کالرآیدی چیست و چگونه کار می کند؟ | چه کاربردی برای آموزشگاه ها دارد؟

بلاگ
کالرآیدی چیست و چگونه کار می کند؟ | چه کاربردی برای آموزشگاه ها دارد؟

در طول روز در موسسات زبان تماس های تلفنی آمار بالایی دارند. برخی برای دریافت مشاوره ، برخی از زبان آموزان برای دریافت اطلاعات و برخی برای ارتباط با پرسنل اداری تماس می گیرند. کالری آیدی سخت افزاری است که با ارتباط با یک سیستم نرم افزاری می تواند گزارش های متنوعی از این تماس ها به شما ارائه کند و مزایای بسیاری دارد که می تواند برای مدیران یک امکان ویژه ای باشد.

در پاراگراف قبل در مورد نحوه کار دستگاه کالرآیدی توضیح داده شد و در ادامه راجع به ماژول کالرآیدی لیمس توضیح می دهیم.
سیستم لیمس از آنجایی که ماژول های متنوعی دارد برای این کالرآیدی نیز ابزارهای ویژه ای دارد که برخی امکانات آن در ادامه لیست می شود.
از مزایای مهم کالرآیدی لیمس این می باشد که تحت شبکه بوده و می تواند یک تماس را حتی در تمامی سیستم ها نشان دهد.
کالرآیدی آموزشگاه زبان


- ذخیره تماس های ورودی و خروجی
- نمایش نام فرد تماس گیرنده در هنگام تماس(در صورت وجود شماره در دیتابیس)
- نمایش اطلاعاتی از قبیل برنامه هفتگی ، مالی ، سوابق آموزشی ، ثبت نام کلاس(برای کاربران سیستم)
- امکان ثبت نام شخص بلافاصله و در هنگام تماس(در صورت ورودی جدید)
- امکان تخصیص نوبت تعیین سطح
- امکان اتصال به سیستم بازاریابی برای ادامه ارتباط و پیگیری های آتی
- ثبت پاسخ دهنده و مدت مکالمه به همراه ثبت توضیحات و مشخص سازی نوع تماس توسط اپراتور
- دریافت گزارش های متنوع بر اساس بازه زمانی ، نوع تماس و ...

اما امکانات فوق می تواند چه سودی برای آموزشگاه های زبان داشته باشد؟

افزایش سود آموزشگاه زبان

- پیگیری اینکه اپراتورها چگونه با افراد صحبت کرده اند
- عدم فراموشی پرسنل برای پیگیری های آتی
- ثبت اطلاعات شخص بلافاصله در سیستم و بدون صرف زمان
- ثبت نوبت تعیین سطح به سادگی
- بررسی مشاورین پاسخگویی برای تماس های ورودی
- اطلاعات رسانی جامع با اتصال به پرونده تماس گیرنده
- ...

تصاویر محیط کالرآیدی لیمس که با تنظیمات ویژه برای کاربران لازم نمایش داده می شود.

 

تماس گیرنده ناشناس تماس گیرنده زبان آموز تماس خروجی با زبان آموز
ارسال دیدگاه