این بروز رسانی در تاریخ 1397/11/27 انجام شد.

نرم افزار ویندوز 1.0.4.45


1 قابلیت جدید6 ارتقاء و بهبود

1  قابلیت جدید:
بایگانی کامل اطلاعات افراد

قابلیت افزودن سایر اطلاعات دلخواه برای کاربران

6  ارتقاء و بهبود:
رسید ثبت نام

تنظیم رسید پیش فرض ثبت نام از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب گزارش ها

کالر آیدی

نمایش وضعیت سرویس کالر آیدی در بالای نرم افزار

کالر آیدی

امکان ذخیره شماره در دفتر تلفن از فرم مدیریت تماس های تلفنی

تقویم آموزشی

قابلیت چاپ لیست رخداد های ثبت شده از منوی اداری، مدیریت تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

امکان ثبت تعطیلات بصورت بازه تاریخی

اتاق بازی

قابلیت مشاهده در آمد اتاق بازی از منوی اداری

دیگر بروزرسانی ها: