در فرم مدیریت کلاس، کلید سه نقطه جلو اسم کلاس موردنظر را زده و مهارت ها را انتخاب کنید. سپس میتوانید برای کلاس مهارت اضافه یا نمرات مهارت های تعریف شده را ویرایش کنید و یا مهارتی را حذف کنید.

در کارنامه نمرات پایانترم ، میانترم و مهارت ها نمایش داده میشود. پس فعالیت کلاسی و امتحان شفاهی باید به عنوان مهارت برای کلاس تعریف شوند. برای تعریف مهارت به فرم مدیریت کلاس مراجعه کرده و علامت سه نقطه را زده و مهارت ها را انتخاب کنید و مهارت های مورد نیاز را تعریف کنید.

نکته: جمع نمرات مهارت ها، میانترم و پایانترم باید با سقف نمره تعیین شده برای کلاس یکسان باشد.اگر بیشتر شود با پیغام خطا روبرو میشوید.

هشداری تحت عنوان ارسال نمرات کلاسی برای زبان آموز وجود دارد که این گزینه مربوط به آن هشدار است. اگر این گزینه و هشدار مربوط به آن فعال باشد، نمره ای که استاد برای این مهارت وارد میکند برای زبان آموز ارسال میشود.

گزینه ثبت نمره کیفی توسط استاد روشن است که در بالای فرم مدیریت نمرات پایانی این گزینه موجود است و میتوانید خاموش کنید.

نمره کلاسی در سیستم تحت عنوان مهارت تعریف میشود. بنابراین باید بعنوان مهارت در سیستم تعریف کنید تا هر جلسه بتوان نمره وارد گردد. که برای تعریف مهارت ها میتوانید از طریق منوی آموزشی ، کلاس ها، مدیریت کلاس ها ،ستون عملیات ،گزینه مهارت ها را انتخاب و مهارت مورد نظر را تعریف نمایید.

 

1)از طریق پنل کلاس مورد نظر ،قسمت دسترسی سریع(سمت چپ پنل)،گزینه ی لیست نمرات کلاسی 

2)از طریق منوی آموزشی، قسمت نمرات کلاسی ، فرم نمرات کلاسی (کلاس) ،میتوانید در فیلد کلاس نام و یا کد مورد نظرتان را وارد نمایید ،چنانچه نمره کلاسی برای هر کدام از جلسات این کلاس ثبت شده باشد در قسمت "لیست جلسات کلاس" (سمت راست فرم)، آن جلسات نمایش داده میشود و با انتخاب هر کدام از آنها ،نمرات ثبت شده برای هر زبان آموز به همراه رتبه و نام مهارت (جزئیات)، در قسمت "لیست زبان آموزان " (سمت چپ فرم) ،قابل مشاهده میباشد که از طریق کلید چاپ در قسمت بالایی میتوانید از این نمرات نسخه چاپ تهیه نمایید.

3) میتوانید از طریق منوی آموزشی ،گزارش ها ، لیست نمره کلاسی ، نام یا کد کلاس مورد نظر را وارد نموده ، شماره جلسات مورد نظر را وارد نمایید و گزارش را چاپ بگیرید.