از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم را انتخاب کرده، سپس وارد تب گزارش ها شوید. در قسمت گزارش پیش فرض فرم ثبت نام، قالب مورد نظر را انتخاب کرده و تایید بزنید.

از منوی مالی، فرم بدهکاران و بستانکاران را انتخاب میکنید سپس فیلترهای دلخواه را اعمال میکنید تا لیست افراد را نمایش دهد. برای مشاهده افراد بدهکار بابت شهریه نیز میتوانید از بدهکاران و بستانکاران شهریه استفاده کنید.

بعضی از آموزشگاهها برای گرفتن تاییدیه ی اطلاعات وارد شده از زبان آموز فرم ثبت نام را چاپ میگیرند تا زبان آموز امضا کند و آموزشگاه فرم را بایگانی میکند.

از منوی تنظیمات، وارد فرم مشخصات آموزشگاه شوید. در بخش متن آموزشگاه، قوانین آموزشگاه خود را وارد کنید و تایید بزنید. بعد از انجام اینکار قوانین در فرم ثبت نام موسسه شما چاپ میشود.

از منوی کاربران، فرم جستجوی کاربران را انتخاب کنید. میتوانید براساس فیلترهای دلخواه جستجو کنید که یکی از این فیلترها تاریخ تولد است. برای جستجو براساس تاریخ تولد، تاریخ را کامل و بهمراه سال تولد وارد کنید تا جستجو انجام شود.

برای حذف و ویرایش فاکتور باید به منوی کتابخانه و فروشگاه، مدیریت فاکتور مراجعه کنید.

گزینه " جزوه " برای فایل های آموزشی مربوط به زبان آموزان میباشد و گزینه "تدریس" برای فایل های مربوط به اساتید است 

در این قسمت میتوانید مشخص نمایید فایلی که آپلود میشود برای جلسات چه نوع کلاس هایی ( عمومی ،خصوصی ،نیمه خصوصی) و با چه چارت آموزشی (عادی ،فشرده ، نیمه فشرده) قرار داده شود. که به صورت پیش فرض در هردو فیلد "همه" انتخاب شده است. 

اگر در زمان ثبت نام زبان آموز،گزینه ی "دریافت سریع" را فعال نمایید بلافاصله پس از انتخاب کلید "تایید" فرم دریافت هزینه باز میشود  و شما میتوانید همزمان با ثبت نام زبان آموز وضعیت دریافتی ها از شخص را ثبت نمایید.

اولویت در این فرم به منظور ترتیب نمایش سطوح در زمان انتخاب سطح برای هر ترم میباشد.

ابتدا باید از بین زبان آموزان ثبت نامی در کلاس شخص یا اشخاص مورد نظرتان را از طریق تیک انتخاب در سمت راست نام زبان آموزان انتخاب نمایید و پس ازآن ثبت پک را بزنید و ثبت نمایید.