از منوی مالی، فرم ثبت امور مالی را باز کنید، سپس بدهی اشخاص را انتخاب کنید. اسم طرف حساب را وارد کرده و موضوع بدهی را نوشته و اینتر بزنید تا موضوع ثبت شود، مبلغ را نیز وارد کنید. اگر هزینه را پرداخت کرده است، باتوجه به روش پرداخت مبلغ را وارد میکنید در غیر این صورت در قسمت نسیه وارد میکیند و تایید میزنید تا برای شخص بدهی ثبت شود.

بله. منوی آموزشی، گزارش ها، چاپ کارت اساتید و کارمندان

قسمت قیمت گذاری کالا، قیمت فروش کالا میباشد. برای ثبت قیمت خرید کالا میتوانید هنگام ثبت فاکتور خرید، قیمت واحد کالا را دستی به قیمت خرید تغییر دهید. نکته: اگر به همین روش، قیمت فروش و خرید را مشخص کنید میتوانید از منوی مالی، گزارش ها، فرم سود کالاها، سود کالاهایی که در سیستم ثبت کرده اید را مشاهده کنید.

بله. از منوی حضور و غیاب، گزارش ها، فرم غیبت و تاخیر زبان آموزان را باز کنید، فیلترهای مورد نظر را اعمال کنید تا لیست مورد نظر برای شما نمایش داده شود. امکان چاپ گزارش نیز وجود دارد.

از منوی مالی، امکانات بیشتر، فرم جستجو و مدیریت اسناد را باز کنید. سپس با اعمال فیلترها میتوانید سند اول دوره را یافته و حذف کنید.

از منوی مالی، امکانات بیشتر، فرم صندوق داری را باز کرده سپس به تب صندوق مراجعه کنید. (به فیلترها نیز توجه کنید)

از فرم ثبت نام جامع، کلاس موردنظر را انتخاب کنید، کلید ویرایش جلو اسم زبان آموز را زده و وضعیت زبان آموز را تغییر دهید.

از منوی آموزشی، ثبت نام در کلاس، فرم زبان آموزان ثبت نامی کلاس را باز کنید. در این فرم میتوانید با اعمال فیلترهای متفاوت، گزارشهای متنوعی را از سیستم بدست آورده و چاپ بگیرید.

بله. باید تنظیمات پرینتر خود را روی A5 تنظیم کنید سپس چاپ بگیرید.

در تعریف ترم فصلی،گزینه ای تحت عنوان "شماره ترم در سال جاری" وجود دارد که نمیتوان از شماره های تکراری برای سال جاری استفاده کرد. بنابراین اگر شماره تکراری استفاده کنید با پیام "ترم موردنظر قبلا در این سال ثبت شده است" مواجه میشوید.

تاریخ لیمس برابر با تاریخ کامپیوتر میباشد. بنابراین اگر تاریخ برنامه اشتباه است یا هنگام حضور و غیاب با پیام زمان جلسه فرا نرسیده است روبرو شدید در حالیکه زمان جلسه رسیده است، تاریخ کامپیوتر خود را بررسی و تنظیم نمایید.

دو مسیر وجود دارد: (1)از منوی آموزشی، کلاسها، فرم جستجو در کلاس ها را باز کرده و تمام فیلترها را برمیداریم تا کل کلاسها نمایش داده شود. ( امکان چاپ هم وجود دارد) (2)از منوی آموزشی، کلاسها، فرم مدیریت کلاسها را باز میکنید و تمام فیلترها را برمیدارید تا کل کلاسها نمایش داده شود.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، گزارش ها، در قسمت رسید فروش کالا، قالب مورد نظر را انتخاب کرده و سپس تایید کنید.

منوی مالی، گزارش ها، صندوق و بانک روزانه

از منوی مالی، فرم ثبت امور مالی را باز کنید. از گزینه های صندوق به بانک یا بانک به بانک برای موجودی دادن به تنخواه میتوانید استفاده کنید.

از منوی مالی، تنظیمات مالی، فرم مدیریت صندوق و بانک را باز کنید سپس کلید + را بزنید تا فرم جدید باز شود، عنوان را وارد کرده و گزینه تنخواه را تیک زده و تایید کنید.

بله. از منوی اطلاع رسانی، مدیریت هشدارها، هشداری تحت عنوان یادآوری نوبت تعیین سطح وجود دارد که در صورت فعال شدن زمان آزمون را به زبان آموزان اطلاع رسانی میکند.

روش اول) منوی آموزشی، گزارشها، برنامه هفتگی استاد را انتخاب کنید. سپس در فرم باز شده اسم استاد را وارد کنید و چاپ را بزنید. روش دوم) روی اسم استاد دوبار کلیک کنید یا کلید F11 را بزنید تا وارد پنل استاد شوید. سپس برنامه هفتگی را انتخاب کنید و چاپ بگیرید.

بله. از منوی اطلاع رسانی، مدیریت هشدارها، هشداری تحت عنوان رسید پرداخت وجود دارد که بعد از تنظیم و فعال سازی هشدار، پیامک پرداخت را به زبان آموز ارسال میکند.

از منوی کاربران، ثبت نام و مدیریت کاربران، اسم شخص را یافته و کلید سه نقطه جلوی اسم آن را بزنید و اکانتها را انتخاب کنید. سپس در فرم باز شده علامت بعلاوه را بزنید و اکانت جدیدی با نوع کاربری متفاوت برای شخص تعریف کنید.

دو راه وجود دارد: (1) وارد فرم ثبت نام جامع شده و کلاس موردنظر را انتخاب میکنید و کلید پرینت در سمت چپ صفحه را زده تا لیست زبان آموزان کلاس به همراه وضعیت مالی زبان آموز چاپ شود. (2) از منوی آموزشی، گزارش ها، فرم آمار ثبت نام در کلاس ها را باز کرده و فیلدهای مورد نیاز را وارد کرده و چاپ بزنید. (در این شماره همراه زبان آموز هم نمایش داده میشود)

از منوی مالی، امکانات بیشتر، صندوق داری، تب دریافتی ها، میتوانید لیست دریافتی های آموزشگاه را بهمراه نام شخص دریافت کننده و جزییات دیگر مشاهده کنید.

از منوی کاربران، اکانتهای کاربران را انتخاب کنید. سپس کاربر مورد نظر را یافته، در ستون عملیات کلید سه نقطه را زده و ویرایش رمز را انتخاب کنید.

از منوی مالی، فرم آزمون تعیین سطح را باز کنید. میتوانید براساس تاریخ تعیین سطح، گزارش و چاپ بگیرید.

ابتدا باید تقویم برای کلاس ثبت شود و جلسات آن مشخص باشد، تا بتوانید حضور غیاب انجام داده و نمره کلاسی ثبت کنید

از فرم مدیریت کلاس، ویرایش کلاس موردنظر را بزنید و پک را تغییر دهید تا برای زبان آموزانی که جدید در کلاس ثبت نام میشود پک جدید ثبت شود. سپس از فرم ثبت نام جامع، علامت سه نقطه جلوی اسم زبان آموز را زده و موضوعات بدهکاری را انتخاب کنید و پک قبلی را از این قسمت حذف کنید. سپس زبان آموز را انتخاب کنید و ثبت پک بزنید تا پک جدید برای زبان آموزان قبلی ثبت شود.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب گزارش ها، قالب گزارش پیش فرض فرم ثبت نام را انتخاب کنید. سپس مجددا چاپ بگیرید.

از منوی کاربران، فرم جستجوی کاربران را باز کنید، فیلتر نحوه ثبت نام را اینترنتی انتخاب کنید تا لیست افرادی که از طریق سایت ثبت نام کرده اند برای شما نمایش داده شود.

بله. از پنل زبان آموز، قسمت شکایات و پیگیری، میتوانید استفاده کنید.

از منوی مالی، امکانات مالی، فرم جستجو و مدیریت اسناد میتوانید سند موردنظر را یافته و ویرایش یا حذف کرد.

از منوی آموزشی، کلاس ها، جستجو در کلاس را انتخاب کنید و سپس فیلترهای موردنظر را اعمال کنید تا لیست کلاسها نمایش داده شود. از فرم مدیریت کلاسها نیز میتوانید با انتخاب گزینه کلاس های آینده، لیست کلاسهای آینده را مشاهده کنید.

راه اول) وارد فرم تقویم آموزشی کلاس میشوید، علامت بعلاوه رو زده و جلسه جدید را اضافه میکنید.(به تقویم آموزشی کلاس، هم از پنل کلاس و هم از مدیریت کلاس میتوانید دسترسی داشته باشید). راه دوم) از منوی آموزشی، تقویم آموزشی را انتخاب کنید، کلید بعلاوه را بزنید، در فرم باز شده کلاس موردنظر را انتخاب کنید و جلسه را اضافه کنید.

راه اول) در منوی کاربران، جستجوی کاربران، شماره تلفن همراه کاربر هم نمایش داده میشود که میتوانید فیلترهای موردنظر خود را اعمال کنید و چاپ بگیرید. راه دوم) از منوی آموزشی، گزارش ها، آمار ثبت نام کلاسها

از منوی تنظیمات، فرم تنظیمات سیستم را باز کنید. سپس تب ثبت نام و پرداخت آنلاین را انتخاب کنید، در قسمت تنظیمات عمومی، قوانین ثبت نام را وارد کنید و در آخر تایید بزنید تا اطلاعات ثبت شود.

اگر در فرم ثبت نتیجه تعیین سطح زبان آموز، ترم پیشنهادی برای زبان آموز را وارد کنیم، بصورت هوشمند کلاسهای مربوط به آن ترم که در سیستم تعریف شده است نمایش دهد.

برای تعریف نوع کلاس باید به منوی تنظیمات، اطلاعات پایه مراجعه کنید. سپس نوع داده را تعریف نوع کلاس انتخاب کنید و کلید بعلاوه را زده ، عنوان را مشخص کرده و تایید بزنید تا نوع کلاس موردنظر ثبت شود.

از منوی آموزشی، نمرات پایانی، مدیریت نمرات پایانی، کلاس موردنظر را انتخاب کرده و نمرات را وارد کنید. سپس کلید ثبت نهایی یا موقت را بزنید. (در صورت اطمینان میتوانید ثبت نهایی کنید) سپس از فرم جستجو و چاپ کارنامه، کلاس را انتخاب کنید و کارنامه را به صورت تکی یا به صورت کلی چاپ بگیرید. نکته: برای ثبت نمره پایانی حتما باید تاریخ پایان کلاس رسیده باشد.

به علت اینکه سقف نمره را وارد نکرده اید. ابتدا باید سقف نمره مشخص شده باشد تا بتوانید نمره قبولی و... را مشخص کنید.

از منوی آموزشی، اطلاعات پایه آموزشی، فرم ساختار آموزشی را انتخاب کنید. کلید بعلاوه را بزنید سپس عنوان دوره و اطلاعات دیگری که مورد نیاز هست را وارد کنید. در پایین فرم، تعداد ترم های دوره را وارد میکنید و چینش ترم ها را میزنید تا ترم ها برای شما ایجاد شود. سپس سطح و کتاب هر ترم را مشخص میکنید و تایید میزنید تا اطلاعات ثبت شود.

