از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم در تب اداری، قسمت مربوط به هزینه ثبت نام در آموزشگاه را صفر وارد کنید، تا هزینه ثبت نام برای شخص ثبت نشود.

بعد از ثبت کاربر امکان ویرایش نوع کاربری وجود ندارد و باید نوع کابری جدید تعریف نمایید. برای ایجاد نوع کاربری جدید به منوی کاربران ، ثبت و مدیریت کاربران مراجعه و روی علامت سه نقطه در ستون عملیات، جلوی اسم شخص کلیک و اکانتها را انتخاب نمایید. سپس با کلیک روی علامت بعلاوه میتوانید اکانت جدید با نوع کاربری جدید، برای شخص ایجاد کنید . اگر اکانت قبلی را نیاز ندارید و یا نمیخواهید نمایش داده شود میتوانید ویرایش زده و یا آن را غیرفعال نمایید.

بله- فرم ثبت نام جامع را باز کرده و کلاسی که زبان آموز موردنظر در آن ثبت نام است را انتخاب نمایید. سپس کلید ویرایش جلوی اسم زبان آموز موردنظر را زده و تاریخ را ویرایش کنید.

خیر- نوع کاربری را نمیتوان تغییر داد ولی میتوانید اکانتی که اشتباه ثبت کرده اید را غیرفعال و یا حذف کنید و اکانت جدید با نوع کاربری مورد نظر ایجاد کنید. به این منظور به منوی کاربران ، ثبت و مدیریت کاربران مراجعه کنید و علامت سه نقطه در ستون عملیات در جلو اسم کاربر موردنظر را بزنید و اکانت ها را انتخاب کنید. با زدن کلید ویرایش میتوانید اکانت قبلی را غیرفعال کنید ، با زدن کلید سطل قرمز میتوانید حذف کنید و با زدن علامت بعلاوه میتوانید اکانت جدید ایجاد کنید

سه راه وجود دارد: (1)وارد چینش تقویم کلاس موردنظر شده و استاد جلسات موردنظر را ویرایش کنید. (2)اگر جلسه امروز است در قسمت خانه، جلوی اسم کلاس گزینه انتقال وجود دارد که میتوان با استفاده از این گزینه استاد کلاس را تغییر داد. (3)از منوی آموزشی، تقویم آموزشی، جلسه مورد نظر را یافته و ویرایش میزنیم و استاد را تغییر میدهیم.

خیر، اگر برای افراد در زمان ثبت نام کد ملی وارد نشود، نام کاربری (همان کد استاندارد) که توسط سیستم تعریف میشود، به عنوان رمز هم برای شخص ثبت میگردد و با ویرایش مجدد کاربران و ثبت کد ملی رمز آنها از این طریق تغییر نمیکند.