1
2
3


مرحله اول: تلفن همراه

شماره تلفن همراه خود را در فیلد زیر تایپ نمایید.


کد تایید را در فیلد زیر تایپ نموده و روی ادامه کلیک نمایید.

مرحله دوم: تکمیل درخواست

بمنظور تکمیل درخواست تمامی فیلد های زیر را بدقت وارد نموده و سپس روی کلید ثبت درخواست کلیک نمایید.


از اینکه لیمس را انتخاب می کنید سپاسگذاریم.

به زودی کارشناسان فنی برای تحویل نسخه دمو با شما تماس می گیرند.

برو به صفحه اصلی