گزارش لیست های کلاسی

بلاگ
گزارش لیست های کلاسی

علاوه بر نمونه هایی که در پایین ذکر شده است ، سیستم گزارش دهی لیمس قابلیت طراحی قابلیت اختصاصی را نیز دارا می باشد.

لیست کلاسی آموزشگاه زبان لیست کلاسی آموزشگاه زبان لیست کلاسی آموزشگاه زبان لیست کلاسی آموزشگاه زبان لیست کلاسی آموزشگاه زبان

 

ماژول های مرتبط
کمکی از ما ساخته است؟

سوال و یا درخواست خود را با ما مطرح کنید

 

 

ارسال دیدگاه