهر - دیر
  Advanced
  زبانسرا

  زبانسرا دیر
  مدیریت: آقای عمرانی
  بوشهر - دیر
  Advanced
  استاداسدی

  استاداسدی
  مدیریت: آقای اسدی - استاد اسدی
  کرمان
  Basic
  پرواز

  پرواز
  مدیریت: آقای قربانی
  مرکزی - نیمور
  Basic
  معراج

  معراج اندیشه - پسندیده
  مدیریت: آقای نعمتی
  خراسان رضوی - سبزوار
  Basic
  مقصود

  مقصود
  مدیریت: آقای صادق تبریزی
  خراسان رضوی - درگز
  Basic
  سفیر

  سفیر گفتمان بندرعباس
  مدیریت: آقای هاشمی پور
  هرمزگان - بندر عباس
  Basic
  مدرسه

  مدرسه علوی
  مدیریت: آقای هاشمی پور
   
  Basic
  خانه

  خانه زبان
  مدیریت: آقای قبادی
  خراسان شمالی - بجنورد
  Advanced
  آموزشگاه

  آموزشگاه زبان نوید
  مدیریت: آقای محمدی
  فارس - مرودشت
  Basic
  دیپلمات

  دیپلمات
  مدیریت: آقای جراحی
  البرز - کرج
  Basic
  مهر

  مهر تابان
  مدیریت: آقای صفایی
  کهگیلویه و بویراحمد - گچساران
  Basic
  فرزان

  فرزان
  مدیریت: آقای فرزان
  کرمان
  Advanced
  البرز

  البرز
  مدیریت: آقای میناگر
  مازندران - بابل
  Advanced
  سفیرگفتمان

  سفیرگفتمان
  مدیریت: آقای منصوری
  مرکزی - اراک
  Basic
  کیش

  کیش
  مدیریت: آقای لطفی
  ایلام
  Basic
  آموزشگاه

  آموزشگاه زبانهای خارجی کیش
  مدیریت: آقای لطفی
  ایلام
  Basic
  عصرارتباط

  عصرارتباط
  مدیریت: آقای قاسمی
   
  Basic
  عصر

  عصر ارتباط
  مدیریت: آقای قاسمی
  آذربایجان غربی - خوی
  Basic
  پک 4

  کمیل
  مدیریت: آقای حسین پور
  تهران - قرچک
  پک 4
  فراز

  فراز
  مدیریت: آقای حیدری تواسانی
  مازندران - قائمشهر
  Standard
  پک 4

  پارسیان
  مدیریت: آقای بوستانی
  بوشهر - برازجان
  پک 4
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 4
 • پک 4

  پاسارگاد
  مدیریت: آقای باباهادی
  گیلان - رشت
  پک 4
  پک 3

  سیمرغ
  مدیریت: خانم پیرنیا
  خوزستان - اندیمشک
  پک 3
  پک 1

  مهر آموز
  مدیریت: آقای لایقی
  یزد
  پک 1
  پک 1

  دانش فرهنگ
  مدیریت: آقای بخشی
  تهران
  پک 1
  پک 1

  تیک تاک
  مدیریت: آقای غفوری
  لرستان - بروجرد
  پک 1
  پک 1

  پیشرو
  مدیریت: آقای کاوسی
  زنجان
  پک 1
  شیمامهر

  شیمامهر
  مدیریت: آقای جعفریان
  تهران
  Advanced
  هلال

  هلال
  مدیریت: خانم ملکی راد
  زنجان
  Basic
  نوید

  نوید دانش
  مدیریت: آقای محمدی
  کهگیلویه و بویراحمد - گچسارانن
  Basic
  اروندسخن

  اروندسخن
  مدیریت: خانم علوانی
  خوزستان - اهواز
  Basic
  پک 4

  قائدی
  مدیریت: آقای قایدی برازجانی
  بوشهر - برازجان
  پک 4
 • ارتقا یافته از پک 3 به پک 4
 • پک 1

  مبین
  مدیریت: آقای سکوتیان
  هرمزگان - بندرعباس
  پک 1
  گفتار

  گفتار
  مدیریت: آقای جهانگیری
  اصفهان
  Basic
  نوید

  نوید دانش
  مدیریت: آقای اسدی
  کرمان
  Basic
  پل

  پل
  مدیریت: آقای شفعتی
  اصفهان - گلپایگان
  Basic
  آکادمی

  آکادمی زبان بریج
  مدیریت: آقای شفعتی
  اصفهان - گلپایگان
  Basic
  پک 3

  اعتماد
  مدیریت: آقای اعتماد
  کردستان - سنندجج
  پک 3
  پردیس

  پردیس
  مدیریت: خانم نصیری
  زنجان - خدابنده
  Basic
  MiladEnglish

  MiladEnglish
  مدیریت: آقای مرادی
  آذربایجان شرقی - ملکان
  Basic
  آناهیتا

  آناهیتا
  مدیریت: آقای جمالیان
  البرز - کرج
  Basic
  آناهیتا

  آناهیتا
  مدیریت: آقای جمالیان
  البرز - کرج
  Basic
  دانش

  دانش زمرد عصر ایرانیان
  مدیریت: آقای فراهانی
  البرز - فردیس
  Advanced
  آراس-آشتی

  آراس-آشتی
  مدیریت: آقای اله ویسی آذر
  کردستان - بانه
  Standard
  کاپر

  کاپر
  مدیریت: آقای طهماسبی
  اصفهان
  Basic
  کاپر

  کاپر
  مدیریت: آقای طهماسبی
  اصفهان
  Basic
  پک 4

  شکوه پویان
  مدیریت: آقای طبیبیان
  اصفهان - شهرضا
  پک 4
  فرهیخته

  فرهیخته
  مدیریت: آقای حسابی
  زنجان - ابهر
  Standard
  دیپلمات

  دیپلمات
  مدیریت: آقای بخشائی
  خراسان رضوی - مشهد
  Advanced
  آکسون

  آکسون
  مدیریت: آقای آشنا قاسمی
  البرز - کرج
  Basic
  مجتمع

  مجتمع آموزشی فرهیختگان فردا
  مدیریت: آقای حکمی زنجانی
  زنجان
  Advanced
  OK

  OK
  مدیریت: آقای تحویلیان
  Isfahan
  Basic
  پردیس

  پردیس مهر
  مدیریت: آقای ترکیان
  اصفهان - درچه
  Basic
  آکادمی

  آکادمی زبان های خرجی سریر
  مدیریت: آقای دشتبان
  قم
  Basic
  مهر

  مهر و میعاد
  مدیریت: آقای زحمتکش
  فارس - میمند
  Basic
  گلدیس

  گلدیس
  مدیریت: آقای افشاری
  زنجان
  Basic
  نگین

  نگین
  مدیریت: آقای علی پور
  کردستان - سنندج
  Basic
  آموزشگاه

  آموزشگاه زبانهای خارجی افق کاوان
  مدیریت: آقای تحویلیان
  اصفهان
  Basic
  آموزشگاه

  آموزشگاه زبان علوی
  مدیریت: آقای تاجیک
  تهران - شهریار
  Basic
  علوی

  علوی
  مدیریت: آقای تاجیک
  تهران - شهریار
  Basic
  تیک

  تیک تاک
  مدیریت: خانم پیرمرادی
  اصفهان - شهرضا
  Basic
  معاصر

  معاصر
  مدیریت: آقای مظفری ارجمند
  قم
  Basic
  ترجمان

  ترجمان
  مدیریت: آقای جمالی
  یزد - بافق
  Basic
  پارسیان

  پارسیان
  مدیریت: آقای قلانی
  اصفهان - فریدونشهر
  Basic
  مهراد

  مهراد
  مدیریت: آقای محمودی
  تهران - اندیشه
  Basic
  موسسه

  موسسه زبان اوج
  مدیریت: آقای احمدی
  گیلان - شاندرمن
  Basic
  رسپینا

  رسپینا
  مدیریت: آقای عبدالرحیمی نیاری
  البرز - فردیس
  Basic
   

   
  مدیریت: آقای خبیر
  کرمان
  Basic
  موسسه

  موسسه فرهنگی هنری پدیده خانه زبان کرمان
  مدیریت: آقای خبیر
  کرمان
  Basic
  آپادانا

  آپادانا
  مدیریت: آقای رحیمی
  اصفهان - زاینده رود
  Basic
  فرهنگستان

  فرهنگستان زبان دانش
  مدیریت: آقای محمدبیگی
  قزوین - اقبالیه
  Basic
  سخن

  سخن سرا
  مدیریت: آقای تکبار
  تهران - اندیشه
  Basic
  آموزشگاه

  آموزشگاه زبان اوراز - سارال
  مدیریت: آقای سلیمانی
  کردستان - دیواندره
  Basic
  پردیس

  پردیس زبان
  مدیریت: آقای کرمی
  همدان
  Advanced
  سفیر

  سفیر گفتمان شعبه زاهدان
  مدیریت: آقای روحانی
  سیستان بلوچستان - زاهدان
  Standard
 • ارتقا یافته از Advanced به Standard
 •  

  وستا
  مدیریت: آقای صالح خیل
  البرز - کوهسار
  پک 5
   

  گویش
  مدیریت: آقای یوسفیه
  زنجان
  پک 5
  پک 4

  گفتارنو
  مدیریت: آقای جمعدار
  کاشان
  پک 4
  پک 4

  فرهنگ نوین
  مدیریت: آقای آخوندی
  تهران - پاکدشت
  پک 4
   

  پارمیس و پیشرفت
  مدیریت: آقای شیخی(پیشرفت)
  اصفهان - فلاورجان
  پک 5
  کیان

  کیان مهر
  مدیریت: آقای باقری خولنجانی
  اصفهان - مبارکه
  Advanced
   

  هدف
  مدیریت: آقای قانع عزآبادی
  یزد
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 5
 •  

  آریام
  مدیریت: آقای قادرمرزی
  تهران
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 4 به پک 5
 • پک 4

  بین الملل
  مدیریت: آقای حسن زاده
  کاشان
  پک 4
  زبان

  زبان نگار
  مدیریت: آقای جدلیها
  قزوین
  Basic
  ابوریحان

  ابوریحان
  مدیریت: آقای دیناروند
   
  Basic
  ابوریحان

  ابوریحان
  مدیریت: آقای دیناروند
  تهران - قدس
  Basic
   

  آزادی
  مدیریت: آقای آزادی
  تهران
  پک 5
  پک 4

  فاخر
  مدیریت: آقای آقازاده
  آذربایجان غربی - ارومیه
  پک 4
  قطب

  قطب راوندی
  مدیریت: آقای کریمیان راوندی
  تهران
  Advanced
  پک 3

  کن دو
  مدیریت: آقای شریفی نژاد
  کرمان - رفسنجان
  پک 3
   

  کیان
  مدیریت: آقای بوربور
  تهران
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 3 به پک 5
 • دادمهر

  دادمهر
  مدیریت: آقای مهرابی
  تهران
  Basic
   

  مترجم
  مدیریت: آقای حبیبی
  اصفهان - شاهین شهر
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 5
 • گلدستار

  گلدستار
  مدیریت: آقای علی پور
  آذربایجان شرقی - تبریز
  Advanced
  جهاد

  جهاد دانشگاهی
  مدیریت: آقای ایزدی
  اصفهان - شهرضا
  Basic
  آینده

  آینده سازان
  مدیریت: آقای ایزدی
  اصفهان - شهرضا
  Basic
  کانون

  کانون زبان ملل
  مدیریت: آقای محمدی
  زنجان
  Advanced
  پردیس

  پردیس زبان
  مدیریت: آقای محمدی
  کرمانشاه - جوانرود
  Basic
  Westminster

  Westminster London
  مدیریت: آقای Abedi
  فارس - کازرون
  Advanced
  Foruzan

  Foruzan
  مدیریت: آقای Rahimi
  مرکزی - دلیجان
  Basic
  موسسه

  موسسه زبان های خارجی سرای نخبگان
  مدیریت: آقای بهرامی
  همدان
  Basic
  فروزان

  فروزان
  مدیریت: آقای Rahimi
  مرکزی - دلیجان
  Basic
  سرای

  سرای نخبگان
  مدیریت: آقای بهرامی
  همدان
  Basic
  موسسه

  موسسه روز
  مدیریت: آقای آقاخانلو
  آذربایجان شرقی - تبریز
  Basic
  MLI

  MLI
  مدیریت: آقای حسنینی
  تهران
  Advanced
   

  سرای دانش
  مدیریت: آقای ابراهیمی
  هرمزگان - بندرعباس
  پک 5
  خانه

  خانه مکالمه
  مدیریت: آقای یزدی
  تهران - تهرات
  Advanced
  دیالوگ

  دیالوگ
  مدیریت: آقای خداپرست
  قم
  Basic
  میلاد

  میلاد
  مدیریت: آقای شفیعی
  یزد
  Basic
  میلاد

  میلاد
  مدیریت: آقای شفیعی
  یزد
  Basic
  Englishland

  Englishland
  مدیریت: آقای سلطانی
  خوزستان - اهواز
  Basic
  پک 4

  ملت
  مدیریت: آقای عبدالملکی
  تهران - بهارستان
  پک 4
 • ارتقا یافته از پک 2 به پک 4
 • پک 3

  فراسو
  مدیریت: آقای مقدم
  البرز - کرج
  پک 3
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 3
 • پک 3

  بشارت علم
  مدیریت: آقای نمدیان مجرد
  کاشان
  پک 3
  پک 1

  رز اندیش
  مدیریت: آقای انصاری
  هرمزگان - قشم
  پک 1
  بهین

  بهین دانش
  مدیریت: آقای ابراهیمی
  اصفهان
  Advanced
  شیواز

  شیواز و شنو
  مدیریت: آقای شیخی
  کردستان - بانه
  Advanced
  ایرانیان

  ایرانیان
  مدیریت: آقای پناهی مسجدلو
  اردبیل
  Advanced
  پک 3

  کیهان
  مدیریت: آقای اصغری
  مرکزی - دلیجان
  پک 3
  پک 3

  آراد دانش
  مدیریت: آقای رضایی
  هرمزگان - بندرعباس
  پک 3
  پک 1

  پارت
  مدیریت: آقای شریفی
  لرستان - بروجرد
  پک 1
  ویستا

  ویستا
  مدیریت: آقای صفری موحد
   
  Standard
  ویستا

  ویستا
  مدیریت: آقای صفری موحد
  تهران
  Standard
  توحیدمنش

  توحیدمنش
  مدیریت: آقای توحیدی منش
  خراسان رضوی - نیشابور
  Advanced
  توحیدمنش

  توحیدمنش
  مدیریت: آقای توحیدی منش
  خراسان رضوی - نیشابور
  Advanced
  زبان

  زبان سرای آکسفورد
  مدیریت: آقای باروتن
  آذربایجان غربی - نقده
  Basic
  لینگو

  لینگو
  مدیریت: آقای دورانی
  زنجان
  Advanced
  لینگو

  لینگو
  مدیریت: آقای دورانی
  زنجان
  Advanced
  سهروردی

  سهروردی
  مدیریت: آقای نداف شرق
  یزد
  Basic
  پک 3

  صدر
  مدیریت: آقای حسنیان
  یزد - بهاباد
  پک 3
  سفیر

  سفیر
  مدیریت: آقای محمدی تبار
  خراسان رضوی - نیشابور
  Basic
  وشه

  وشه
  مدیریت: آقای قادریان
  کردستان - بانه
  Basic
   

  پرتو و ترنج
  مدیریت: آقای رسولی
  کردستان - مریوان
  پک 5
  پک 3

  پویا
  مدیریت: آقای فروزانفر
  البرز - کرج
  پک 3
  ویرا

  ویرا
  مدیریت: آقای معصومی کردخیلی
  مازندران - ساری
  Advanced
  زبانسرای

  زبانسرای شیراز
  مدیریت: آقای مسعودی
  فارس - شیراز
  Basic
  زبانسرای

  زبانسرای شیراز
  مدیریت: آقای مسعودی
  فارس - شیراز
  Basic
  پک 3

  بیان
  مدیریت: آقای عبدوی
  قم
  پک 3
  آفتاب

  آفتاب
  مدیریت: آقای ایران پور مبارکه
  اصفهان - مبارکه
  Basic
  آكادمی

  آكادمی زبان ایما
  مدیریت: آقای محمدی
  تهران
  Basic
  گوتا

  گوتا
  مدیریت: آقای کره ئی
  تهران
  Basic

   
  مدیریت: آقای نعمتی
   
   

   
  مدیریت: آقای رحیمی
   
   

  ویرا
  مدیریت: آقای قاسمیان
  یزد
   

  گویا
  مدیریت: آقای اسکندری
  همدان - نهاوند
   

   
  مدیریت: آقای صفرپور
   
   

   
  مدیریت: آقای شیخی(شعبه هاتا)
   
   

  دبستان امام حسین ع
  مدیریت: آقای خدادوستان
  چهارمحال و بختیاری - Shahrekord
   

  آموزشگاه امید
  مدیریت: آقای خدادوستان
   
   

   
  مدیریت: آقای آبروش
   
   

  کالج زبان گفتار حکیم
  مدیریت: آقای امیریان
  خراسان رضوی - سبزوار
   

  نوآوران علم
  مدیریت: آقای رضازاده
  کاشان
   

  آموزشگاه محاسبه گران
  مدیریت: خانم عباسیان
  اصفهان - نجف آباد
   

  نوین
  مدیریت: خانم طیبی سودکلایی
   
   

   
  مدیریت: خانم غفاری
   
   

  کانون زبان آریو
  مدیریت: خانم عباسی
  زنجان
   

  نوآوران
  مدیریت: آقای سعادتمند
  گیلان - آستارا
   

   
  مدیریت: آقای صبوری
   
   

  نوین
  مدیریت: آقای سهرابی
  تهران - ری
   

  آموزشگاه زبان دانش
  مدیریت: آقای حاتمی
  اصفهان - رضوانشهر
   

  موسسه زبان فیضی
  مدیریت: آقای فیضی
  تهران
   

  آموزشگاه زبان آفتاب شمال
  مدیریت: آقای رستمی
  مازندران - بابل
   

   
  مدیریت: آقای فضایلی
   
   

  رستاک
  مدیریت: آقای شیوایی فر
   
   

   
  مدیریت: آقای شالچی
   
   

  وحیده
  مدیریت: آقای برزگر
  خوزستان - آبادان
   

  آموزشگاه زبان سلاکس
  مدیریت: آقای پنجه شاهی
  تهران
   

  موسسه آموزش عالی آزاد زمان
  مدیریت: آقای دهقانی فیروزآبادی
  یزد
   

  رشد
  مدیریت: آقای یعقوبی
  مازندران - ساری
   

  موسسه زبان ثانی
  مدیریت: آقای بلهری ثان
  گلستان - گرگان
   

  آموزشگاه زبان ثمریها
  مدیریت: آقای ثمریها
  البرز - کرج
   

  زبان نت
  مدیریت: آقای فاطمی
  زنجان
   

  عارف
  مدیریت: آقای پرهیزکاری
  قزوین - محمدیه
   

  پردیس سخن
  مدیریت: آقای نقی زاده
  اصفهان - فلاورجان
   

  موسسه زبان های خارجی کیش
  مدیریت: آقای سیاح پور
  البرز - کرج
   

  زنگ زبان
  مدیریت: آقای معینی
  اصفهان
   

  آیتاک
  مدیریت: آقای رحیمی
  سیستان بلوچستان - ایرانشهر
   

  کوشا گفتار نوین
  مدیریت: آقای گرامی
   
   

  آزاد
  مدیریت: آقای گلمحمدی
  کردستان - سنندج
   

  پارسین توس
  مدیریت: آقای ابراهیمی
  خراسان رضوی - مشهد
   

  موسسه
  مدیریت: آقای حیدری
  فارس - شیراز
   

  جرعه
  مدیریت: آقای رضایی
   
   

  موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر
  مدیریت: آقای اخلاقی
  البرز - کرج
   

  مرکز زبان نخل دانش
  مدیریت: آقای داودی منجزی
  خوزستان - اهواز
   

   
  مدیریت: آقای آرشنیا
   
   

  موسسه زبان آفاق
  مدیریت: آقای بردبیشه
  تهران
   

  جهش
  مدیریت: آقای محبی
  مرکزی - اراک
   

  شکوه بردسیر
  مدیریت: آقای نقوی
   
   

  آموزشگاه زبان دنیا
  مدیریت: آقای عرب زاده مقدم
  کردستان - سنندج
   

  موسسه کیش-بوکان
  مدیریت: آقای قادرنژاد
  بوکان
   

  مهرآوران
  مدیریت: آقای لونی
  لرستان - الیگودرز
   

  خانه زبان شیروان
  مدیریت: آقای رضایی
  خراسان شمالی - شیروان
   

  صدرا
  مدیریت: آقای رفیعی
  زنجان - خدابنده
   

  الفا
  مدیریت: آقای یاری
  تهران - ملارد
   

  استاد تو
  مدیریت: آقای عزتی
  تهران
   

  جهانگرد
  مدیریت: آقای وکیلی
   
   

  آوای نوین تیکا
  مدیریت: آقای میرحیدر قارسی
  آذربایجان غربی - ارومیه
   

  موسسه زبان رویش
  مدیریت: آقای مامندی پور
  آذربایجان غربی - پیرانشهر
   

  آکادمی زبان فراسو
  مدیریت: آقای خزاما
   
   

  آسمان فردا
  مدیریت: آقای رضایی
  اصفهان - گلدشت
   

  گلوبال زبان
  مدیریت: آقای شاهرخ
   
   

  کودکان کارخانه دار
  مدیریت: آقای میرزائی
  مرکزی - اراک
   

  اریان نو
  مدیریت: آقای کشاورزیان
   
   

  آموزشگاه زبان سفیر دانش
  مدیریت: آقای علیپور
  مازندران - رامسر
   

  ونک
  مدیریت: آقای رنجبر
   
   

  فرارسانه
  مدیریت: آقای صدرالحسینی
   
   

  ژرفا بیان
  مدیریت: آقای زعیم
  البرز - هشتگرد
   

  زبانکده لارستان
  مدیریت: آقای صادق بهاری
  فارس - لار
   

  پایتخت
  مدیریت: آقای حسینی
  البرز - نظرآباد
   

  آموزشگاه زبان گویش قزوین
  مدیریت: آقای نعمتی
  قزوین
   

  آوا
  مدیریت: آقای امانی
   
   

  جهان آرا
  مدیریت: آقای بهروزی
   
   

  آهید
  مدیریت: آقای اسفندیاری
   
   

  خانه زبان آلفا
  مدیریت: آقای صالحی
   
   

  بارمان
  مدیریت: آقای رحیمی
  فارس - لار
   

   
  مدیریت: آقای عمارتی
   
   

  گفتمان ملل ونو
  مدیریت: آقای قاصدی
   
   

  منشن
  مدیریت: آقای سلیمانی
   
   

  گل نرگس
  مدیریت: آقای حاجیان
  اصفهان - خورزوق
   

   
  مدیریت: آقای ابراهیمی