روش اول) منوی آموزشی، گزارشها، برنامه هفتگی استاد را انتخاب کنید. سپس در فرم باز شده اسم استاد را وارد کنید و چاپ را بزنید. روش دوم) روی اسم استاد دوبار کلیک کنید یا کلید F11 را بزنید تا وارد پنل استاد شوید. سپس برنامه هفتگی را انتخاب کنید و چاپ بگیرید.


راه حل اول) میتوانید بابت ترجمه ای که انجام داده است، فاکتور خرید از استاد را ثبت کنید تا آموزشگاه به استاد بدهکار شود (در فرم ثبت فیش حقوقی نمایش داده نمیشود). راه حل دوم) اگر میخواهید ترجمه در ثبت فیش حقوقی نمایش داده شود، باید موضوع ترجمه جز مزایا تعریف شود تا در فیش حقوقی نمایش داده شود.

خیر. پس از ثبت نمرات توسط اساتید، باید از طریق نرم افزار ویندوز نمرات پایانی ثبت نهایی شوند تا به زبان آموز نمایش داده شود. اگر میخواهید بعد از اینکه استاد نمرات پایانی را ثبت کرد به زبان آموز نمایش داده شود و برای نمایش به زبان آموزان نیاز به ثبت نهایی نمرات نباشد، از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب آموزشی، گزینه "نمرات پایانی پس از ثبت توسط استاد به زبان آموزان نمایش داده شود" را فعال کنید.

در تنظیمات هشدار عدم ورود و حضور و غیاب توسط اساتید، قسمتی تحت عنوان گیرندگان وجود دارد. اگر مایل بودید که افرادی به غیر از استاد و مدیر(مانند پرسنل)، از عدم ورود حضورو غیاب توسط اساتید مطلع شوند ، باید دراین قسمت اضافه شوند.

برای ثبت هزینه اجاره کلاس برای اساتید، به منوی مالی، ثبت امورمالی مراجعه کنید. بدهی اشخاص را انتخاب کنید، طرف حساب را وارد نموده و در فیلد موضوع بدهی، اجاره کلاس تایپ کرده و اینتر بزنید، سپس مبلغ را نیز مشخص نمایید.

سه راه وجود دارد: (1)وارد چینش تقویم کلاس موردنظر شده و استاد جلسات موردنظر را ویرایش کنید. (2)اگر جلسه امروز است در قسمت خانه، جلوی اسم کلاس گزینه انتقال وجود دارد که میتوان با استفاده از این گزینه استاد کلاس را تغییر داد. (3)از منوی آموزشی، تقویم آموزشی، جلسه مورد نظر را یافته و ویرایش میزنیم و استاد را تغییر میدهیم.

خیر- قسمت انتخاب استاد هنگام تعریف کلاس، فقط لیست اسامی افرادی را نمایش میدهد که نوع کاربری آنها استاد تعریف شده باشد.

میتوانید از طریق منوی اطلاع رسانی ، قسمت ارسال پیام ، در فیلد نوع کاربری ، همزمان استاد و زبان آموز را انتخاب نمایید و گزینه ی همه را فعال نمایید تا همه ی افراد انتخاب شوند، سپس در قسمت متن پیام ،متن مورد نظر را وارد کرده و از کلید واژه ی user/pass system (در قسمت پایین متن پیام ) برای ارسال نام کاربری و رمز ورود مخصوص هر شخص استفاده نمایید، همچنین لینک اپلیکیشن ها را در قسمت متن وارد نموده و کلید تایید را بزنید