این بروز رسانی در تاریخ 1398/04/09 انجام شد.

نرم افزار ویندوز 1.0.4.69


2 قابلیت جدید6 ارتقاء و بهبود

2  قابلیت جدید:
پاسخنامه آزمون

در صورتی که آزمون های تستی 4 گزینه ای شبیه به کنکور برگزار می کنید سیستم می تواند پاسخنامه مورد نیازتان را چاپ کند، جهت فعال سازی با ما تماس بگیرید.

نمرات پایانی

ازین پس برای سرعت و سهولت بیشتر می توانید نمرات پایانی را از طریق یک فایل اکسل وارد سیستم کنید.

6  ارتقاء و بهبود:
گزارش گیری

فیلتر "نحوه ثبت نام" به فرم "جستجوی کاربران" اضافه شد.

آسان تر!

بهبود طراحی و آسان تر شدن انتقال کلاس در "پنل کلاس"

جستجوی زبان آموزان

حذف خودکار کاراکتر فاصله مزاحم از قسمت نام و نام خانوادگی زبان آموزان بهنگام ثبت نام، این قبلیت کمک می کند در جستجوی زبان آموزان به مشکلی نخورید.

زبان آموزان برتر روی وبسایت

مکانیزم نمایش زبان آموزان برتر بهبود یافته و هر یک ساعت یکبار برترین زبان آموزان موسسه روی وبسایت بروز می شوند.

گزارش مالی

به گزارش صندوق داری ستون شخص جهت پیگیری دقیق تر اضافه شده است.

پیگیری مراجعین

به فرم "پیگیری مراجعه ها" فیلتر های از تاریخ و تا تاریخ با هدف جستجوی بهتر اضافه شده است.

دیگر بروزرسانی ها: