از منوی آموزشی، ثبت نام در کلاس، از فرم ثبت نام جامع، کلاس موردنظر را انتخاب کنید، کلید ویرایش جلو اسم زبان آموز را زده و وضعیت زبان آموز را تغییر دهید.

بله. از منوی اطلاع رسانی، مدیریت هشدارها، هشداری تحت عنوان رسید پرداخت وجود دارد که بعد از تنظیم و فعال سازی هشدار، پیامک پرداخت را به زبان آموز ارسال میکند.

از فرم مدیریت کلاس، ویرایش کلاس موردنظر را بزنید و پک را تغییر دهید تا برای زبان آموزانی که جدید در کلاس ثبت نام میشود پک جدید ثبت شود. سپس از فرم ثبت نام جامع، علامت سه نقطه جلوی اسم زبان آموز را زده و موضوعات بدهکاری را انتخاب کنید و پک قبلی را از این قسمت حذف کنید. سپس زبان آموز را انتخاب کنید و ثبت پک بزنید تا پک جدید برای زبان آموزان قبلی ثبت شود.

بله. از پنل زبان آموز، قسمت شکایات و پیگیری، میتوانید استفاده کنید و یا از منوی کاربران قسمت ثبت نام و مدیریت کاربران برای زبان آموز مورد نظر در بخش عملیات کلید ... را بزنید و پیگیری را انتخاب نمائید.

در این فرم فقط زبان آموزانی که حداکثر نمره را گرفته باشند نمایش داده میشود، که ممکن است یک نفر یا چندین نفر باشند.

از منوی اطلاع رسانی، فرم ارسال پیام را باز کنید. نوع کاربری را زبان آموز انتخاب کنید تا اسم همه ی زبان آموزان نمایش داده شود سپس همه را انتخاب کرده و متن پیام را نیز وارد کرده و ارسال میزنیم.

از منوی تنظیمات، اطلاعات پایه، نوع داده را علت انصراف از کلاس انتخاب کنید سپس با استفاده از کلید بعلاوه علت موردنظر را تعریف کنید.

برای تسویه کلاس ترم قبل، از پنل زبان آموز، روی گزینه دریافت کلیک کنید.از پنجره باز شده لیست موضوع را باز کنید و کلاس ترم قبل را انتخاب کنید تا مبلغ بدهی آن کلاس نمایش داده شود. سپس میتوانید از هرکدام از روش های پرداخت، بدهی زبان آموز را پرداخت کنید.

خیر. پس از ثبت نمرات توسط اساتید، باید از طریق نرم افزار ویندوز نمرات پایانی ثبت نهایی شوند تا به زبان آموز نمایش داده شود. اگر میخواهید بعد از اینکه استاد نمرات پایانی را ثبت کرد به زبان آموز نمایش داده شود و برای نمایش به زبان آموزان نیاز به ثبت نهایی نمرات نباشد، از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب آموزشی، گزینه "نمرات پایانی پس از ثبت توسط استاد به زبان آموزان نمایش داده شود" را فعال کنید.

هنگام تغییر شهریه کلاس(از مدیریت کلاس ، ویرایش کلاس) از شما سوال پرسیده میشود که تغییر شهریه برای زبان آموزان ثبت نام شده هم اعمال شود که در صورت تایید، علاوه بر زبان آموزانی که جدیدا ثبت نام میشوند ، شهریه زبان آموزان قبلی نیز تغییر میکند.

از منوی کاربران، اکانتهای کاربران، کاربر موردنظر را یافته، علامت سه نقطه جلو اسم شخص را بزنید و غیرفعال را انتخاب کنید، علت غیرفعال کردن را هم مشخص کرده و ثبت بزنید. (از پنل زبان آموز نیز میتوان شخص را غیرفعال کرد)

از قسمت سوابق آموزشی موجود در پنل زبان آموز میتوانید مشاهده کنید.

به منوی مالی، امکانات بیشتر، صندوق داری مراجعه کرده و فیلتر تاریخ را روی تاریخ مورد نظر تنظیم کنید تا لیست پرداختی ها برای شما نمایش داده شود.

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم در تب اداری، قسمت مربوط به هزینه ثبت نام در آموزشگاه را صفر وارد کنید، تا هزینه ثبت نام برای شخص ثبت نشود.

برای اینکه اولین بار بتوان وارد اپلیکیشن شد نیاز به کدملی میباشد و اتباع چون کدملی ندارند، باید هنگام ثبت نام از کدملی معتبری که در سیستم ثبت نشده است برای ثبت نام اتباع استفاده کرد تا بتوانند از اپلیکیشن استفاده کنند.

وارد فرم ثبت نام جامع کلاس مورد نظر شده، با انتخاب زبان آموز، گزینه انتقال در گوشه سمت چپ فعال میشود، که بعد از زدن گزینه انتقال، کلاس جدید را انتخاب میکنید تا زبان آموز به آن کلاس منتقل شود.

هنگام ثبت نمرات پایانی، هنگامی که روی ثبت نهایی نمرات کلیک میکنید سوال پرسیده میشود که آیا میخواهید به ترم بعدی منتقل شود در صورتی که بله را انتخاب کنید صفحه ای باز شده و شما مشخصات کلاس جدید را وارد کرده و تایید میزنید. در این صورت زبان آموزانی که نمره قبولی گرفتند به صورت خودکار وارد ترم بعدی میشوند. اگر بعد از پرسش سوال گزینه نه را انتخاب کردید نیز میتوانید از پنل کلاس، گزینه انتقال را استفاده کنید.

 

برای اینکه بتوانید برای یکسری از زبان آموزان تخفیف ثبت کنید به منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت تخفیف اتوماتیک مراجعه کرده و سپس با انتخاب زبان آموز و ترم فصلی مورد نظری که میخواهید تخفیف اعمال شود، تخفیف را تعریف میکنید. نکته: تخفیف اتوماتیک باید قبل از ثبت نام زبان آموز در کلاس تعریف شود، تا در هزینه شهریه کلاس شخص اعمال شود.

وضعیت ثبت نام زبان آموز در کلاس را چک کنید. اگر وضعیت زبان آموز رزرو باشد، در لیست حضور و غیاب نمایش داده نمیشود.

 

(1)منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی و چاپ کارنامه (2)در پنل هر زبان آموز، گزینه چاپ کارنامه وجود دارد (3)در پنل کلاس، نیز گزینه چاپ کارنامه وجود دارد (4)منوی آموزشی، نمرات پایانی، جستجوی کلی نمرات پایانی

در فرم ثبت نام جامع، کلید ویرایش جلوی اسم زبان آموز موردنظر را زده و وضعیت ثبت نام را تغییر میدهیم.

دو روش برای تخفیف هست :(که برای هردو مورد ابتدا باید از منوی مالی، تنظیمات مالی، مدیریت گروه های تخفیف ، گروه های تخفیف موردنظر را ایجاد کنید) (1)برای زبان آموز برای یک ترم فصلی تخفیف اتوماتیک ثبت کنید تا هرموقع که در کلاس ثبت نام شد تخفیف ثبت شود.(منوی مالی،تنظیمات مالی، مدیریت تخفیف اتوماتیک) (2)در فرم ثبت نام جامع، زبان آموز را انتخاب کنید تا گزینه ثبت تخفیف روشن شود سپس گروه تخفیف موردنظر را انتخاب کرده و ثبت میزنیم.

 

از فرم ثبت نام جامع اسم کلاس را وارد کرده تا لیست زبان آموزان کلاس نمایش داده شود، سپس زبان آموز موردنظر را انتخاب کرده تا کلید ثبت تخفیف روشن شود ، تخفیف دستی را انتخاب کرده و باقی مانده شهریه را که میخواهیم بعنوان تخفیف ثبت شود را در فیلد قیمت وارد کرده و ثبت میزنیم.

با استفاده از کلید F12 صفحه کلید، میتوانید زبان آموز مورد نظر را در پنجره ای که باز میشود انتخاب کنید تا پنل زبان آموز برای شما باز شود، سپس در قسمت سوابق مالی میتوانید همه پرداختی های او را مشاهده کرده و ویرایش، حذف یا چاپ کنید.

چون بدهی این کلاس برای زبان آموز 0 است، کلید ثبت برای تخفیف غیرفعال است و نمیتوان برای او تخفیف در این کلاس ثبت کرد و برای اعمال تخفیف در کلاس باید زبان آموز بابت آن کلاس بدهی داشته باشد.

مبلغ بدهی یک یا چند نفر از زبان آموزان که قصد ثبت نام آنها در کلاس را دارید، بیشتر از مبلغی است که در منوی تنظیمات قسمت تنظیمات سیستم، بخش ثبت نام در کلاس، مشخص کردید و  به همین علت به آنها اجازه ثبت نام در کلاس جدید را نمیدهد و باید مبلغ بدهی زبان آموزان مربوطه کمتر از آن مبلغ مشخص شده باشد و یا اینکه مبلغ داخل تنظیمات را کاهش دهید.

بله،میتوانید از طریق منوی تنظیمات ،تنظیمات سیستم، تب آموزشی، گزینه ی "برای زبان آموزانی که در جلسه ای غایب بوده اند امکان ثبت نمره کلاسی باشد" را فعال کنید تا برای زبان آموزان غایب نیز بتوانید نمره کلاسی ثبت کنید .

 

بله ، در منوی تنظیمات ،قسمت تنظیمات سیستم ،تب ثبت نام در کلاس ، گزینه ای تحت عنوان "اگر وضعیت زبان آموز در کلاس رزرو بود بعد از دریافت هزینه وضعیت ثبت نام به ثبت نام قطعی تغییر داده شود" قرار دارد که با فعال نمودن این گزینه ، وضعیت ثبت نام به صورت خودکار به ثبت نام قطعی تغییر میکند.

اگر در زمان ثبت نام زبان آموز،گزینه ی "دریافت سریع" را فعال نمایید بلافاصله پس از انتخاب کلید "تایید" فرم دریافت هزینه باز میشود  و شما میتوانید همزمان با ثبت نام زبان آموز وضعیت دریافتی ها از شخص را ثبت نمایید.

بله ، زمانی که از طریق منوی آموزشی ، ثبت نام در کلاس ،فرم ثبت نام جامع، زبان آموز را انتخاب میکنید و کلید انصراف را میزنید ، فرم  انصراف سه گزینه به شما پیشنهاد میکند که گزینه سوم " فاکتور برگشت از فروش کالا های خریداری شده ثبت شود؟" میباشد. اگر قبل از" تایید" این گزینه را غیر فعال نمایید( تیک گزینه برداشته شود)، و دو گزینه اول فعال بماند ،پس از زدن کلید تایید ،بدهکاری زبان آموز بابت کلاس تسویه میشود ، همچنین تخفیف ثبت شده بابت کلاس برای شخص حذف میشود و فقط فاکتور فروش باقی میماند.

 

زمانی که یک شخص به صورت قطعی زبان آموز آموزشگاه شما نیست و میخواهید این شخص را در سیستم ثبت نمایید میتوانید نوع کاربری را برایشان " مراجعه کننده" انتخاب نمایید و زمانی که به صورت قطعی به عنوان زبان آموز شما شناخته شدند ، یک اکانت زبان آموز از طریق منوی کاربران ، ثبت نام و مدیریت کاربران ، ستون عملیات (کلید سه نقطه آبی رنگ)، "اکانت ها" برای شخص در نرم افزار اضافه نمایید.

 

میتوانید از طریق منوی اطلاع رسانی ، قسمت ارسال پیام ، در فیلد نوع کاربری ، همزمان استاد و زبان آموز را انتخاب نمایید و گزینه ی همه را فعال نمایید تا همه ی افراد انتخاب شوند، سپس در قسمت متن پیام ،متن مورد نظر را وارد کرده و از کلید واژه ی user/pass system (در قسمت پایین متن پیام ) برای ارسال نام کاربری و رمز ورود مخصوص هر شخص استفاده نمایید، همچنین لینک اپلیکیشن ها را در قسمت متن وارد نموده و کلید تایید را بزنید