بله. از منوی اطلاع رسانی، مدیریت هشدارها، هشداری تحت عنوان یادآوری نوبت تعیین سطح وجود دارد که در صورت فعال شدن زمان آزمون را به زبان آموزان اطلاع رسانی میکند.


بله. از منوی اطلاع رسانی، مدیریت هشدارها، هشداری تحت عنوان رسید پرداخت وجود دارد که بعد از تنظیم و فعال سازی هشدار، پیامک پرداخت را به زبان آموز ارسال میکند.

بله. منوی اطلاع رسانی، مدیریت هشدارها، هشدار ارسال نمره کلاسی را فعال و تنظیم کنید.

به این منظور باید به صورت دستی پیامک ارسال نمایید که میتوانید از منوی اطلاع رسانی، ارسال پیام اقدام نمایید.

میتوانید از طریق منوی اطلاع رسانی ،فرم مدیریت هشدارها،هشدار "لغو جلسه" را جستجو و از طریق کلید ویرایش این هشدار را فعال و تنظیمات را وارد نمایید. در این صورت زمانی که جلسه ای لغو گردد به صورت خودکار برای همه ی زبان آموزان (بسته به نوع پیامکی که تنظیم نموده اید) اطلاع رسانی انجام میشود. چنانچه نیاز دارید برای استاد نیز این هشدار ارسال شود  میتوانید در سمت چپ همین فرم " ارسال پیام به استاد" را فعال نمایید.

 باید ابتدا از طریق منوی اطلاع رسانی ، قسمت مدیریت هشدارها ، هشدار "اطلاع رسانی زمان جلسه ی پایان ترم " را فعال و تنظیمات این هشدار را انجام دهید ( در صورت نیاز میتوانید ارسال پیام به استاد را نیز در سمت چپ این فرم فعال نمایید). سپس وارد فرم تقویم آموزشی کلاس مورد نظر شوید که در این قسمت میتوانید نوع آخرین جلسه ی کلاس را "پایان ترم " قرار دهید ویا یک جلسه با تاریخ مورد نظرتان برای آزمون پایان ترم به تقویم آموزشی اضافه نموده و نوع آن را بر روی "پایان ترم " تنظیم نمایید، که با توجه به " روز باقی مانده به تاریخ جلسه "و" نوع پیامکی" که برای هشدار تنظیم نموده اید ،اطلاع رسانی انجام میشود.

در منوی اطلاع رسانی،قسمت مدیریت هشدار ها، هشداری وجود دارد تحت عنوان " غیبت زبان آموزان" ، که میتوانید این هشدار را فعال و سایر تنظیمات را انجام دهید. همچنین در قسمت چپ فرم ،"ارسال پیام به پدر" و یا  "ارسال پیام به مادر" را نیز فعال نمایید تا پس از انجام حضور و غیاب زبان آموزان ،به صورت اتوماتیک برای زبان آموز و والدین اطلاع رسانی صورت گیرد.

 

از طریق منوی اطلاع رسانی ، قسمت ارسال پیام،در فیلد نوع کاربری "پرسنلی" و " استاد "را انتخاب و برای ارسال به همه، میتوانید در قسمت بالای همین فیلد گزینه ی "انتخاب همه" را فعال نمایید.سپس متن مورد نظرتان را در قسمت متن پیام (سمت چپ فرم )وارد نمایید و کلید تایید را بزنید.