کنترل ریزش ها با استفاده از تکنولوژی چگونه امکان پذیر است؟

کنترل ریزش ها با استفاده از تکنولوژی چگونه امکان پذیر است؟

ریزش ها از علل اصلی کاهش درآمدهای موسسات زبان است و در صورت وقوع بی رویه این پدیده ، مدیران مجبور به تبلیغات انبوه و هزینه های بالای آن هستند.

اما تکنولوژی چگونه می تواند به کاهش ریزش ها کمک کند و سود مجموعه را افزایش دهد؟

در اواخر ترم معمولا پس از پایان ترم برخی از زبان آموزان به دلایل مختلف از ادامه تحصیل در آموزشگاه انصراف می دهند. در این حالت ممکن است علل مختلفی در این بخش اثرگذار بوده و باعث این انصراف و یا همان ریزش باشند. برخی به علت عدم رضایت از استاد ، برخی به علت مسافرت ، برخی به علت عدم رضایت از موسسه و کارمندان و ...
سیستم نرم افزاری لیمس در این قسمت با بررسی عملکرد آموزشی هر شخص و ورود اطلاعات در هر مرحله می تواند گزارش جامعی از دلایل ریزش در موسسه به مدیر ارائه کند.
شاید برخی اساتید مناسب تدریس برخی از دوره ها نباشند و در آن دوره و ترم عملکرد صحیحی نداشته باشند و با تعویض استاد آن دوره بتوان از ریزش چندین زبان آموز در هر ترم جلوگیری کرد.
همچنین برخی از اعتراضات والدین و زبان آموزان نیز که به کارمندان گزارش می شود ممکن است نادیده گرفته شود و باعث ناراحتی اشخاص از آموزشگاه و موجب ریزش شود.
البته دلایل بسیار زیادی وجود دارد و در هر شهر و استانی این بخش کاملا متفاوت می باشد.
سیستم لیمس با بررسی و آنالیز دقیق موسسات زبان( تقریبا در اقسا نقاط کشور) به یک روش ساده برای کنترل ریزش ها رسیده است که می تواند به ساده ترین شکل کنترل آن را در اختیار مدیر قرار دهد تا مدیران بتوانند درآمد موسسه را با استفاده از تصمیمات دقیق افزایش دهند.
 

اپلیکیشن اندروید اساتید

امروزه با وجود ابزارهای هوشمند ، انجام فرایندهای اداری به صورت سنتی ، منطقی نمی باشد زیرا علاوه بر هزینه های زمانی بالا بر محیط زیست نیز لطمه وارد می کند. اپلیکیشن هوشمند لیمس چه مزایایی برای آموزشگاه های زبان فراهم می کند؟

مزایای هوشمندی آموزشگاه ها چیست؟

در دنیای امروزی و با پیشرفت تکنولوژی همه ی مدیران به دنبال استفاده از ابزارهای هوشمند برای مدیریت مجموعه خود هستند. اما مزایای هوشمندی چیست ؟ هوشمندی چه تاثیری بر درآمد موسسات زبان دارد؟

پورتال زبان آموزی لیمس چه مزایایی برای موسسات زبان دارد؟

امروزه داشتن پورتال زبان آموزی یک امری اجتناب ناپذیر می باشد و همه ی موسسات دیر یا زود مجبور به استفاده از این امکان خواهند بود. اما پورتال زبان آموزی لیمس چه ویژگی هایی دارد و چگونه به موسسات زبان کمک می کند؟

محیط کاربری آموزشگاهی و مدرن

سیستم ثبت نام آموزشگاه ها باید دارای محیطی جذاب ، روان و با گرافیک بالا باشد . زیرا روزانه پرسنل ساعت های زیادی را با سیستم کار می کنند و در صورتی که محیط کاربری سریع و انعطاف پذیر نباشد باعث تجمع در موسسه شده و دوباره مجبور به استفاده از ملزومات اداری خواهیم بود. محیط کاربری لیمس چگونه است؟