از منوی آموزشی، نمرات پایانی، مدیریت نمرات پایانی، کلاس موردنظر را انتخاب کرده و نمرات را وارد کنید. سپس کلید ثبت نهایی یا موقت را بزنید. (در صورت اطمینان میتوانید ثبت نهایی کنید) سپس از فرم جستجو و چاپ کارنامه، کلاس را انتخاب کنید و کارنامه را به صورت تکی یا به صورت کلی چاپ بگیرید. نکته: برای ثبت نمره پایانی حتما باید تاریخ پایان کلاس رسیده باشد.

از منوی مالی، فیش حقوق، مدیریت گزینه های فیش حقوقی را انتخاب کنید. علامت بعلاوه را بزنید سپس عنوان را وارد کنید. اگر کسورات است، تیک کسورات را بزنید و تایید کنید. (اگر مزایا است، نیازی به تیک زدن گزینه ای نیست و در صورت تایید جز مزایا ثبت میشود)

خیر. پس از ثبت نمرات توسط اساتید، باید از طریق نرم افزار ویندوز نمرات پایانی ثبت نهایی شوند تا به زبان آموز نمایش داده شود. اگر میخواهید بعد از اینکه استاد نمرات پایانی را ثبت کرد به زبان آموز نمایش داده شود و برای نمایش به زبان آموزان نیاز به ثبت نهایی نمرات نباشد، از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب آموزشی، گزینه "نمرات پایانی پس از ثبت توسط استاد به زبان آموزان نمایش داده شود" را فعال کنید.

دو راه در سیستم وجود دارد: راه اول) منوی مالی، ثبت امورمالی، بدهی اشخاص. راه دوم) پنل زبان آموز، گزینه ثبت هزینه

دو روش برای تخفیف هست :(که برای هردو مورد ابتدا باید از منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت گروه های تخفیف ، گروه های تخفیف موردنظر را ایجاد کنید) (1)برای زبان آموز برای یک ترم فصلی تخفیف اتوماتیک ثبت کنید تا هرموقع که در کلاس ثبت نام شد تخفیف ثبت شود.(منوی مالی،تنظیمات مالی، مدیریت تخفیف اتوماتیک) (2)در فرم ثبت نام جامع، زبان آموز را انتخاب کنید تا گزینه ثبت تخفیف روشن شود سپس گروه تخفیف موردنظر را انتخاب کرده و ثبت میزنیم.

 

گزینه ثبت نمره کیفی توسط استاد روشن است که در بالای فرم مدیریت نمرات پایانی این گزینه موجود است و میتوانید خاموش کنید.

چون بدهی این کلاس برای زبان آموز 0 است، کلید ثبت برای تخفیف غیرفعال است و نمیتوان برای او تخفیف در این کلاس ثبت کرد و برای اعمال تخفیف در کلاس باید زبان آموز بابت آن کلاس بدهی داشته باشد.

ابتدا باید از بین زبان آموزان ثبت نامی در کلاس شخص یا اشخاص مورد نظرتان را از طریق تیک انتخاب در سمت راست نام زبان آموزان انتخاب نمایید و پس ازآن ثبت پک را بزنید و ثبت نمایید.

برای ثبت فیش حقوقی کارمندان نیاز هست که ابتدا از طریق منوی بخش مالی -پرداخت حقوق-ساعت کاری کارمندان - ساعت کاری برای کارمند مورد نظر تعریف نمایید و سپس از طریق منوی حضور و غیاب - فرم حضور و غیاب کارمندان- برای کارمند مورد نظر حضور و غیاب را ثبت نموده و در آخر برای ثبت فیش حقوقی از طریق منوی بخش مالی وارد قسمت پرداخت حقوق ، فرم ثبت فیش حقوقی کارمندان شده و نام شخص را انتخاب و فیش حقوقی را ثبت بفرمایید