از منوی مالی، امکانات بیشتر، فرم جستجو و مدیریت اسناد را باز کنید. سپس با اعمال فیلترها میتوانید سند اول دوره را یافته و حذف کنید.

از منوی مالی، امکانات مالی، فرم جستجو و مدیریت اسناد میتوانید سند مورد نظر را یافته و ویرایش یا حذف نمائید.

در فرم مدیریت کلاس، کلید سه نقطه جلو اسم کلاس موردنظر را زده و مهارت ها را انتخاب کنید. سپس میتوانید برای کلاس مهارت اضافه یا نمرات مهارت های تعریف شده را ویرایش کنید و یا مهارتی را حذف کنید.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم در تب اداری، قسمت مربوط به هزینه ثبت نام در آموزشگاه را صفر وارد کنید، تا هزینه ثبت نام برای شخص ثبت نشود.

برای حذف و ویرایش اسناد مالی میتوانید به منوی مالی ، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد مراجعه نمایید.

 


خیر- نوع کاربری را نمیتوان تغییر داد ولی میتوانید اکانتی که اشتباه ثبت کرده اید را غیرفعال و یا حذف کنید و اکانت جدید با نوع کاربری مورد نظر ایجاد کنید. به این منظور به منوی کاربران ، ثبت و مدیریت کاربران مراجعه کنید و علامت سه نقطه در ستون عملیات در جلو اسم کاربر موردنظر را بزنید و اکانت ها را انتخاب کنید. با زدن کلید ویرایش میتوانید اکانت قبلی را غیرفعال کنید ، با زدن کلید سطل قرمز میتوانید حذف کنید و با زدن علامت بعلاوه میتوانید اکانت جدید ایجاد کنید

دو راه وجود دارد: راه اول) در فرم ثبت نام جامع، علامت سه نقطه جلو اسم زبان آموز موردنظر را بزنید. مبالغ دریافتی را انتخاب کنید و تخفیف ثبت شده را حذف یا ویرایش کنید. راه دوم) از منوی مالی، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد، سند تخفیف را یافته، حذف یا ویرایش کنید.

با استفاده از کلید F12 صفحه کلید، میتوانید زبان آموز مورد نظر را در پنجره ای که باز میشود انتخاب کنید تا پنل زبان آموز برای شما باز شود، سپس در قسمت سوابق مالی میتوانید همه پرداختی های او را مشاهده کرده و ویرایش، حذف یا چاپ کنید.

از طریق منوی کتابخانه و فروشگاه ،قسمت مدیریت پک محصول ، نام پک مورد نظر را جستجو کرده و کلید ویرایش را انتخاب نمایید سپس کالای قدیمی را از طریق کلید حذف در سمت چپ حذف نموده و از طریق کلید به علاوه در قسمت بالا ،کالای جدید را به پک اضافه نموده و کلید تایید را بزنید.