از منوی آموزشی، ثبت نام در کلاس، فرم زبان آموزان ثبت نامی کلاس را باز کنید. در این فرم میتوانید با اعمال فیلترهای متفاوت، گزارشهای متنوعی را از سیستم بدست آورده و چاپ بگیرید.

دو مسیر وجود دارد: 1. از منوی آموزشی، کلاسها، فرم جستجو در کلاس ها را باز کرده و تمام فیلترها را برمیداریم تا کل کلاسها نمایش داده شود ( امکان چاپ هم وجود دارد). 2. از منوی آموزشی، کلاسها، فرم مدیریت کلاسها را باز میکنید و تمام فیلترها را برمیدارید تا کل کلاسها نمایش داده شود.

ابتدا باید تقویم برای کلاس ثبت شود و جلسات آن مشخص باشد، تا بتوانید حضور غیاب انجام داده و نمره کلاسی ثبت کنید.

از منوی کاربران، فرم جستجوی کاربران را باز کنید، فیلتر نحوه ثبت نام را اینترنتی انتخاب کنید تا لیست افرادی که از طریق سایت ثبت نام کرده اند برای شما نمایش داده شود.

از منوی آموزشی، کلاس ها، جستجو در کلاس را انتخاب کنید و سپس فیلترهای موردنظر را اعمال کنید تا لیست کلاسها نمایش داده شود. از فرم مدیریت کلاسها نیز میتوانید با انتخاب گزینه کلاس های آینده، لیست کلاسهای آینده را مشاهده کنید.

راه اول) در منوی کاربران، جستجوی کاربران، شماره تلفن همراه کاربر هم نمایش داده میشود که میتوانید فیلترهای موردنظر خود را اعمال کنید و چاپ بگیرید. راه دوم) از منوی آموزشی، گزارش ها، آمار ثبت نام کلاسها

بله- به منوی حضور و غیاب ، گزارش ها ، غیبت و تاخیر زبان آموزان مراجعه کرده و با اعمال فیلترهای موردنظر، لیست غیبت و تاخیرها برای شما نمایش داده میشود.


باید از قسمت مدیریت دوره ها، دوره موردنظر را یافته و کلید ویرایش آن را بزنید و برای لیست حضور و غیاب قالب طراحی انتخاب کنید.