از منوی مالی، فرم ثبت امور مالی را باز کنید، سپس بدهی اشخاص را انتخاب کنید. اسم طرف حساب را وارد کرده و موضوع بدهی را نوشته و اینتر بزنید تا موضوع ثبت شود، مبلغ را نیز وارد کنید. اگر هزینه را پرداخت کرده است، باتوجه به روش پرداخت مبلغ را وارد میکنید در غیر این صورت در قسمت نسیه وارد میکیند و تایید میزنید تا برای شخص بدهی ثبت شود.

از منوی مالی، امکانات بیشتر، صندوق داری، تب دریافتی ها، میتوانید لیست دریافتی های آموزشگاه را به همراه نام شخص دریافت کننده و جزییات دیگر مشاهده کنید.

برای تسویه کلاس ترم قبل، از پنل زبان آموز، روی گزینه دریافت کلیک کنید.از پنجره باز شده لیست موضوع را باز کنید و کلاس ترم قبل را انتخاب کنید تا مبلغ بدهی آن کلاس نمایش داده شود. سپس میتوانید از هرکدام از روش های پرداخت، بدهی زبان آموز را پرداخت کنید.

باقی مانده مبلغ بدهی را باید در قسمت نسیه (یا قسط یا چک) وارد کنید تا تایید روشن شود.

 

زمانی که وارد فرم دریافت هزینه میشویم و در ردیف مربوط به کارت خوان مبلغی را وارد میکنیم و بانکی که تنظمیاتش رو ست کردیم انتخاب میکنیم یک کلیدی کنار فیلد شماره پیگیری هست که مبلغ را به دستگاه کارت خوان ارسال میکند و دستگاه آماده کارت کشیدن و پرداخت میشود و زمانی که پرداخت انجام شد شماره پیگیری در فیلد شماره پیگیری قرار میگیرد و دیگر نیازی نیست که این کارها به صورت دستی انجام شود .

با استفاده از کلید F12 صفحه کلید، میتوانید زبان آموز مورد نظر را در پنجره ای که باز میشود انتخاب کنید تا پنل زبان آموز برای شما باز شود، سپس در قسمت سوابق مالی میتوانید همه پرداختی های او را مشاهده کرده و ویرایش، حذف یا چاپ کنید.