مدیریت آسان و هوشمند آموزشگاه

بلاگ
مدیریت آسان و هوشمند آموزشگاه

کنترل موسسه های زبان و پرسنل آن کاری بسیار دشاور و مستلزم پیگیری دائمی می باشد. زیرا در صورتی که مدیر برای مدتی مجموعه خود را کنترل نکند و یا به مسافرت و بیرون از مجموعه برود ، ممکن است ریزش های زیادی صورت بگیرد و مجموعه ضرر زیادی را متحمل شود.
اما با دستیار هوشمند لیمس ، محدودیت کنترل افراد در مکان و پیگیری های مداوم و روزمره کنار گذاشته شده و مدیریت وظایف و پیگیری آن را به عهده یک ربات هوشمند خستگی ناپذیر می گذارد و با ارتباط با ربات به راحتی می تواند مجموعه خود را کنترل کند. همچنین با استفاده از پورتال مدیریت و اپلیکیشن مدیریتی می تواند از هر مکانی به اطلاعات موسسه دست پیدا کند و با آنالیز داده ها تصمیم گیری های صحیح و به موقع برای پیشرفت مجموعه اتخاذ کند.

دیگر در دنیای مدرن جایی برای دفاتر و فرم های کاغذی وجود ندارد و قطار تکنولوژی به سرعت در حال حرکت می باشد و کسانی که سوار بر این قطار نشوند مطمئنا دچار خسارت های جبران ناپذیری خواهند شد.

شما هم به جمع مدیران موفق بپیوندید و با استفاده از تکنولوژی ، سود مجموعه خود را بالا ببرید و مدیریت با آسودگی خاطر داشته باشید.ارسال دیدگاه