این بروز رسانی در تاریخ 1399/02/14 انجام شد.

نرم افزار ویندوز 1.0.4.97


2 قابلیت جدید3 ارتقاء و بهبود

2  قابلیت جدید:
آزمون آنلاین ترمیک

فرم ثبت آزمون آنلاین ترمیک منوی آموزشی=> آزمون آنلاین=> آزمون انلاین ترمیک آموزش این قسمت در صفحه ساپورت لیمس

نمایش کلاس های آنلاین

فرم نمایش کلاس های آنلاین منوی آموزشی=> آموزش مجازی=> کلاس های آنلاین

3  ارتقاء و بهبود:
فایل های کلاس آنلاین

امکان کپی url فایل های آپلود شده در فرم مدیریت فایل ها منوی آموزشی=>اطلاعات پایه آموزشی=> مدیریت فایل ها فایل هایی که میخواهید

شرط عدم بدهی برای کلاس آنلاین

تنظیم بدهی که مشخص میکند اگر زبان آموز بیش از مبلغ مشخص شده بدهی داشت نتواند وارد محیط اموزش انلاین شود منوی تنطیمات=> تنظیمات سیستم=> تب آموزش آنلاین

بهبود چیدمان منو ها

1-فرم های ثبت و پیگیری نوبت تعیین سطح - آزمون تعیین سطح - تعریف آزمون تعیین سطح و نوبت تعیین سطح پیش فرض به منوی کاربران => تعیین سطح انتقال داده شده است 2-فرم مدیریت فایل به منوی آموزشی=> اطلاعات پایه آموزشی انتقال داده شده است 3-منوی ثبت نمره میانترم پایان ترم و مهارت به منوی آموزشی=>نمرات پایانی انتقال داده شده است

دیگر بروزرسانی ها: