از منوی مالی، فرم ثبت امور مالی را باز کنید، سپس بدهی اشخاص را انتخاب کنید. اسم طرف حساب را وارد کرده و موضوع بدهی را نوشته و اینتر بزنید تا موضوع ثبت شود، مبلغ را نیز وارد کنید. اگر هزینه را پرداخت کرده است، باتوجه به روش پرداخت مبلغ را وارد میکنید در غیر این صورت در قسمت نسیه وارد میکیند و تایید میزنید تا برای شخص بدهی ثبت شود.

از منوی مالی، فرم ثبت امور مالی را باز کرده و در قسمت هزینه های عمومی، نوع هزینه را انتخاب و مبلغ را وارد کنید. سپس در قسمت پایین فرم، روش پرداخت را مشخص کرده و تایید بزنید.

گروه کل را خرید و هزینه، و کل را سایر هزینه ها انتخاب کنید.

از منوی مالی، تنظیمات مالی،فرم مدیریت هزینه ها را باز کنید و کلید + را بزنید تا بتوانید هزینه جدید در سیستم تعریف کنید.

برای تسویه کلاس ترم قبل، از پنل زبان آموز، روی گزینه دریافت کلیک کنید.از پنجره باز شده لیست موضوع را باز کنید و کلاس ترم قبل را انتخاب کنید تا مبلغ بدهی آن کلاس نمایش داده شود. سپس میتوانید از هرکدام از روش های پرداخت، بدهی زبان آموز را پرداخت کنید.

دو راه در سیستم وجود دارد: راه اول) منوی مالی، ثبت امورمالی، بدهی اشخاص. راه دوم) پنل زبان آموز، گزینه ثبت هزینه

از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم در تب اداری، قسمت مربوط به هزینه ثبت نام در آموزشگاه را صفر وارد کنید، تا هزینه ثبت نام برای شخص ثبت نشود.

هزینه ای است که برای ثبت نام اولیه در آموزشگاه تعیین کرده اید. از منوی تنظیمات، تنظیمات سیستم، تب اداری، هزینه ثبت نام اولیه درآموزشگاه را صفر وارد کنید تا برای افراد جدیدی که در سیستم ثبت نام می شوند هزینه ثبت نشود. برای افرادی نیز که بدهی ثبت نام در آموزشگاه ثبت شده است، میتوانید از منوی مالی، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد، سند آن را یافته و حذف نمایید.

برای حذف و ویرایش اسناد مالی میتوانید به منوی مالی ، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد مراجعه نمایید.

 


برای ثبت هزینه اجاره کلاس برای اساتید، به منوی مالی، ثبت امورمالی مراجعه کنید. بدهی اشخاص را انتخاب کنید، طرف حساب را وارد نموده و در فیلد موضوع بدهی، اجاره کلاس تایپ کرده و اینتر بزنید، سپس مبلغ را نیز مشخص نمایید.

منوی مالی، امکانات بیشتر، جستجو و مدیریت اسناد

زمانی که وارد فرم دریافت هزینه میشویم و در ردیف مربوط به کارت خوان مبلغی را وارد میکنیم و بانکی که تنظمیاتش رو ست کردیم انتخاب میکنیم یک کلیدی کنار فیلد شماره پیگیری هست که مبلغ را به دستگاه کارت خوان ارسال میکند و دستگاه آماده کارت کشیدن و پرداخت میشود و زمانی که پرداخت انجام شد شماره پیگیری در فیلد شماره پیگیری قرار میگیرد و دیگر نیازی نیست که این کارها به صورت دستی انجام شود .