محیط کاربری آموزشگاهی و مدرن

محیط کاربری آموزشگاهی و مدرن

سیستم لیمس بر پایه آموزشگاه های زبان طراحی شده و در محیط کاربری آن Multi Task بودن رعایت شده است تا پرسنل به راحتی بتوانند همزمان چند مورد را پیگیری کنند. علاوه بر آن برای طراحی نرم افزار لیمس از الگوی طراحی متریال استفاده شده است که از مدرن ترین متدهای طراحی بوده و کاربران از کار با آن به مدت طولانی خسته نمی شوند و این مورد باعث افزایش بهره وری پرسنل خواهد شد.
دسترسی سریع در نرم افزار لیمس بسیار رعایت شده است و برای این منظور پنل هایی طراحی شده که کاربر با چند کلیک ساده به هر اطلاعاتی که بخواهد می تواند دست پیدا کند و در کمترین زمان گزارش های مورد نظر خود را دریافت کند.

لیمس ، پیشتاز در استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره وری کارمندان