ابتدا باید تقویم برای کلاس ثبت شود و جلسات آن مشخص باشد، تا بتوانید حضور غیاب انجام داده و نمره کلاسی ثبت کنید.

از منوی آموزشی، نمرات پایانی، مدیریت نمرات پایانی، کلاس موردنظر را انتخاب کرده و نمرات را وارد کنید. سپس کلید ثبت نهایی یا موقت را بزنید. (در صورت اطمینان میتوانید ثبت نهایی کنید) سپس از فرم جستجو و چاپ کارنامه، کلاس را انتخاب کنید و کارنامه را به صورت تکی یا به صورت کلی چاپ بگیرید. نکته: برای ثبت نمره پایانی حتما باید تاریخ پایان کلاس رسیده باشد.

به علت اینکه سقف نمره را وارد نکرده اید. ابتدا باید سقف نمره مشخص شده باشد تا بتوانید نمره قبولی و... را مشخص کنید.

در فرم مدیریت کلاس، کلید سه نقطه جلو اسم کلاس موردنظر را زده و مهارت ها را انتخاب کنید. سپس میتوانید برای کلاس مهارت اضافه یا نمرات مهارت های تعریف شده را ویرایش کنید و یا مهارتی را حذف کنید.

از طریق منوی آموزشی، کلاسها، مدیریت کلاس، ویرایش کلاس موردنظر را زده و حداکثر نمره میانترم و پایانترم را بررسی کنید که بزرگتر از صفر وارد شده باشد.

هنگام ثبت نمرات پایانی، هنگامی که روی ثبت نهایی نمرات کلیک میکنید سوال پرسیده میشود که آیا میخواهید به ترم بعدی منتقل شود در صورتی که بله را انتخاب کنید صفحه ای باز شده و شما مشخصات کلاس جدید را وارد کرده و تایید میزنید. در این صورت زبان آموزانی که نمره قبولی گرفتند به صورت خودکار وارد ترم بعدی میشوند. اگر بعد از پرسش سوال گزینه نه را انتخاب کردید نیز میتوانید از پنل کلاس، گزینه انتقال را استفاده کنید.

 

از قسمت ویرایش کلاس چک کنید که حداکثر نمره برای آیتم مورد نظر صفر نباشد.

در فرم مدیریت نمرات پایانی فقط کلاسهایی نمایش داده میشود که تاریخ پایان آنها رسیده باشد.

گزینه ثبت نمره کیفی توسط استاد روشن است که در بالای فرم مدیریت نمرات پایانی این گزینه موجود است و میتوانید خاموش کنید.

نمره کلاسی در سیستم تحت عنوان مهارت تعریف میشود. بنابراین باید بعنوان مهارت در سیستم تعریف کنید تا هر جلسه بتوان نمره وارد گردد. که برای تعریف مهارت ها میتوانید از طریق منوی آموزشی ، کلاس ها، مدیریت کلاس ها ،ستون عملیات ،گزینه مهارت ها را انتخاب و مهارت مورد نظر را تعریف نمایید.

 

از منوی آموزشی، ثبت نام در کلاس، قسمت ریزش ها، میتوان لیست ریزش کلاس ها را مشاهده و چاپ کرد. برای نمایش ریزشی ها حتما باید کلاس ها بسته شده باشد و نمرات زبان آموزان به صورت نهایی ثبت شده باشد  و همینطور ترم به اتمام رسیده باشد تا جز آمار ریزش نمایش داده شوند.

1)از طریق پنل کلاس مورد نظر ،قسمت دسترسی سریع(سمت چپ پنل)،گزینه ی لیست نمرات کلاسی 

2)از طریق منوی آموزشی، قسمت نمرات کلاسی ، فرم نمرات کلاسی (کلاس) ،میتوانید در فیلد کلاس نام و یا کد مورد نظرتان را وارد نمایید ،چنانچه نمره کلاسی برای هر کدام از جلسات این کلاس ثبت شده باشد در قسمت "لیست جلسات کلاس" (سمت راست فرم)، آن جلسات نمایش داده میشود و با انتخاب هر کدام از آنها ،نمرات ثبت شده برای هر زبان آموز به همراه رتبه و نام مهارت (جزئیات)، در قسمت "لیست زبان آموزان " (سمت چپ فرم) ،قابل مشاهده میباشد که از طریق کلید چاپ در قسمت بالایی میتوانید از این نمرات نسخه چاپ تهیه نمایید.

3) میتوانید از طریق منوی آموزشی ،گزارش ها ، لیست نمره کلاسی ، نام یا کد کلاس مورد نظر را وارد نموده ، شماره جلسات مورد نظر را وارد نمایید و گزارش را چاپ بگیرید.