این بروز رسانی در تاریخ 1397/10/26 انجام شد.

اپلیکیشن آی او اس اساتید 1.0.6


2 قابلیت جدید2 ارتقاء و بهبود

2  قابلیت جدید:
تغییر سریع شعبه

امکان تغییر آکادمی (شعبه) بدون خروج از برنامه

فراموشی رمز عبور

امکان بازگردانی رمز عبور در صورت فراموش کردن

2  ارتقاء و بهبود:
سریعتر!

افزایش سرعت اپلیکیشن

پیام رسان

بهبود کارایی بخش پیام رسان

دیگر بروزرسانی ها: