تاریخ لیمس برابر با تاریخ کامپیوتر میباشد. بنابراین اگر تاریخ برنامه اشتباه است یا هنگام حضور و غیاب با پیام زمان جلسه فرا نرسیده است روبرو شدید در حالیکه زمان جلسه رسیده است، تاریخ کامپیوتر خود را بررسی و تنظیم نمایید.

راه اول) وارد فرم تقویم آموزشی کلاس میشوید، علامت بعلاوه رو زده و جلسه جدید را اضافه میکنید (به تقویم آموزشی کلاس، هم از پنل کلاس و هم از مدیریت کلاس میتوانید دسترسی داشته باشید). راه دوم) از منوی آموزشی، تقویم آموزشی را انتخاب کنید، کلید بعلاوه را بزنید، در فرم باز شده کلاس موردنظر را انتخاب کنید و جلسه را اضافه کنید.

هنگامی که فرم برنامه هفتگی را باز میکنید، روزهای هفته به شما نمایش داده میشود که با کلیک کردن روی هر روز هفته، یک برنامه اضافه میشود که میتوانید ساعت و مکان برگزاری آن را مشخص کنید. با کلیک مجدد روی روز هفته یک برنامه دیگر نیز اضافه میشود که میتوانید آن را نیز تنظیم و تایید کنید.

برای اینکار برنامه هفتگی کلاس موردنظر را باز و تغییرات لازم در برنامه هفتگی را اعمال کرده و گزینه ثبت تقویم آموزشی را بزنید. سپس برای اینکه در روزهای تعطیل برنامه چیده نشود تیک گزینه ی اسکیپ کردن روزهای تعطیل را زده و کلید حذف جلسات شروع نشده و از سرگیری را میزنیم تا جلسات آینده مطابق با برنامه هفتگی جدید چیده شود.

سه راه وجود دارد: (1)وارد چینش تقویم کلاس موردنظر شده و استاد جلسات موردنظر را ویرایش کنید. (2)اگر جلسه امروز است در قسمت خانه، جلوی اسم کلاس گزینه انتقال وجود دارد که میتوان با استفاده از این گزینه استاد کلاس را تغییر داد. (3)از منوی آموزشی، تقویم آموزشی، جلسه مورد نظر را یافته و ویرایش میزنیم و استاد را تغییر میدهیم.

نمره کلاسی در سیستم تحت عنوان مهارت تعریف میشود. بنابراین باید بعنوان مهارت در سیستم تعریف کنید تا هر جلسه بتوان نمره وارد گردد. که برای تعریف مهارت ها میتوانید از طریق منوی آموزشی ، کلاس ها، مدیریت کلاس ها ،ستون عملیات ،گزینه مهارت ها را انتخاب و مهارت مورد نظر را تعریف نمایید.

 

بله جلسه را تحت عنوان جلسه لغو شده نمایش داده می شود.

بله،میتوانید از طریق منوی تنظیمات ،تنظیمات سیستم، تب آموزشی، گزینه ی "برای زبان آموزانی که در جلسه ای غایب بوده اند امکان ثبت نمره کلاسی باشد" را فعال کنید تا برای زبان آموزان غایب نیز بتوانید نمره کلاسی ثبت کنید .

 

میتوانید از طریق منوی اطلاع رسانی ،فرم مدیریت هشدارها،هشدار "لغو جلسه" را جستجو و از طریق کلید ویرایش این هشدار را فعال و تنظیمات را وارد نمایید. در این صورت زمانی که جلسه ای لغو گردد به صورت خودکار برای همه ی زبان آموزان (بسته به نوع پیامکی که تنظیم نموده اید) اطلاع رسانی انجام میشود. چنانچه نیاز دارید برای استاد نیز این هشدار ارسال شود  میتوانید در سمت چپ همین فرم " ارسال پیام به استاد" را فعال نمایید.

 باید ابتدا از طریق منوی اطلاع رسانی ، قسمت مدیریت هشدارها ، هشدار "اطلاع رسانی زمان جلسه ی پایان ترم " را فعال و تنظیمات این هشدار را انجام دهید ( در صورت نیاز میتوانید ارسال پیام به استاد را نیز در سمت چپ این فرم فعال نمایید). سپس وارد فرم تقویم آموزشی کلاس مورد نظر شوید که در این قسمت میتوانید نوع آخرین جلسه ی کلاس را "پایان ترم " قرار دهید ویا یک جلسه با تاریخ مورد نظرتان برای آزمون پایان ترم به تقویم آموزشی اضافه نموده و نوع آن را بر روی "پایان ترم " تنظیم نمایید، که با توجه به " روز باقی مانده به تاریخ جلسه "و" نوع پیامکی" که برای هشدار تنظیم نموده اید ،اطلاع رسانی انجام میشود.

میتوانید از طریق منوی حضور و غیاب،قسمت حضور و غیاب زبان آموزان ، کلاس مورد نظر را انتخاب و سپس جلسه ای که مایل به اصلاح تکلیف ثبت شده برای آن هستید را انتخاب کرده و گزینه ی ثبت تکلیف جلسه را بزنید و آن را اصلاح نمایید.

در منوی اطلاع رسانی،قسمت مدیریت هشدار ها، هشداری وجود دارد تحت عنوان " غیبت زبان آموزان" ، که میتوانید این هشدار را فعال و سایر تنظیمات را انجام دهید. همچنین در قسمت چپ فرم ،"ارسال پیام به پدر" و یا  "ارسال پیام به مادر" را نیز فعال نمایید تا پس از انجام حضور و غیاب زبان آموزان ،به صورت اتوماتیک برای زبان آموز و والدین اطلاع رسانی صورت گیرد.