این بروز رسانی در تاریخ 1398/03/01 انجام شد.

نرم افزار ویندوز 1.0.4.64


2 قابلیت جدید5 ارتقاء و بهبود

2  قابلیت جدید:
ورود و خروج انبار

یا همان گزارش کالا ها، قابلیت جستجو در لیست و چاپ وجود دارد. منوی دسترسی: کتابخانه و فروشگاه > گزارش ها > ورود و خروج انبار

علت ریزش ها

قابلیت ثبت علت و توضیحات ترک موسسه توسط زبان آموز و همچنین علت و توضیحات انصراف از کلاس بصورت مجزا جهت بررسی دقیقتر و جلو گیری از ریزش ها

5  ارتقاء و بهبود:
فیش حقوقی اساتید

اضافه شدن طراحی فیش حقوقی جدید بهمراه جزییات بیشتر برای استاد و همچنین قابلیت ثبت توضیح زیر فیش حقوقی برای اساتید، اساتید می توانند از طریق اپلیکیشن فیش حقوقی و توضیحات را مشاهده نمایند.

بدهکاران و بستانکاران

در فرم های "بدهکاران، بستانکاران" و "بدهکاران، بستانکاران شهریه" مجموع در بخش پایین از این پس بصورت کلی و فقط بر اساس جستجوی بالای فرم نمایش داده می شود.

مدیریت وظایف، سریع و ساده

قابلیت جستجو به فرم مدیریت وظایف اضافه شده و همچنین ثبت وظایف ساده تر شده است.

گزارش گیری

بهبود در گزارش ها: آمار ثبت نام فصلی و ترم، در آمد دوره ها

پیگیری مراجعین

اضافه شدن نمایش توضیحات پیگیری و قابلیت چاپ لیست

دیگر بروزرسانی ها: