خانواده هوشمند لیمس

لیمس در سراسر ایران

از رقبا پیشی بگیرید و هوشمند شوید

نامشخص

سرای دانش
مدیریت: آقای ابراهیمی
هرمزگان - بندرعباس
پک 5
نامشخص

گویش
مدیریت: آقای یوسفیه
زنجان
پک 5
نامشخص

کیان
مدیریت: آقای بوربور
تهران
پک 5
 • ارتقا یافته از پک 3 به پک 5
 • پک 3

  گویش نوین
  مدیریت: آقای زنگوئی
  خراسان جنوبی - بیرجند
  پک 3
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 3
 • پک 3

  سیمرغ
  مدیریت: خانم پیرنیا
  خوزستان - اندیمشک
  پک 3
  نامشخص

  گویش نوین
  مدیریت: آقای هاشمی
  تهران
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 5
 • پک 4

  پارسیان
  مدیریت: آقای بوستانی
  بوشهر - برازجان
  پک 4
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 4
 • پک 3

  کالج زبان
  مدیریت: آقای علیزاده
  خراسان شمالی - آشخانه
  پک 3
  پک 4

  فاخر
  مدیریت: آقای آقازاده
  ارومیه
  پک 4
  پک 4

  احسان
  مدیریت: آقای خورانی
  ایلام
  پک 4
  پک 3

  اعتماد
  مدیریت: آقای اعتماد
  سنندج
  پک 3
  پک 3

  ایده آل
  مدیریت: آقای قرقانی
  اصفهان - شهرضا
  پک 3
  پک 4

  ملت
  مدیریت: آقای عبدالملکی
  تهران - بهارستان
  پک 4
 • ارتقا یافته از پک 2 به پک 4
 • پک 3

  توبی
  مدیریت: آقای صادقی
  تهران
  پک 3
  پک 3

  کالینگ
  مدیریت: آقای جاشوئی
  هرمزگان - بندرلنگه
  پک 3
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 3
 • پک 3

  صدر
  مدیریت: آقای حسنیان
  یزد - بهاباد
  پک 3
  پک 3

  لوتوس
  مدیریت: آقای خورشیدی
  یزد
  پک 3
  نامشخص

  وستا
  مدیریت: خانم صالح خیل
  البرز - کوهسار
  پک 5
  پک 4

  زبان اول
  مدیریت: آقای عرفانی
  تهران
  پک 4
 • ارتقا یافته از Basic به پک 4
 • پک 4

  شکوه پویان
  مدیریت: آقای طبیبیان
  اصفهان - شهرضا
  پک 4
  پک 3

  پویا
  مدیریت: آقای فروزانفر
  البرز - کرج
  پک 3
  پک 3

  بیان برتر
  مدیریت: آقای کفاشی
  زنجان
  پک 3
  نامشخص

  پارمیس و پیشرفت
  مدیریت: آقای شیخی(پیشرفت)
  اصفهان - فلاورجان
  پک 5
  پک 3

  نورالقرآن و العترت
  مدیریت: آقای نوعی
  تهران
  پک 3
  پک 3

  کن دو
  مدیریت: آقای شریفی نژاد
  کرمان - رفسنجان
  پک 3
  پک 1

  سپهر
  مدیریت: آقای میرراستگو
  تهران
  پک 1
  پک 1

  کیش
  مدیریت: آقای صیادی
  تهران
  پک 1
  پک 4

  پاسارگاد
  مدیریت: آقای باباهادی
  گیلان - رشت
  پک 4
  پک 3

  کیهان
  مدیریت: آقای اصغری
  مرکزی - دلیجان
  پک 3
  پک 1

  طنین گفتار
  مدیریت: آقای کنعانی زاده
  تهران
  پک 1
  نامشخص

  خورشید
  مدیریت: آقای فیروزپور
  سنندج
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 4 به پک 5
 • پک 4

  گفتارنو
  مدیریت: آقای جمعدار
  کاشان
  پک 4
  پک 4

  هزاره
  مدیریت: آقای شم آبادی
  قم
  پک 4
  نامشخص

  آزادی
  مدیریت: آقای آزادی
  تهران
  پک 5
  پک 1

  سیب
  مدیریت: آقای عرب سرخی
  تهران
  پک 1
  پک 3

  فراسو
  مدیریت: آقای مقدم
  البرز - کرج
  پک 3
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 3
 • پک 4

  هدف
  مدیریت: آقای قانع عزآبادی
  یزد
  پک 4
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 4
 • نامشخص

  مترجم
  مدیریت: آقای حبیبی
  اصفهان - شاهین شهر
  پک 5
 • ارتقا یافته از پک 1 به پک 5
 • نامشخص

  راه روشن
  مدیریت: آقای مهران راد
  مرکزی - اراک
  پک 5
  پک 3

  صفا
  مدیریت: آقای مدنی
  تهران - اندیشه
  پک 3
  پک 4

  بین الملل
  مدیریت: آقای حسن زاده
  کاشان
  پک 4
  پک 4

  شایگان
  مدیریت: آقای عارف زاده
  قم
  پک 4
  پک 3

  بشارت علم
  مدیریت: آقای نمدیان مجرد
  کاشان
  پک 3
  پک 1

  ملکی
  مدیریت: آقای ملکی
  آذربایجان شرقی - کلیبر
  پک 1
  پک 3

  آراد دانش
  مدیریت: آقای رضایی
  هرمزگان - بندرعباس
  پک 3
  پک 4

  فرهنگ نوین
  مدیریت: آقای آخوندی
  تهران - پاکدشت
  پک 4
  پک 2

  سپند
  مدیریت: خانم فقیه کمالی
  تهران
  پک 2
  پک 1

  تیک تاک
  مدیریت: آقای غفوری
  لرستان - بروجرد
  پک 1
  نامشخص

  فرد
  مدیریت: آقای عباد
  کرمان
  پک 5
  نامشخص

  اِنجل
  مدیریت: آقای مشایخ
  فارس - شیراز
  پک 5
  پک 4

  دهکده دانش
  مدیریت: آقای خدیر
  تهران - ری
  پک 4
  پک 1

  تاک
  مدیریت: آقای احمدزاده
  آذربایجان شرقی - تبریز
  پک 1
  پک 1

  پیغام
  مدیریت: آقای حامدی
  مرکزی - شازند
  پک 1
  پک 4

  قائدی
  مدیریت: آقای قایدی برازجانی
  بوشهر - برازجان
  پک 4
 • ارتقا یافته از پک 3 به پک 4
 • پک 4

  سپهر
  مدیریت: آقای حسن پور
  تهران
  پک 4
  پک 4

  کمیل
  مدیریت: آقای حسین پور
  تهران - قرچک
  پک 4
  پک 4

  وَستا
  مدیریت: آقای محمودآبادی
  فارس - شیراز
  پک 4
  پک 1

  پارت
  مدیریت: آقای شریفی
  لرستان - بروجرد
  پک 1
  نامشخص

  پرتو و ترنج
  مدیریت: آقای رسولی
  مریوان
  پک 5
  پک 1

  دنیای زبان
  مدیریت: آقای موسوی
  تهران
  پک 1
  پک 1

  نواندیشان
  مدیریت: آقای مطور
  هرمزگان - بندرعباس
  پک 1
  پک 1

  مهرماندگار
  مدیریت: آقای زمانی
  اصفهان - شاهین شهر
  پک 1
  پک 4

  آریام
  مدیریت: آقای قادرمزی
  تهران
  پک 4
  پک 3

  گویش
  مدیریت: آقای طوبی
  اصفهان - آران وبیدگل
  پک 3
  پک 1

  زبان آفرین
  مدیریت: آقای قلی زاده
  کرمان - رفسنجان
  پک 1
  پک 2

  ارتباط آسان
  مدیریت: آقای سیفی
  تهران - بهارستان
  پک 2
  پک 4

  ذهن نو
  مدیریت: آقای فرجی ممبر
  سنندج
  پک 4
  پک 3

  مکث مکالمه قشم
  مدیریت: آقای خجسته نیا
  هرمزگان - قشم
  پک 3
  پک 1

  بینا
  مدیریت: آقای داوری بینا
  اردبیل
  پک 1
  پک 3

  ایرانیان
  مدیریت: خانم ابولی
  بوشهر - بندرکنگان
  پک 3
  آوا

  آوا
  مدیریت: آقای نوری خضرآباد
  یزد
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • پک 1

  پارسیان
  مدیریت: خانم محمدی
  اصفهان - نجف آباد
  پک 1
  پک 3

  پیک زبان
  مدیریت: آقای پوربهی
  بوشهر - برازجان
  پک 3
 • ارتقا یافته از پک 2 به پک 3
 • شریف

  شریف آموز
  مدیریت: خانم بیابانی
  یزد
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • کندو

  کندو
  مدیریت: آقای حرزاده
  یزد
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • زبان

  زبان نگار
  مدیریت: آقای جدلیها
  قزوین
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • لید

  لید
  مدیریت: آقای قدوسی
  زنجان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • پردیس

  پردیس زبان
  مدیریت: آقای محمدی
  کرمانشاه - جوانرود
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • زبان

  زبان دانش
  مدیریت: آقای داوری
  تهران
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • اکسیر

  اکسیر
  مدیریت: آقای مهرعلیان
  تهران
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • وشه

  وشه
  مدیریت: آقای قادریان
  بانه
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • اندیشه

  اندیشه
  مدیریت: خانم عمرانی
  بوشهر - بندردیر
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • نخبگان

  نخبگان
  مدیریت: آقای بلدی
  اصفهان - فلاورجان
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • هلال

  هلال
  مدیریت: خانم ملکی راد
  زنجان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • ترقی

  ترقی
  مدیریت: آقای چاره جو لنگرودی
  تهران
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • برنا

  برنا
  مدیریت: خانم غفارخمسه
  تهران - پردیس
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • پردیس

  پردیس زبان
  مدیریت: آقای کرمی
  همدان
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • سما

  سما
  مدیریت: آقای ضیایی
  یزد - میبد
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • گوتا

  گوتا
  مدیریت: آقای کره ئی
  تهران
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • نوید

  نوید آریا
  مدیریت: آقای اثمرپور
  تهران - اسلامشهر
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • دیالوگ

  دیالوگ
  مدیریت: خانم خداپرست
  قم
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • بهین

  بهین دانش
  مدیریت: آقای ابراهیمی
  اصفهان
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • تیک

  تیک تاک
  مدیریت: خانم راسخ
  اصفهان - شهرضا
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آکسون

  آکسون
  مدیریت: آقای آشنا قاسمی
  البرز - کرج
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • وستا

  وستا
  مدیریت: آقای کفیری
  یزد
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • پک 3

  قلم برتر
  مدیریت: آقای دهباشی
  هرمزگان - بستک
  پک 3
  سفیر

  سفیر
  مدیریت: خانم محمدی تبار
  خراسان رضوی - نیشابور
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • كلمه

  كلمه
  مدیریت: آقای احمدی
  زنجان
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • مهرداد

  مهرداد
  مدیریت: آقای مولودی
  تهران
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • گلدستار

  گلدستار
  مدیریت: آقای علی پور
  آذربایجان شرقی - تبریز
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • کیان

  کیان مهر
  مدیریت: آقای باقری خولنجانی
  اصفهان - مبارکه
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • سفیر

  سفیر
  مدیریت: آقای حسین پور
  خوزستان - بندرماهشهر
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • رایا

  رایا
  مدیریت: آقای توکلی شاندیز
  خراسان رضوی - شاندیز
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • سورن

  سورن
  مدیریت: آقای جلالی
  مرکزی - دلیجان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • معاصر

  معاصر
  مدیریت: آقای مظفری ارجمند
  قم
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • سرور

  سرور
  مدیریت: خانم سیفی
  سنندج
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • مهر

  مهر
  مدیریت: آقای عباسی
  فارس - اقلید
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • آراد

  آراد
  مدیریت: آقای دهقان
  یزد
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آموزشگاه

  آموزشگاه زبانهای خارجی افق کاوان
  مدیریت: آقای تحویلیان
  اصفهان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • سپهر

  سپهر
  مدیریت: آقای برادران حسن زاده
  تهران
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • فرهیخته

  فرهیخته
  مدیریت: آقای حسابی
  زنجان - ابهر
  Standard
 • ارتقا یافته از Standard به Standard
 • میلاد

  میلاد
  مدیریت: آقای شفیعی
  یزد
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • سپاس

  سپاس
  مدیریت: آقای ستوده
  فارس - شیراز
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • كیش

  كیش و كارن
  مدیریت: آقای غلامیان
  خراسان شمالی - بجنورد
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • ترجمان

  ترجمان
  مدیریت: آقای جمالی
  یزد - بافق
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • خانه

  خانه زبان
  مدیریت: آقای LASHANI
  مرکزی - شازند
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • دیپلمات

  دیپلمات
  مدیریت: آقای بخشائی
  خراسان رضوی - مشهد
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • امپریال

  امپریال
  مدیریت: آقای حسینی
  تهران - پاکدشت
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • توحیدمنش

  توحیدمنش
  مدیریت: آقای توحیدی منش
  خراسان رضوی - نیشابور
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • پارسیان

  پارسیان
  مدیریت: آقای قلانی
  اصفهان - فریدونشهر
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • نالج

  نالج
  مدیریت: آقای حسینی
  مازندران - بابلسر
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • زبانسرا

  زبانسرا آبادان
  مدیریت: آقای رئیسی
  خوزستان - آبادان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آناهیتا

  آناهیتا
  مدیریت: آقای جمالیان
  البرز - کرج
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • شیواز

  شیواز و شنو
  مدیریت: آقای شیخی
  بانه
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • معرفت

  معرفت
  مدیریت: آقای فاتحی
  تهران - اندیشه
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • سروش

  سروش مهر
  مدیریت: آقای عباسی
  سنندج
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • پردیس

  پردیس مهر
  مدیریت: آقای ترکیان
  اصفهان - درچه
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • سهروردی

  سهروردی
  مدیریت: خانم نداف شرق
  یزد
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • دادمهر

  دادمهر
  مدیریت: خانم مهرابی
  تهران
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • زبان

  زبان سرای آکسفورد
  مدیریت: آقای باروتن
  نقده
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • مهراد

  مهراد
  مدیریت: آقای محمودی
  تهران - اندیشه
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • پویان

  پویان انگلیش
  مدیریت: آقای خاتمی
  پیرانشهر
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • مجتمع

  مجتمع آموزشی فرهیختگان فردا
  مدیریت: آقای حکمی زنجانی
  زنجان
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • لینگو

  لینگو
  مدیریت: آقای دورانی
  زنجان
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • پک 1

  پیشرو
  مدیریت: آقای کاوسی
  زنجان
  پک 1
  آکادمی

  آکادمی زبان افق
  مدیریت: آقای شکوهی
  کرمان - سیرجان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • خانه

  خانه ریاضیات
  مدیریت: آقای امینی
  هرمزگان - بندر عباس
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • گروه

  گروه آموزشی سلطانی
  مدیریت: خانم سلطانی گردفرامرزی
  یزد
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • پک 3

  بیان
  مدیریت: آقای عبدوی
  قم
  پک 3
  زبانسرای

  زبانسرای شیراز
  مدیریت: خانم مسعودی
  فارس - شیراز
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • زبانکده

  زبانکده اروند نگار
  مدیریت: خانم حمید
  خوزستان - خرمشهر
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آوا

  آوا
  مدیریت: آقای ابراهیمی
  تهران - چهاردانگه
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آكادمی

  آكادمی زبان ایما
  مدیریت: آقای محمدی
  تهران
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آراس-آشتی

  آراس-آشتی
  مدیریت: آقای اله ویسی آذر
  بانه
  Standard
 • ارتقا یافته از Standard به Standard
 • آموزش

  آموزش خصوصی
  مدیریت: آقای پورتولری
  فارس - شیراز
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آکادمی

  آکادمی زبان دیاکو
  مدیریت: آقای صبور
  تهران
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • شیمامهر

  شیمامهر
  مدیریت: آقای جعفریان
  تهران
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • مرکز

  مرکز زبانهای خارجی فرهنگ آریا
  مدیریت: آقای شاه میری
  خوزستان - شوش
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • موسسه

  موسسه زبان اوج
  مدیریت: آقای احمدی
  گیلان - شاندرمن
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • امیرکبیر

  امیرکبیر
  مدیریت: آقای آقابابایی
  هفشجان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آفتاب

  آفتاب
  مدیریت: آقای ایران پور مبارکه
  اصفهان - مبارکه
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • گفتار

  گفتار
  مدیریت: آقای جهانگیری
  اصفهان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آکادمی

  آکادمی زبان های خرجی سریر
  مدیریت: آقای دشتبان
  قم
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • مهر

  مهر و میعاد
  مدیریت: آقای زحمتکش
  فارس - میمند
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • آموزشگاه

  آموزشگاه زبان گویش
  مدیریت: آقای دهقان حداد
  مازندران - آمل
  Standard
 • ارتقا یافته از Standard به Standard
 • ابوریحان

  ابوریحان
  مدیریت: آقای دیناروند
  اصفهان - نامشخص
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • موسسه

  موسسه فرازگستران و آموزشگاه زبانهای خارجی اوج
  مدیریت: آقای سایه میری
  ایلام
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • ایران

  ایران مهر
  مدیریت: آقای مهاجری
  سمنان - گرمسار
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • زبانسرا

  زبانسرا دیر
  مدیریت: آقای عمرانی
  بوشهر - دیر
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • مقصود

  مقصود
  مدیریت: آقای Sadegh Tabrizi
  خراسان رضوی - درگز
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • نوید

  نوید دانش
  مدیریت: آقای محمدی
  گچساران
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • خانه

  خانه زبان
  مدیریت: آقای قبادی
  خراسان شمالی - بجنورد
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • فرزان

  فرزان
  مدیریت: آقای فرزان
  کرمان
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • البرز

  البرز
  مدیریت: آقای میناگر
  مازندران - بابل
  Advanced
 • ارتقا یافته از Advanced به Advanced
 • پردیس

  پردیس
  مدیریت: آقای نصیری
  زنجان - خدابنده
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic
 • سفیر

  سفیر گفتمان شعبه زاهدان
  مدیریت: آقای روحانی
  سیستان بلوچستان - زاهدان
  Standard
 • ارتقا یافته از Advanced به Standard
 • فروزان

  فروزان
  مدیریت: آقای Rahimi
  مرکزی - دلیجان
  Basic
 • ارتقا یافته از Basic به Basic