این بروز رسانی در تاریخ 1399/03/03 انجام شد.

نرم افزار ویندوز 1.0.4.99


1 قابلیت جدید5 ارتقاء و بهبود

1  قابلیت جدید:
حذف فیلم کلاس آنلاین

امکان حذف فیلم کلاس های آنلاین در فرم کلاس های آنلاین

5  ارتقاء و بهبود:
مشاهده فیلم کلاس آنلاین

نمایش فیلم کلاس های آنلاین در فرم کلاس های آنلاین

اخراج از کلاس آنلاین

امکان حذف زبان آموز از کلاس آنلاین برای خالی کردن ظرفیت فرم کلاس های آنلاین => در لیست تعداد زبان آموزان جوین شده را نمایش میدهد که با کلیک بروری آن میتوان لیست زبان آموزان را مشاهده کرد و هر کدام را حذف کرد.

توضیحات تخفیف ها

اضافه شدن فیلد توضیحات هنگام ثبت تخفیف در فرم ثبت فاکتور و ثبت نام جامع

بدهکاران

اضافه شدن فیلتر افراد تسویه و بدهکار ناقص در فرم زبان آموزان ثبت نام شده در کلاس

ثبت نام آنلاین

امکان تغییر متن کلیدهای مرحله سوم ثبت نام آنلاین در صفحه start منوی تنظمیات=> تنظمیات برنامه=> تب ثبت نام آنلاین سه گزینه آخر

دیگر بروزرسانی ها: