این بروز رسانی در تاریخ 1397/11/13 انجام شد.

نرم افزار ویندوز 1.0.4.44


1 قابلیت جدید2 ارتقاء و بهبود

1  قابلیت جدید:
تماس صوتی

قابلیت ارسال تماس صوتی بجای پیامک! این قابلیت را باید از قسمت تنظیمات نرم افزار فعال نمایید.

2  ارتقاء و بهبود:
سرویس ها

نمایش وضعیت سرویس ها در نوار بالای نرم افزار

طراحی زیبا

زیبا سازی طراحی فرم های پاپ آپ

دیگر بروزرسانی ها: