تمام آموزشگاه را به لیمس مجهز کنید

کنترل کامل کلاس در اختیار شماست

دسترسی به پیشرفته‌ترین ابزار آموزشی

کیفیت آموزش مهم‌ترین عامل موفقیت آموزشگاه زبان است. تنها نیمی از کیفیت آموزش به مهارت و دانش استاد بستگی دارد. عامل مهم دیگر، زیرساخت‌ها و امکانات آموزشگاه است. لیمس، زیرساختِ لازم برای رشد آموزشگاه را فراهم می‌کند. فرایندهای اداری فرسایشی و انبوه کاغذها را از آموزشگاه حذف می‌کند. با امکاناتی که نرم‌افزار لیمس ارائه می‌دهد، کیفیت کلاس آنلاین را به کلاس حضوری نزدیک می‌کند. لیمس به اساتید کمک می‌کند ارتباط قوی‌تری با زبان‌آموزان داشته باشند و کنترل کامل کلاس آنلاین را در دست بگیرند.

مهم‌ترین امکانات لیمس برای اساتید زبان

 • دسترسی به امکانات آموزشگاه بدون محدودیت زمان و مکان
 • یادآوری نمرات ثبت‌نشده
 • دسترسی به ویدئوی کلاس‌های آنلاین
 • ثبت آنلاین حضور‌و‌غیاب زبان‌آموزان
 • مشاهده برنامه هفتگی و تقویم آموزشی
 • بارگذاری فایل آموزشی برای زبان‌آموزان
 • یادآوری ثبت حضور‌و‌غیاب جلسات
 • دسترسی به سوابق تدریس
 • بارگذاری فایل موردنیاز در طول هر کلاس آنلاین
 • ثبت و تصحیح آنلاین تکالیف و نمره
 • طراحی آزمون آنلاین کلاسی و پایانی
 • اطلاع‌رسانی لغو یا تغییرات کلاس‌ها
 • امکان تعیین تکالیف به شکل صوت، ویدئو، متن و عکس
 • تصحیح آنلاین آزمون‌ها
 • ثبت خودکار پورسانت معرفی زبان‌آموز
 • یادآوری تعیین تکالیف در هر جلسه
 • شرکت در جلسات آنلاینِ تعیین سطح شفاهی
 • امکان ثبت ساعات کاری آزاد برای برنامه‌ریزی بهتر
 • ثبت نمرات کلاسی و تکالیف
 • اطلاع‌رسانی جلسات تعیین سطح
 • گفتگوی آنلاین در لیمس بدون نیاز به پیام‌رسان
 • ثبت نمرات کلاسی به تفکیک مهارت‌ها
 • مشاهده فیش حقوقی با جزئیات
 • تشکیل گروه گفتگوی آنلاین برای هر کلاس
 • ثبت و ویرایش نمرات پایانی
 • مشاهده تاریخچه وضعیت مالی
 • اطلاع از اخبار آموزشگاه
 • برگزاری کلاس آنلاین

نمره قبولی لیمس از اساتید

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

آپلود فایل آموزشی برای زبان آموزان

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

آپلود فایل برای جلسه آنلاین

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

آپلود فایل برای جلسه آنلاین2

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

آزمون پابان ترم سوالات تفکیک شده

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان ثبت تکلیف به صورت انواع فایل

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان ثبت ساعات کاری آزاد استاد در برنامه

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان ثبت نمره کلاسی به تفکیک مهارت

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان ثبت و ویرایش نمرات پایانی (مردود شدن و مجوز ادامه)

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

امکان حضور و غیاب

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

تدریس آنلاین

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت آزمون پایان ترم سوالات تفکیک شده

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت تکلیف

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت تکلیف2

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

ثبت و ویرایش نمرات پایانی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

جلسات حضور و غیاب نشده

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

چت درون سیستمی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

سوابق مالی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

صفحه آپلود فایل آموزشی برای زبان آموزان

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

طراحی آزمون پایان ترم پاسخنامه ای

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

فیش حقوقی به همراه جزییات

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

مشاهده برنامه هفتگی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

مشاهده پاسخ تکلیف

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

مشاهده تقویم آموزشی

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

مشاهده فیلم ضبط شده جلسات

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

یادآوری نمرات وارد نشد

در این بازار پر رقابت آموزشگاه‌های زبان، موفقیت در گرو یک مدیریت همه‌جانبه، بدون محدودیت و دقیق برای حفظ و گسترش مخاطبان است. لیمس، با ایجاد یک مدیریت یکپارچه، در تمام سطوح آموزشگاه تغییرات ایجاد می‌کند.

اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
اپلیکیشن استاد
آپلود فایل آموزشی برای زبان آموزان
آپلود فایل برای جلسه آنلاین
آپلود فایل برای جلسه آنلاین2
آزمون پابان ترم سوالات تفکیک شده
امکان ثبت تکلیف به صورت انواع فایل
امکان ثبت ساعات کاری آزاد استاد در برنامه
امکان ثبت نمره کلاسی به تفکیک مهارت
امکان ثبت و ویرایش نمرات پایانی (مردود شدن و مجوز ادامه)
امکان حضور و غیاب
تدریس آنلاین
ثبت آزمون پایان ترم سوالات تفکیک شده
ثبت تکلیف
ثبت تکلیف2
ثبت و ویرایش نمرات پایانی
جلسات حضور و غیاب نشده
چت درون سیستمی
سوابق مالی
صفحه آپلود فایل آموزشی برای زبان آموزان
طراحی آزمون پایان ترم پاسخنامه ای
فیش حقوقی به همراه جزییات
مشاهده برنامه هفتگی
مشاهده پاسخ تکلیف
مشاهده تقویم آموزشی
مشاهده فیلم ضبط شده جلسات
یادآوری نمرات وارد نشد

اساتید با لیمس، چه تغییراتی را تجربه می‌کنند؟

1

ثبت الکترونیک حضوروغیاب

حضوروغیاب کلاس در اپلیکیشن انجام می شود و به سادگی تمام فقط کافیست افراد غایب مشخص شوند. همچنین در صورت آنلاین برگزار شدن کلاس حضوروغیاب بصورت خودکار انجام می شود!

2

ثبت الکترونیکی نمرات کلاسی

نمرات کلاسی هر جلسه به تفکیک مهارت به دو صورت عددی و توصیفی قابل ثبت هستند، زبان آموزان نیز نمره ها را مشاهده می کنند و این تعامل کیفیت آموزش را بهبود می دهد.

3

مشاهده گزارش و نمودار رشد کلاس

هم بصورت فردی و هم بصورت کلاسی رشد و پیشرفت زبان آموزان روی نمودار و در صورت نیاز با جزییات قابل مشاهده.

4

ثبت تکلیف و دریافت پاسخ بصورت اینترنتی

استاد تکلیف را در سیستم تکالیف لیمس برای یک کلاس مشخص می‌کند. برای شرح مشق می‌تواند صوت ضبط و ارسال کند. یا هر نوع فایل عکس، ویدئو، متن که نیاز دارد را به اشتراک بگذارد.

آشنایی با سیستم ثبت تکالیف لیمس
5

تصحیح و ثبت بازخورد روی پاسخ تکالیف

زبان‌آموز با ورود به پورتال، تکلیف ارسال شده را می بیند. پس از انجام تکلیف می‌تواند آن را به‌صورت متن، صوت، عکس و یا حتی فیلم برای معلم ارسال کند. استاد هر کدام از تکالیف را بررسی و نمره می‌دهد. همچنین می‌تواند برای رفع مشکل زبان‌آموز، صوت ضبط کند یا متنی را ارسال کند.

6

هماهنگی لغو و انتقال جلسات

علاوه بر اینکه تقویم برگزاری جلسات دردسترس اساتید است بهنگام لغو و یا انتقال جلسات اساتید توسط سیستم اطلاع رسانی مطلع می شوند.

7

مشاهده فیش حقوقی بروز و با جزییات

حتی چند لحظه پس از تدریس جلسه وضعیت تدریس آن مشخص شده و جزییات فیش حقوقی تا آن لحظه بروز می شود

8

ارتباط آسان و بدون هزینه با زبان آموزان و آموزشگاه

استاد می تواند از طریق پیام رسان با زبان آموزان ارتباط بگیرد، با شروع هر کلاس یک گروه در پیام رسان ایجاد می شود. همچنین امکان ارسال پیام های شخصی به همه کاربران از جمله مدیریت و پرسنل آموزشگاه نیز وجود دارد.

تیم لیمس

شما می توانید برای ارتباط با واحد فروش لیمس با شماره های زیر تماس بگیرید:

0902-202-4949031-91091022

اگر در مورد خرید لیمس نیاز به مشاوره دارید، اطلاعاتتون رو وارد کنید تا با شما تماس بگیریم: