پورتال مدیریت آموزشگاه از راه دور

پورتال مدیریت آموزشگاه از راه دور

از مزایای سیستم لیمس برای مدیران آموزشگاه های زبان ، عدم وابستگی به مکان می باشد.
مدیران از طریق پورتال و یا اپلیکیشنی که بر روی موبایل خود نصب می کنند می توانند در هر جایی به راحتی در جریان وقایع موسسه قرار گرفته و برای پرسنل خود وظایف را مشخص کرده و گزارش های مناسب آن را دریافت کنند.
علاوه بر آن دستیار هوشمند لیمس نیز اطلاع رسانی های موسسه را به صورت لحظه ای در اختیار مدیر قرار می دهد و مدیر دیگر نگرانی برای دریافت گزارش نیز نخواهد داشت.
همچنین مدیران با استفاده از این امکانات می توانند آنالیز موسسه را انجام دهند و نمودار های مختلفی از ریزش ، جذب ، ثبت نام و ... داشته باشند و با استفاده از آمار و ارقام دقیق تصمیم گیری های خود را اتخاذ کنند.

لیمس ، دستیار هوشمند مدیران در آموزشگاه های زبان