هنگامی که فرم برنامه هفتگی را باز میکنید، روزهای هفته به شما نمایش داده میشود که با کلیک کردن روی هر روز هفته، یک برنامه اضافه میشود که میتوانید ساعت و مکان برگزاری آن را مشخص کنید. با کلیک مجدد روی روز هفته یک برنامه دیگر نیز اضافه میشود که میتوانید آن را نیز تنظیم و تایید کنید.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم را انتخاب کرده، سپس وارد تب گزارش ها شوید. در قسمت گزارش پیش فرض فرم ثبت نام، قالب مورد نظر را انتخاب کرده و تایید بزنید.

از منوی تنظیمات، مشخصات آموزشگاه، نام و مشخصات و همچنین لوگوی آموزشگاه را وارد کنید تا در رسیدها نمایش داده شود.

از منوی مالی، فرم ثبت امور مالی را باز کرده و در قسمت هزینه های عمومی، نوع هزینه را انتخاب و مبلغ را وارد کنید. سپس در قسمت پایین فرم، روش پرداخت را مشخص کرده و تایید بزنید.

گروه کل را خرید و هزینه، و کل را سایر هزینه ها انتخاب کنید.

از منوی مالی، تنظیمات مالی،فرم مدیریت هزینه ها را باز کنید و کلید + را بزنید تا بتوانید هزینه جدید در سیستم تعریف کنید.

باید در فرم ثبت نتیجه تعیین سطح زبان آموز، ترم پیشنهادی برای زبان آموز را وارد کنیم تا بصورت هوشمند کلاسهای مربوط به آن ترم که در سیستم تعریف شده است، نمایش داده شود.

برای اینکار برنامه هفتگی کلاس موردنظر را باز و تغییرات لازم در برنامه هفتگی را اعمال کرده و گزینه ثبت تقویم آموزشی را بزنید. سپس برای اینکه در روزهای تعطیل برنامه چیده نشود تیک گزینه ی اسکیپ کردن روزهای تعطیل را زده و کلید حذف جلسات شروع نشده و از سرگیری را میزنیم تا جلسات آینده مطابق با برنامه هفتگی جدید چیده شود.

از فرم ثبت نام و مدیریت کاربران، نوع کاربری را والدین انتخاب کنید تا لیست اسامی والدین نمایش داده شود، سپس کلید ویرایش جلوی اسم شخص مورد نظر را زده تا فرم باز شود.سپس میتوانید اطلاعات تماس و یا هرنوع اطلاعاتی دیگر از شخص را ویرایش کنید.

در فرم مدیریت کلاس، کلید سه نقطه جلو اسم کلاس موردنظر را زده و مهارت ها را انتخاب کنید. سپس میتوانید برای کلاس مهارت اضافه یا نمرات مهارت های تعریف شده را ویرایش کنید و یا مهارتی را حذف کنید.

از منوی اداری، مدیریت تقویم، علامت بعلاوه را بزنید سپس عنوان و تاریخ روز را مشخص کنید و گزینه"بلی" در مقابل تعطیل را انتخاب و تایید کنید. از این پس، بعد از زدن گزینه اسکیپ کردن روزهای تعطیل هنگام ثبت تقویم آموزشی، این تاریخ جز تعطیلات نمایش داده میشود.

در این فرم فقط زبان آموزانی که حداکثر نمره را گرفته باشند نمایش داده میشود، که ممکن است یک نفر یا چندین نفر باشند.

از منوی مالی، فرم بدهکاران و بستانکاران را انتخاب میکنید سپس فیلترهای دلخواه را اعمال میکنید تا لیست افراد را نمایش دهد. برای مشاهده افراد بدهکار بابت شهریه نیز میتوانید از بدهکاران و بستانکاران شهریه استفاده کنید.

بله. ابتدا از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب گزارش ها ، قالب موردنظر رسید تعیین سطح را انتخاب کنید. سپس از منوی کاربران، ثبت و پیگیری نوبت تعیین سطح، جلوی اسم موردنظر کلید سه نقطه را زده و چاپ رسید را انتخاب کنید.

از منوی اطلاع رسانی، فرم ارسال پیام را باز کنید. نوع کاربری را زبان آموز انتخاب کنید تا اسم همه ی زبان آموزان نمایش داده شود سپس همه را انتخاب کرده و متن پیام را نیز وارد کرده و ارسال میزنیم.

کلاسهایی که تمام شده اند و نمرات پایانی آنها ثبت نهایی شده است، جز کلاسهای تمام شده هستند.

از منوی مالی، وارد فرم مدیریت قسط ها میشوید. قسط مورد نظر را یافته و کلید ویرایش روبروی آن را میزنید. فرمی باز میشود که میتوانید اطلاعات قسط را ویرایش کنید.

هر آموزشگاهی ممکن است تاریخی را بطور مثال به صورت هفتگی برای برگزاری آزمون تعیین سطح مشخص کنند که در این قسمت تعریف میشود و میتوانند از این نوبت های تعیین سطح تعریف شده برای دادن نوبت تعیین سطح به زبان آموزان استفاده کنند.

بله. منوی اطلاع رسانی، مدیریت هشدارها، هشدار ارسال نمره کلاسی را فعال و تنظیم کنید.

بله. وقتی نمرات ثبت نهایی میشود، کلاس بسته میشود و در فرم مدیریت کلاسها، کلید عدم پایان در جلوی اسم کلاس در ستون عملیات، نمایش داده میشود که به این معناست که نمرات کلاس ثبت نهایی شده است. برای ویرایش نمرات، ابتدا باید عدم پایان کلاس را بزنید، سپس از فرم مدیریت نمرات پایانی، مجددا نمرات را اصلاح کنید.

درحال حاضر، تصویر پروفایل و رمز عبور خود را میتوانند ویرایش کنند.

ابتدا کالاهای موردنظر را تعریف و قیمت گذاری کنید. سپس از منوی کتابخانه و فروشگاه، مدیریت پک محصول را انتخاب کنید و عنوان پک را مشخص کرده و علامت بعلاوه را بزنید و کالاهایی که میخواهید به پک اضافه شود را نیز انتخاب کنید و تایید کنید.

از منوی مالی، کلاسها، مدیریت کلاس، ویرایش کلاس موردنظر را زده و حداکثر نمره میانترم و پایانترم را بررسی کنید که بزرگتر از صفر وارد شده باشد.

از منوی مالی، فیش حقوق، مدیریت گزینه های فیش حقوقی را انتخاب کنید. علامت بعلاوه را بزنید سپس عنوان را وارد کنید. اگر کسورات است، تیک کسورات را بزنید و تایید کنید. (اگر مزایا است، نیازی به تیک زدن گزینه ای نیست و در صورت تایید جز مزایا ثبت میشود)

ابتدا از قسمت ثبت نام و مدیریت کاربران شخص مورد نظر را با نوع کاربری پرسنلی ثبت نام کنید. در همان فرم ثبت نام و مدیریت کاربران، کاربری که ایجاد کردید را یافته و علامت سه نقطه جلوی اسم آن را بزنید و اکانتها را انتخاب کنید تا اکانتهای ثبت شده برای این شخص را نمایش دهد، سپس کلید ویرایش جلوی اکانت پرسنلی را بزنید و نام کاربری و رمز عبور را مشخص کنید. (نام کاربری حتما باید انگلیسی وارد شود)

از منوی تنظیمات، اطلاعات پایه، نوع داده را علت انصراف از کلاس انتخاب کنید سپس با استفاده از کلید بعلاوه علت موردنظر را تعریف کنید.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب اداری، تبدیل مبالغ به تومان انتخاب میکنیم و سپس تیک گزینه واحد پولی شما تومان است را میزنیم و واحد پولی تومان را در قسمت پایین مینویسیم. نکته: اینکار را باید با احتیاط و دقت انجام بدهید تا اشتباهی رخ ندهد.

برای ادغام دو کلاس باید زبان آموزان یک کلاس را به کلاس دیگری منتقل کنید. برای اینکار از فرم ثبت نام جامع، زبان آموز را انتخاب میکنیم تا گزینه انتقال فعال شود. سپس انتقال را میزنیم و کلاس مورد نظر را انتخاب میکنیم تا به آن کلاس منتقل شود.

راه حل اول) میتوانید بابت ترجمه ای که انجام داده است، فاکتور خرید از استاد را ثبت کنید تا آموزشگاه به استاد بدهکار شود (در فرم ثبت فیش حقوقی نمایش داده نمیشود). راه حل دوم) اگر میخواهید ترجمه در ثبت فیش حقوقی نمایش داده شود، باید موضوع ترجمه جز مزایا تعریف شود تا در فیش حقوقی نمایش داده شود.

از منوی تنظیمات، اطلاعات پایه، نوع داده را مکان برگزاری جلسات انتخاب کنید و کلید بعلاوه را بزنید و اسم مکان را وارد کنید و اگر میخواهید برای این مکان تداخل بررسی شود تا همزمان دوتا کلاس برای این مکان چیده نشود تیک بررسی تداخل را نیز بزنید

برای تسویه کلاس ترم قبل، از پنل زبان آموز، روی گزینه دریافت کلیک کنید.از پنجره باز شده لیست موضوع را باز کنید و کلاس ترم قبل را انتخاب کنید تا مبلغ بدهی آن کلاس نمایش داده شود. سپس میتوانید از هرکدام از روش های پرداخت، بدهی زبان آموز را پرداخت کنید.

خیر. پس از ثبت نمرات توسط اساتید، باید از طریق نرم افزار ویندوز نمرات پایانی ثبت نهایی شوند تا به زبان آموز نمایش داده شود. اگر میخواهید بعد از اینکه استاد نمرات پایانی را ثبت کرد به زبان آموز نمایش داده شود و برای نمایش به زبان آموزان نیاز به ثبت نهایی نمرات نباشد، از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب آموزشی، گزینه "نمرات پایانی پس از ثبت توسط استاد به زبان آموزان نمایش داده شود" را فعال کنید.

هنگام تغییر شهریه کلاس(از مدیریت کلاس ، ویرایش کلاس) از شما سوال پرسیده میشود که تغییر شهریه برای زبان آموزان ثبت نام شده هم اعمال شود که در صورت تایید، علاوه بر زبان آموزانی که جدیدا ثبت نام میشوند ، شهریه زبان آموزان قبلی نیز تغییر میکند.

از منوی مالی، پشتیبان گیری از دیتابیس، مسیر ذخیره نسخه پشتیبان را چک کنید. اگر درایو C بود به درایو دیگر تغییر دهید و مجددا پشتیبان بگیرید.

بعضی از آموزشگاهها برای گرفتن تاییدیه ی اطلاعات وارد شده از زبان آموز فرم ثبت نام را چاپ میگیرند تا زبان آموز امضا کند و آموزشگاه فرم را بایگانی میکند.

از منوی کاربران، اکانتهای کاربران، کاربر موردنظر را یافته، علامت سه نقطه جلو اسم شخص را بزنید و غیرفعال را انتخاب کنید، علت غیرفعال کردن را هم مشخص کرده و ثبت بزنید. (از پنل زبان آموز نیز میتوان شخص را غیرفعال کرد)

از منوی تنظیمات، وارد فرم مشخصات آموزشگاه شوید. در بخش متن آموزشگاه، قوانین آموزشگاه خود را وارد کنید و تایید بزنید. بعد از انجام اینکار قوانین در فرم ثبت نام موسسه شما چاپ میشود.

در منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی کلی نمرات پایانی، میتوانید کلاس موردنظر را انتخاب و هرتعداد از زبان آموزان را که میخواهید انتخاب کنید و چاپ کارنامه را بگیرید. از مسیر منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجو و چاپ کارنامه نیز میتوان چاپ کارنامه را گرفت. از این قسمت نیز میتوانید یا به صورت تکی یا به صورت کلی چاپ گرفت.

از منوی کاربران، فرم جستجوی کاربران را انتخاب کنید. میتوانید براساس فیلترهای دلخواه جستجو کنید که یکی از این فیلترها تاریخ تولد است. برای جستجو براساس تاریخ تولد، تاریخ را کامل و بهمراه سال تولد وارد کنید تا جستجو انجام شود.

هنگام تعریف کلاس، گزینه نمایش در وب سایت را تیک بزنید تا نمایش داده شود.

دو راه در سیستم وجود دارد: راه اول) منوی مالی، ثبت امورمالی، بدهی اشخاص. راه دوم) پنل زبان آموز، گزینه ثبت هزینه

از قسمت سوابق آموزشی موجود در پنل زبان آموز میتوانید مشاهده کنید.

کوییز را نیز باید همانند مهارت کلاسی در سیستم ثبت کرد. به طور مثال اگر در طول کلاس 3تا کوییز از زبان آموزان گرفته میشود باید کوییز1 و کوییز2 و کوییز 3 به عنوان مهارت در قسمت تنظیمات ، اطلاعات پایه، تعریف مهارت ها تعریف شوند.

به منوی مالی، امکانات بیشتر، صندوق داری مراجعه کرده و فیلتر تاریخ را روی تاریخ مورد نظر تنظیم کنید تا لیست پرداختی ها برای شما نمایش داده شود.

اگر مبلغی را به صورت پیش پرداخت داده باشد، در قسمت نقدی یا کارت(بسته به نوع پرداخت) وارد کرده و باقیمانده مبلغ را در قسمت قسط وارد کرده و اقساط را تعریف میکنیم و ثبت میزنیم. اقساط تعریف شده را میتوان از منوی مالی، مدیریت قسط ها مشاهده کرد.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم در تب اداری، قسمت مربوط به هزینه ثبت نام در آموزشگاه را صفر وارد کنید، تا هزینه ثبت نام برای شخص ثبت نشود.

در تنظیمات هشدار عدم ورود و حضور و غیاب توسط اساتید، قسمتی تحت عنوان گیرندگان وجود دارد. اگر مایل بودید که افرادی به غیر از استاد و مدیر(مانند پرسنل)، از عدم ورود حضورو غیاب توسط اساتید مطلع شوند ، باید دراین قسمت اضافه شوند.

ابتدا از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم در تب اداری اطلاعاتی که برای شما مهم تلقی میشود ( اگر وارد نشده باشند جز افرادی محسوب میشوند که اطلاعاتشان ناقص است) را فعال کنید. برای مشاهده لیست افراد با اطلاعات ناقص دو راه موجود است:  از منوی کاربران، ثبت نام و مدیریت کاربران، فیلتر"فقط کاربرانی که اطلاعات آنها ناقص است" را فعال کنید.  از منوی کاربران، جستجوی کاربر، فیلتر اطلاعات ناقص را تیک بزنید و سپس روی کلید رفرش کلیک کنید. هشدار "کارمندانی که ثبت نامی با اطلاعات ناقص دارند" را فعال کنید.(از منوی اطلاع رسانی، مدریت هشدارها)

برای ورود به اپلیکیشن برای نخستین بار، کد ملی الزامی است. اگر این پیام نمایش داده شود یعنی کدملی شخص در سیستم ثبت نشده است که میتوانید از منوی کاربران، ثبت نام و مدیریت کاربران، کلید ویرایش جلوی اسم شخص موردنظر را زده و کد ملی آن را وارد کنید.

برای مشاهده نام کاربری و رمز عبور باید به منوی کاربران، اکانتهای کاربران مراجعه کنید. (نکته: کد استاندارد همان نام کاربری میباشد.)

برای اینکه اولین بار بتوان وارد اپلیکیشن شد نیاز به کدملی میباشد و اتباع چون کدملی ندارند، باید هنگام ثبت نام از کدملی معتبری که در سیستم ثبت نشده است برای ثبت نام اتباع استفاده کرد تا بتوانند از اپلیکیشن استفاده کنند.

در اپلیکیشن زبان آموزان قسمتی تحت عنوان بازیابی رمز عبور است .هنگامی که زبان آموزان از آن قسمت استفاده کنند پیامکی شامل رمز عبورشان برایشان ارسال میشود و در سیستم در قسمت پیامک های ارسال شده نمایش داده میشود.

از منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت گروه های تخفیف، ویرایش تخفیف موردنظر را زده و بجای درصد، مبلغ وارد کنید.

بله. نمرات چه ثبت موقت شده باشند چه ثبت نهایی، کارنامه نمایش داده میشود و میتوان چاپ گرفت. هنگامی که نمرات ثبت نهایی شوند، به زبان آموزان از طریق اپلیکیشن و پرتال نمایش داده میشوند.

خیر. بازه های زمانی ترم های فصلی نمیتوانند با هم اشتراک داشته باشند.

از منوی مالی، ثبت امور مالی میتوان با عملیاتی مانند بانک به بانک، بانک به صندوق و صندوق به بانک، موجودی بانک و صندوق ها را تغییر داد.

برای اینکار دو راه وجود دارد: (1) ثبت فاکتور خرید، که به همان تعدادی که در فاکتور ثبت شده موجودی کالا افزایش می یابد. (2) از منوی کتابخانه و فروشگاه، موجودی کالا، افزایش موجودی کالا موردنظر را زده و تعداد و فی مورد نظر را وارد کنید.

هزینه ای است که برای ثبت نام اولیه در آموزشگاه تعیین کرده اید. از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب اداری، هزینه ثبت نام اولیه درآموزشگاه را صفر وارد کنید تا برای افراد جدیدی که در سیستم ثبت نام می شوند هزینه ثبت نشود. برای افرادی نیز که بدهی ثبت نام در آموزشگاه ثبت شده است، میتوانید از منوی مالی، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد، سند آن را یافته و حذف کنید.

گزینه اجباری بودن نظرسنجی به این معناست که، به محض ورود به اپلیکیشن سوالات نظرسنجی نمایش داده میشود وتا نظرسنجی را انجام ندهد نمیتواند از آپلیکیشن استفاده کند.

از قسمت مدیریت دوره ها چک کنید که دوره موردنظر فعال باشد.

از منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت سال مالی، سال مالی قبل را فعال میکنیم، سپس تاریخ سندی که میخواهیم ثبت کنیم را تغییر داده و تاریخی وارد میکنیم که در محدوده سال مالی فعال باشد.

سریعترین راه این است که با کلیک بر روی نام کاربری خود در بالای نرم افزار، وارد پروفایل خود شده و رمز خود را ویرایش کند.

بله. هم با شماره تلفن و هم اسم میتوانید جستجو کنید.

بعد از ثبت کاربر نمیتوانید نوع کاربری را ویرایش کنید، باید نوع کابری جدید تعریف کنید. برای ایجاد نوع کاربری جدید باید به منوی کاربران ، ثبت و مدیریت کاربران رفته و روی علامت سه نقطه در ستون عملیات، جلوی اسم شخص کلیک کنید و اکانتها را انتخاب کنید. سپس با کلیک روی علامت بعلاوه میتوانید اکانت جدید با نوع کاربری جدید، برای شخص ایجاد کنید . اگر اکانت قبلی را نیاز ندارید و یا نمیخواهید نمایش داده شود میتوانید ویرایش زده و آن را غیرفعال کنید.

بله- فرم ثبت نام جامع را باز کرده و کلاسی که زبان آموز موردنظر در آن ثبت نام است را وارد کنید. سپس کلید ویرایش جلوی اسم زبان آموز موردنظر را زده و تاریخ را ویرایش کنید.

بله- به منوی حضور و غیاب ، گزارش ها ، غیبت و تاخیر زبان آموزان مراجعه کرده و با اعمال فیلترهای موردنظر، لیست غیبت و تاخیرها برای شما نمایش داده میشود.

در پنل زبان آموز، سوابق مالی، تب پرداختی ها، کلید چاپ جلوی پرداختی مورد نظر را میزنیم.

خیر- سایر مشخصات کلاس قابل ویرایش کردن هستند ولی کد کلاس قابلیت ویرایش را ندارد.

در منوی اداری، مدیریت وظایف، با زدن علامت بعلاوه یک صفحه برای تعریف وظیفه باز میشود، روی گزینه گروه وظایف کلیک میکنیم و گروه وظیفه ای که در نظر داریم تا اضافه شود را در قسمت جستجو نوشته و اینتر میزنیم. در اینصورت گروه وظیفه جدید ثبت میشود.

آموزشی ، ثبت نام در کلاس، ریزش ها ، همراه با اسم زبان آموزان است و آموزشی ، گزارش ها، ریزش ها ، بصورت آمار است و شامل اسم زبان آموزان نمیباشد.

برای حذف و ویرایش اسناد مالی، به منوی مالی ، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد مراجعه کنید

دو راه وجود دارد: (1) در منوی کاربران، فرم پیگیری منشی، تبی تحت عنوان وظایف وجود دارد که وظایف آن پرسنلی که لاگین است را نمایش میدهد. (2)در نوار بالای نرم افزار، آیکونی بشکل زنگوله است که دارای تب وظایف است. اگر در تاریخ امروز وظیفه ای برای شخص تعیین شده باشد در این قسمت نمایش داده میشود.

خیر- نوع کاربری را نمیتوان تغییر داد ولی میتوانید اکانتی که اشتباه ثبت کرده اید را غیرفعال و یا حذف کنید و اکانت جدید با نوع کاربری مورد نظر ایجاد کنید. به این منظور به منوی کاربران ، ثبت و مدیریت کاربران مراجعه کنید و علامت سه نقطه در ستون عملیات در جلو اسم کاربر موردنظر را بزنید و اکانت ها را انتخاب کنید. با زدن کلید ویرایش میتوانید اکانت قبلی را غیرفعال کنید ، با زدن کلید سطل قرمز میتوانید حذف کنید و با زدن علامت بعلاوه میتوانید اکانت جدید ایجاد کنید

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب گزارش ها، برای گزینه "رسید ثبت نام در کلاس زبان آموز آخرین سند" قالب موردنظر را انتخاب کرده و تایید را میزنیم.

خیر- نام کاربری حتما باید انگلیسی وارد شود.

در کارنامه نمرات پایانترم ، میانترم و مهارت ها نمایش داده میشود. پس فعالیت کلاسی و امتحان شفاهی باید به عنوان مهارت برای کلاس تعریف شوند. برای تعریف مهارت به فرم مدیریت کلاس مراجعه کرده و علامت سه نقطه را زده و مهارت ها را انتخاب کنید و مهارت های مورد نیاز را تعریف کنید. نکته: جمع نمرات مهارت ها، میانترم و پایانترم باید با سقف نمره تعیین شده برای کلاس یکسان باشد.اگر بیشتر شود با پیغام خطا روبرو میشوید.

از منوی مالی، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد، میتوانید اسناد را حذف و ویرایش کنید.

خیر- سند تخفیف به تاریخ روز ثبت میشود. بنابراین باید سال مالی جاری فعال باشد.

در پنل زبان آموز، سوابق مالی، تب پرداختی ها، کلید چاپ جلوی پرداختی مورد نظر را میزنیم.

برای ثبت هزینه اجاره کلاس برای اساتید، به منوی مالی، ثبت امورمالی مراجعه کنید. بدهی اشخاص را انتخاب کنید، طرف حساب را وارد کنید و در فیلد موضوع بدهی، اجاره کلاس تایپ کنید و اینتر بزنید، سپس مبلغ را نیز وارد کنید.

به این منظور باید به صورت دستی پیامک ارسال کنید که میتوانید از منوی اطلاع رسانی، ارسال پیام، استفاده کنید.

بله- منوی مالی، امکانات بیشتر، صندوق داری

وارد فرم ثبت نام جامع کلاس مورد نظر شده، با انتخاب زبان آموز، گزینه انتقال در گوشه سمت چپ فعال میشود، که بعد از زدن گزینه انتقال، کلاس جدید را انتخاب میکنید تا زبان آموز به آن کلاس منتقل شود.

هنگام ثبت نمرات پایانی، هنگامی که روی ثبت نهایی نمرات کلیک میکنید سوال پرسیده میشود که آیا میخواهید به ترم بعدی منتقل شود در صورتی که بله را انتخاب کنید صفحه ای باز شده و شما مشخصات کلاس جدید را وارد کرده و تایید میزنید. در این صورت زبان آموزانی که نمره قبولی گرفتند به صورت خودکار وارد ترم بعدی میشوند. اگر بعد از پرسش سوال گزینه نه را انتخاب کردید نیز میتوانید از پنل کلاس، گزینه انتقال را استفاده کنید.

برای حذف و ویرایش فاکتور باید به منوی کتابخانه و فروشگاه، مدیریت فاکتور مراجعه کنید.

به منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی کلی نمرات پایانی مراجعه کرده و در فیلتر کلاس، کلاس مورد نظر را انتخاب کرده و کلید چاپ را میزنیم.

برای اینکه بتوانید برای یکسری از زبان آموزان تخفیف ثبت کنید به منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت تخفیف اتوماتیک مراجعه کرده و سپس با انتخاب زبان آموز و ترم فصلی مورد نظری که میخواهید تخفیف اعمال شود، تخفیف را تعریف میکنید. نکته: تخفیف اتوماتیک باید قبل از ثبت نام زبان آموز در کلاس تعریف شود، تا در هزینه شهریه کلاس شخص اعمال شود.

منوی مالی، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد

از مسیر تنظیمات، اطلاعات پایه، نوع داده را تعریف انواع پیام انتخاب کنید وسپس نوع پیام هشدار موردنظر را انتخاب کرده و ویرایش میزنیم سپس گزینه ارسال از طریق موبایل را فعال میکنیم.

دو راه وجود دارد: راه اول) در فرم ثبت نام جامع، علامت سه نقطه جلو اسم زبان آموز موردنظر را بزنید. مبالغ دریافتی را انتخاب کنید و تخفیف ثبت شده را حذف یا ویرایش کنید. راه دوم) از منوی مالی، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد، سند تخفیف را یافته، حذف یا ویرایش کنید.

با جستجوی نام در دفتر تلفن، تلفن ثابت و یک الی دو شماره دیگری که برای شخص در سیستم ثبت شده است نمایش داده میشود ولی با جستجوی نام زبان آموز به اطلاعات والدین نمیتوان دسترسی داشت. تنها اگر پدر و مادر با نوع کاربری والدین در سیستم ثبت شده باشند، با جستجوی نام پدر یا مادر به اطلاعات تماس آنها میتوان دسترسی داشت.

وضعیت ثبت نام زبان آموز در کلاس را چک کنید. اگر وضعیت زبان آموز رزرو باشد، در لیست حضور و غیاب نمایش داده نمیشود.

سه راه وجود دارد: (1)وارد چینش تقویم کلاس موردنظر شده و استاد جلسات موردنظر را ویرایش کنید. (2)اگر جلسه امروز است در قسمت خانه، جلوی اسم کلاس گزینه انتقال وجود دارد که میتوان با استفاده از این گزینه استاد کلاس را تغییر داد. (3)از منوی آموزشی، تقویم آموزشی، جلسه مورد نظر را یافته و ویرایش میزنیم و استاد را تغییر میدهیم.

(1)منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی و چاپ کارنامه (2)در پنل هر زبان آموز، گزینه چاپ کارنامه وجود دارد (3)در پنل کلاس، نیز گزینه چاپ کارنامه وجود دارد (4)منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی کلی نمرات پایانی

در فرم ثبت نام جامع، کلید ویرایش جلوی اسم زبان آموز موردنظر را زده و وضعیت ثبت نام را تغییر میدهیم.

هشداری تحت عنوان ارسال نمرات کلاسی برای زبان آموز وجود دارد که این گزینه مربوط به آن هشدار است. اگر این گزینه و هشدار مربوط به آن فعال باشد، نمره ای که استاد برای این مهارت وارد میکند برای زبان آموز ارسال میشود.

سه راه درسیستم وجود دارد: (1)در فرم ثبت نام جامع، گزینه دریافت جلو اسم زبان آموز را زده و مبلغ را دریافت کنید. (2)با دوبار کلیک روی اسم هر زبان آموز وارد پنل آن شخص میشوید که با کلیک روی گزینه دریافت میتوانید شهریه پرداختی زبان آموز را وارد کنید. (3)منوی مالی، ثبت امور مالی، انتخاب گزینه دریافت از شخص

منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت صندوق و بانک

در حال حاضر میتوانید از منوی مالی، ثبت امور مالی، گزینه بدهی اشخاص را انتخاب کنید. طرف حساب را انتخاب میکنید و در فیلد موضوع بدهی، اسم کتاب را وارد میکنید و اینتر میزنید تا موضوع بدهی ثبت شود، سپس مبلغ بدهی را نیز وارد کنید .

در فرم ثبت کلاس مشابه، گزینه هایی تحت عناوین ثبت برنامه هفتگی مشابه کلاس قبل و ثبت تقویم آموزشی مشابه کلاس قبل وجود دارد که با انتخاب این گزینه ها برنامه هفتگی و تقویم برای کلاس جدید، مشابه کلاس قبل ثبت میشود.

از قسمت ویرایش کلاس چک کنید که حداکثر نمره برای آیتم مورد نظر صفر نباشد.

دو روش برای تخفیف هست :(که برای هردو مورد ابتدا باید از منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت گروه های تخفیف ، گروه های تخفیف موردنظر را ایجاد کنید) (1)برای زبان آموز برای یک ترم فصلی تخفیف اتوماتیک ثبت کنید تا هرموقع که در کلاس ثبت نام شد تخفیف ثبت شود.(منوی مالی،تنظیمات مالی، مدیریت تخفیف اتوماتیک) (2)در فرم ثبت نام جامع، زبان آموز را انتخاب کنید تا گزینه ثبت تخفیف روشن شود سپس گروه تخفیف موردنظر را انتخاب کرده و ثبت میزنیم.

از فرم ثبت نام جامع اسم کلاس را وارد کرده تا لیست زبان آموزان کلاس نمایش داده شود، سپس زبان آموز موردنظر را انتخاب کرده تا کلید ثبت تخفیف روشن شود ، تخفیف دستی را انتخاب کرده و باقی مانده شهریه را که میخواهیم بعنوان تخفیف ثبت شود را در فیلد قیمت وارد کرده و ثبت میزنیم.

قسمت پیش ثبت نام برای این هست که یک شخص پولی به صورت پیش پرداخت میپردازد و میخواد که ترم آینده بیاید ، کلاس مشخص نیست و بدهکار نمیشود. اما رزرو در کلاس به این معنی هست که زبان آموز میخواهد در کلاس های جاری شرکت کند و به احتمال خیلی قوی شرکت میکند و در کلاس ثبت نام میشود و بدهکار میشود اما هنوز در لیست حضور و غیاب استاد نمایش داده نمیشود. بعد از شرکت کردن، میتوانید وضعیت ثبت نام آن شخص را به قطعی تبدیل کنید تا اسم آن به لیست حضور و غیاب و نمرات کلاسی اضافه شود.

در فرم مدیریت نمرات پایانی فقط کلاسهایی نمایش داده میشود که تاریخ پایان آنها رسیده باشد.

باقی مانده مبلغ بدهی را باید در قسمت نسیه (یا قسط یا چک) وارد کنید تا تایید روشن شود.

از منوی تنظیمات، فرم دسترسی ها را باز میکنیم. این فرم شامل سه ستون میباشد که از ستون اول اسم کاربری که میخواهیم دسترسی برایش تعیین کنیم را انتخاب میکنیم، در ستون سمت چپ، برای پلتفرم، نرم افزار ویندوز را انتخاب میکنیم، و همچنین بخشی که میخواهیم دسترسی بدهیم را انتخاب میکنیم و از عناوین نمایش داده شده موارد موردنیاز را انتخاب کرده و افزودن انتخابی به لیست را میزنیم که به ستون وسط اضافه میشود.(ستون وسط لیست دسترسی های داده شده به شخص را نمایش میدهد)

گزینه ثبت نمره کیفی توسط استاد روشن است که در بالای فرم مدیریت نمرات پایانی این گزینه موجود است و میتوانید خاموش کنید.

خیر- قسمت انتخاب استاد هنگام تعریف کلاس، فقط لیست اسامی افرادی را نمایش میدهد که نوع کاربری آنها استاد تعریف شده باشد.

نمره کلاسی در سیستم تحت عنوان مهارت تعریف میشود. بنابراین باید بعنوان مهارت در سیستم تعریف کنید تا هر جلسه بتوان نمره وارد کرد.

باید از قسمت مدیریت دوره ها، دوره موردنظر را یافته و کلید ویرایش آن را بزنید و برای لیست حضور و غیاب قالب طراحی انتخاب کنید.

از منوی تنظیمات، مشخصات آموزشگاه، فایل لوگوی آموزشگاه را قرار بدهید تا در کارنامه نمایش داده شود.